NL

Design thinking en Slimme Mobiliteit: het perfecte huwelijk

Strategy & Innovation

kantoorbus.jpg

Hoewel we al in een geavanceerde wereld leven, wil dit nog niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor innovatie. Integendeel, velen van ons zijn vastgeroest in hun denkkader en stellen de gang van zaken niet in vraag. Het is belangrijk om out of the box te denken en op die manier oplossingen te vinden voor problemen die op het eerste gezicht onoplosbaar lijken.

Casus

In eerdere blogposts haalden we al aan dat design thinking de ideale manier is om complexe problemen aan te pakken. Met mobiliteit en woon-werkverkeer hebben we zowat het meest complexe probleem te pakken. Toen het Vlaams instituut voor mobiliteit (VIM) samen met het BAAV ons benaderde om met hen onderzoek te doen naar de technische en functionele vereisten van een nieuw vervoersmiddel moest er toch even gezocht worden naar de beste aanpak.

kantoorbus3.pngNa een uitgebreide framing fase met alle betrokken projectpartners werd een gebruikersonderzoek opgezet dat een aantal Personas opleverde en een heleboel nieuwe inzichten in het leven en werken van onze doelgroepen. Vooral het werken met de cultural probe-techniek[1] bleek enorm waardevol. Vervolgens werden focusgroepen gehouden, aan Value Innovation gedaan en samen geprototyped in teams met werkgevers, sectorkenners, gebruikers en designers.

 

Testfase

Momenteel is de kantoorbus nog in testfase en wordt ze voornamelijk gebruikt door de Colruyt Group om dagelijks 24 werknemers van en naar het werk te brengen. Tijdens de werkuren gebruikt PraktijkCoach de kantoorbus als mobiele opleidingsruimte voor zorgverstrekkers, zodanig dat de bus optimaal wordt ingezet. Als de resultaten van de testfase positief zijn, is het op lange termijn de bedoeling dat het aantal kantoorbussen uitbreidt en dat het soelaas kan bieden aan werknemers van bedrijven in moeilijk bereikbare gebieden. Heel wat bedrijventerreinen zijn immers slecht ontsloten met het openbaar vervoer en liggen in een filegevoelig gebied wat maakt dat de reistijd met de wagen hoog oploopt. Als ze met de kantoorbus naar het werk zouden kunnen gaan, kunnen ze hun reistijd nuttig besteden.

 [1] Een manier van kwalitatief onderzoek die zeer diepgaand inzicht in de noden van de gebruiker kan opleveren


design thinking proces.pngMaster Class Business Design Thinking

In de Master Class Business Design Thinking willen we inspelen op de veranderende maatschappij. We leven immers in een complexe maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is. In design thinking is het belangrijk dat de studenten out of the box denken: hoe kan je het best een complex probleem aanpakken? Op die manier kunnen ze stap voor stap leren hoe ze het leven gemakkelijker kunnen maken. Wij willen onze studenten op 16, 17 en 18 november klaarstomen om met die verandering om te gaan, maar vooral om die verandering zelf te creëren.

De focus van deze masterclass is ‘business design’, Design thinking als methode om richting te geven aan je bedrijf, vanaf strategische oriëntatie tot en met de uitrol in concrete projecten. Dit kunnen interne veranderingsprojecten of transities zijn, maar ook heel concrete product- en service-ontwikkeltrajecten.

Met zeer praktische kennis vanuit AMS én TU Delft ga je na het volgen deze opleiding naar huis met een plan en ‘goesting’ om jouw bedrijf te veranderen met Design Thinking.

New Call-to-action