Financial Information.jpg

Op 15 februari 2017 staat Antwerp Management School als standhouder op de Investment Summit in Zaventem. Ook bieden we daar van 13 tot 15 uur een lezing aan over de successieplanning via beleggingsverzekeringen door Paul Van Eesbeeck, juridisch adviseur.


PaulVanEesbeeck.jpgPaul Van Eesbeeck behaalde licenties in de rechten en in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek (RUGent), alsook een postgraduaat verzekeringsmanagement (EHSAL Brussel). Hij startte zijn loopbaan bij ING Insurance. Sinds 1998 is hij vennoot bij Vereycken & Vereycken dat binnen de pensioen- en verzekeringssector juridisch, verzekeringstechnisch en actuarieel advies verstrekt. Paul is docent aan de KULeuven, is een veelgevraagd spreker op seminaries en congressen en is auteur van diverse boeken. Hij is tevens hoofdredacteur van Life & Benefits (Kluwer), medewerker van Fiscoloog (Roularta) en ondervoorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen. Begin 2017 bracht Paul nog een nieuw boek uit over ‘De begunstigingsclausule in een levensverzekering’.

Gelukkig wilde deze expert ons het een en ander uitleggen over de invloed van de meest recente overheidsbepalingen op het plannen via beleggingsverzekeringen.

Hoogspanning

“De lagerentepolitiek zet extra druk op verzekeraars die langlopende verplichtingen hebben die afgedekt zijn met beleggingen die steeds minder opbrengen en met solvabiliteitseisen die steeds hoger oplopen. We ervaren hoogspanning. Getuige daarvan zijn enkele recente saneringsoperaties in de financiële sector.”

Erfbelasting

“De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) heeft sinds 2015 de behandeling van erfbelastingkwesties naar zich toegetrokken. Vlabel heeft hierbij bepaalde planningtechnieken opnieuw in vraag gesteld. Als reactie hierop is de Vlaamse decreetgever tussengekomen. Zo zijn er nu nieuwe regels inzake erfbelasting omtrent verzekeringsgiften, levensverzekeringen op twee hoofden, levensverzekeringen die verder lopen op naam van de langstlevende echtgenoot, enzovoorts. De oplossingen met die decreten zijn niet altijd voordelig, maar ze zorgen wel voor meer duidelijkheid en dus zekerheid. Uiteraard geef ik door die decreten ook heel andere adviezen met nieuwe gegevens, maar om goed te kunnen plannen geeft meer zekerheid ook meer gemoedsrust."

Andere overheidsbepalingen

Buiten de levensverzekering om zijn er echter nog tal van Vlabel-standpunten die in de sfeer van de successieplanning voor grote onrust zorgen. Meest in het oog springend is de inschakeling van een maatschap als controlevehikel voor geschonken goederen. Deze gangbare en tot nu toe onbesproken techniek werd in een recente Vlaamse ruling in vraag gesteld.

Investment Summit


investment summit.pngPaul Van Eesbeeck zal op 15 februari een gratis lezing geven over vermogensplanning en levensverzekeringen. De Investment Summit is een event dat de game changers voor investeerders en de investeringssector in 2017 onderzoekt. 

 

Ben je alumnus van Master in Personal Financial Planning?
Schrijf je vóór 26 januari in bij Bert De Vos 
voor gratis toegang tot de Investment Summit én de lezing van Paul Van Eesbeeck. Na 26 januari betaal je 125 Euro.


We zijn benieuwd wat jij vindt. Laat een reactie achter!