NL

Wat we van designers kunnen leren om onze competitiviteit te vergroten

Strategy & Innovation

Dominique WeertDominique Meert is sinds september 2016 actief als freelance consultant onder de bedrijfsnaam  2KnowHow2. Daarbij helpt ze juridische dienstverleners hun diensten en producten klantgerichter te maken en hun processen gaandeweg te optimaliseren. Dominique richt zich voornamelijk op de advocatuur, juridische departementen, juridische uitgevers en legal start-ups. Een achtergrond in rechten en economie komt daarvoor goed van pas, maar innovatieprocessen kunnen structureren, is nog iets heel anders. In deze blogpost vertelt ze ons waarom Design Thinking ook in het juridische veld steeds belangrijker wordt.

Een vooruitstrevende business voor een sector die bekend staat traditioneel te zijn, vindt ook Dominique zelf. “Ik ben de laatste 13 jaar van mijn loopbaan actief geweest in verschillende functies in de advocatuur. Ondanks dat er veel opportuniteiten zijn, gaat innovatie er  traag. Technologische evoluties zijn een trigger, maar ik ben ervan overtuigd dat de innovaties die het meest toegevoegde waarde zullen leveren, zowel intern als naar cliënten toe, zullen voortkomen uit het innoveren van het businessmodel, eerder dan innovaties op het vlak van de juridische diensten of producten.“ 

Innovatiestrategie

Er zijn een aantal triggers die maken dat nu ook Belgische advocatenkantoren innovatie hoger op de agenda zetten. “Veralgemenen is gevaarlijk en uiteraard zijn er verschillen tussen de kantoren, maar er is toch ook een rode draad. De advocatuur wordt bijvoorbeeld meer en meer geconfronteerd met  spelers die sneller, efficiënter en goedkoper juridische diensten leveren. Doordat deze spelers bovendien handig omgaan met technologische evoluties kunnen zij standaardwerk automatiseren. Daarnaast maken veel Belgische kantoren nog niet optimaal gebruik van de digitale snelweg en technologie in het algemeen.”

“De wereld om ons heen is continu aan het veranderen wat fantastische mogelijkheden biedt om onszelf en onze business continu heruit te vinden”

De meeste kantoren ontbreekt het volgens Dominique aan een langdurige innovatieve aanpak. Het uittekenen van een globale digitale strategie en innovatiestrategie wordt nochtans steeds belangrijker in een snel evoluerende wereld. Design Thinking is wegens de brede toepasbaarheid bij innovatie dan ook een welkome kapstok. “Het is een methode van multidisciplinair denken en werken waarbij de cliënt of gebruiker centraal staat in het innovatieproces en waarbij creativiteit en structuur hand in hand gaan. Het mooie eraan is dat je het kan inzetten om zowel producten en diensten als het businessmodel te innoveren en optimaliseren.”

Content, processen, technologie en mensen

Dominique werkt steeds op vier niveaus: content (wat gaan we doen met onze kennis), processen (hoe gaan we dat doen), technologie (welke technologie hebben we daarvoor nodig) en de mensen (wie gaat welke rol spelen in dit verhaal). Dominique: “Bij Belgische advocatenkantoren betekent dit dat we bijvoorbeeld kijken hoe we hun interne kennisbeheer kunnen optimaliseren, of we bestaande diensten kunnen vermarkten tot producten en hoe we deze het beste kunnen aanbieden, welke nieuwe diensten of producten we kunnen aanbieden, hoe we efficiënter zouden kunnen werken door workflows te optimaliseren en automatiseren, hoe we het businessmodel kunnen bijsturen, enz.”

"Het mooie eraan is dat je het kan inzetten om zowel producten en diensten als het businessmodel te innoveren en optimaliseren.”

Als freelancer zag Dominique meer mogelijkheden om in te spelen op de vele opportuniteiten. “Zelfontplooiing is voor mij een must in een professionele omgeving. Ik ben iemand die graag multidisciplinair werkt en nieuwe dingen leert. De wereld om ons heen is continu aan het veranderen wat fantastische mogelijkheden biedt om onszelf en onze business continu heruit te vinden. Ik wilde deze boot zeker niet missen.”

Designing the right thing vs. designing the thing right

Een ideale student voor Business Design Thinking, maar wat kunnen we nu eigenlijk leren van deze designaanpak? “Wat we van designers kunnen leren is dat creativiteit en structuur perfect kunnen samengaan. De procesmatige aanpak van ‘designing the right thing’ en ‘designing the thing right’ laat toe om heel snel te begrijpen wat gebruikers willen, te prototypen en te valideren. Daarnaast werken ontwerpers ook heel visueel. Iets waar ik zelf ook in geloof. Visualisaties in welke vorm dan ook (canvas, graphic recording…) maken de kans op succes veel groter. Dus Design Thinking helpt eigenlijk om dat creatieve proces ook echt een meerwaarde te laten zijn voor de klant.”

“De procesmatige aanpak van ‘designing the right thing’ en ‘designing the thing right’ laat toe om heel snel te begrijpen wat gebruikers willen, te prototypen en te valideren.”

Dominique heeft dan ook veel baat bij de verschillende (visuele) tools die in de masterclass worden gebruikt. “Voor mij als ondernemer zijn die functionele tools en checklists, die ik kan aanpassen aan de juridische context, heel praktisch. Ik maak vaak gebruik van tools zoals persona’s, de value innovation canvas, het value exchange board en de selectiematrix. De value exchange boards worden ingezet om teams samen te stellen op een organische manier. Persona’s helpen je doelgroepen een gezicht te geven."

Innoveren kun je leren

De motivatie om een masterclass Design Thinking te volgen was enerzijds om wat nieuwe inzichten te krijgen en anderzijds geïnspireerd te worden door cases van anderen. “Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat innoveren geen talent maar een vaardigheid is. Innoveren kan je leren! Dat neemt natuurlijk niet weg dat sommige mensen van nature uit meer creatief of innovatief zijn. Ten tweede heb ik de kracht van multidisciplinaire teams gezien. Als je mensen met een totaal verschillende professionele achtergrond en verschillende vaardigheden, maar met een gemeenschappelijk doel samenzet, gebeuren er magische dingen.”

“Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat innoveren geen talent maar een vaardigheid is.
Innoveren kan je leren!"

Iedereen die met een open blik naar innovatie wil kijken zal in deze opleiding geïnspireerd worden, volgens Dominique. “De meerwaarde van AMS is zeker de pragmatische aanpak. Geen ellenlange theoretische uiteenzettingen, maar zelf aan de slag gaan met de visuele tools en methodes. Daarnaast wordt het innovatieproces ook geplaatst binnen een ruimere strategische context. Remco Lenstra heeft ons met heel veel energie, passie en enthousiasme begeleid. Ik kom uit een sector met veel “ja, maar-mensen”, hier kwam ik terecht in een innovatieve vibe waar ik me ontzettend goed bij voel.”

Wil je deze 'vibe' zelf eens proeven en ontdekken
hoe jij meer uit je business kunt halen?


Ontdek onze Masterclass Business Design Tinking!