NL

Files gijzelen Vlaamse bedrijven

Sustainable Transformation

Een slim mobiliteitsbeleid kan het tij doen keren

filegijzeling.png

Steeds meer bedrijven ondervinden bijna dagelijks hinder van de ellenlange files op onze Vlaamse wegen. Werknemers geraken niet meer tijdig op kantoor of bij hun klanten, bestellingen komen te laat aan, het personeelsverloop stijgt, enz. Niet geheel onlogisch, aangezien meer dan  70% van de werknemers de wagen gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. Als onderneming kan je twee dingen doen: machteloos toekijken, of zelf werk maken van een optimaal mobiliteitsbeleid. 

In 2015 stonden we met z’n allen meer dan 1.200 uur, ofwel vijftig volle dagen, in de file. De gemiddelde kost per personenwagen per uur bedraagt 10.58 euro. Vooral voor bedrijven uit Vlaams-Brabant, Antwerpen en Brussel veroorzaakt congestie een serieuze verliespost. In Vlaams-Brabant en Antwerpen ondervindt 40% van de KMO’s hinder van de verzadigde wegen, in Brussel loopt dit zelfs op tot 60% van de bedrijven. Gevolgen: hogere brandstofkosten, verliesuren door files, stijgende stress en werkontevredenheid.

Switch binnen woon-werkverkeer

Het besef dat initiatieven zoals een mobiliteitsbudget, flexwerken, carpoolen, fietsen, deelvoertuigen en parkingbeheer onderdeel moeten uitmaken van het mobiliteitsbeleid, neemt toe.

Tegelijkertijd zitten veel bedrijven met vragen als: Welke alternatieven zijn er? Hoe kunnen we het personeel motiveren? Welke workload en kosten brengt dit met zich mee?

Mobiliteit in het DNA

Een aangepast mobiliteitsbeleid is dan ook niet iets wat men 1, 2, 3 kan integreren. Een breed draagvlak waar zowel het management als de werknemers achter staan, is cruciaal voor een kans op slagen. Het moet, als het ware, geïntegreerd worden binnen de visie van de onderneming en deel gaan uitmaken van het DNA.

Een duidelijk plan van aanpak helpt in kaart te brengen waar de onderneming vandaag staat, waar men naartoe wil en vooral: hoe en binnen welk tijdsbestek de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Inzetten op duurzame mobiliteit draagt bij tot een positief imago. Dit straalt niet alleen af op de huidige medewerkers, het verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de onderneming naar toekomstige werknemers toe.

Ook tal van externe factoren spelen een rol: de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de omgeving, aanwezigheid van fietspaden, enz.

Begeleiding via Expertisecentrum Slimme Mobiliteit

Bedrijven die hun beleid willen optimaliseren, kunnen voor een individuele begeleiding terecht bij ons Expertisecentrum Slimme Mobiliteit voor het project Lean & Green Personal Mobility. Dat project begeleidt deelnemende bedrijven naar een reductie van 20% CO2-emissies voor woon-werk en dienstverplaatsingen, binnen een tijdspanne van maximum 5 jaar.

Katrien Backx, projectmanager: “Na een intakegesprek wordt in overleg een concreet plan van aanpak opgesteld. Via evaluaties en monitoring volgen wij de ontwikkelingen mee op en sturen we bij waar nodig. Verder laten we bedrijven kennismaken met allerlei tools en hulpmiddelen die de nieuwe mobiliteitsaanpak beheersbaar maken. Als motivatie kunnen er sterren en awards verdiend worden. En uiteraard zorgt de ervaringsuitwisseling van de verschillende deelnemers voor een enorme meerwaarde.”

Bedrijfsfietsen

Voor bedrijven die kleinschaliger willen starten, lijkt de integratie van bedrijfsfietsen een populaire keuze.

Ook hiervoor ontstaan er steeds meer ondersteunende tools, zoals het online platform bikeform.be. Deze website beschikt over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Verder kunnen ze er terecht voor fiscaal advies en om geschikte aanbieders te vinden.

75% van auto naar fiets

Een mooi voorbeeld dat het succes van bedrijfsfietsen aantoont, is ons project Elmo@work. Binnen dit project ruilden 70 werknemers uit 7 verschillende organisaties hun vertrouwde vervoermiddel gedurende 1 jaar in voor een elektrische tweewieler.

Na dat jaar bleek dat tijdens de testperiode 75% van de deelnemers de woon-werkverplaatsingen die ze vroeger met de auto deden, nu met deze tweewieler uitvoerden. Dit leverde niet alleen een besparing op van +/- 15 ton CO2; door de combinatie van een fietsvergoeding en het verminderen van brandstofkosten, bespaarden de deelnemers samen ruim 26.600 euro. Dat is gemiddeld 380 euro per persoon.

Flexwerken in de lift

Een ander alternatief dat aan populariteit wint, is telewerken. Ruim 30% van de Vlaamse organisaties biedt hun werknemers de gelegenheid om op regelmatige basis elders te werken. Bij de kleinste ondernemingen loopt dit zelfs op tot 60%.

De markt van coworking- en businesscentra zit dan ook in de lift. Vooral in Brussel, Antwerpen en Gent zien we tal van succesvolle initiatieven ontstaan.

Reistijd wordt werktijd

Nog een innovatie die we heel binnenkort op de Vlaamse wegen zullen zien, is de kantoorbus. Dit is een bus die alle faciliteiten van een klein kantoor aan boord heeft en die werknemers van en naar het werk brengt.

Doordat de werkdag van de gebruikers start van zodra ze aan boord stappen, zet deze bus reistijd om in werktijd.

Vooral voor werknemers van bedrijven gelegen op moeilijk bereikbare bedrijventerreinen, kan deze kantoorbus een siginficante tijdswinst opleveren.

Mobiliteit als dienst

Het spreekt voor zich dat al deze verschuivingen in ons verplaatsingsgedrag gevolgen hebben voor het mobiliteitsbeleid van bedrijven. Het besef dat mobiliteit steeds meer persoonsgebonden wordt, groeit.

Mobiliteit evolueert naar een dienst waarbij het volledige aanbod zoals het gebruik van een wagen, het openbaar vervoer, deelvoertuigen, enz. gecombineerd worden in 1 abonnement. Bedrijven die mee willen zijn, houden hier best vandaag al rekening mee.

Ontdek meer over onze expertise in Slimme Mobiliteit!