NL

Terug naar het blogoverzicht

Karen Wouters

juni 01, 2017

Karen Wouters

Coauteur

Anne Lemaire

Gedeeld leiderschap, een florerende toekomst?

Human Resources

IMG_3493.jpgBoeiend en confronterend om als HR of OD verantwoordelijke hierover in gesprek te gaan met een CEO die het probeert met vallen en opstaan en een professor in leiderschap die de heilige graal van gedeeld leiderschap doorprikt.

Werner Krott, CEO van de Floré Groep, ontving ons eerder deze week met een warme glimlach in een vergaderzaal midden in het ‘VAL’, één van de kernprocessen die Hannelore Calmeyn, HR manager, ons met maestria kan uitleggen. Indrukwekkend. Hoeveel HR-managers zouden dit kunnen vertellen over hun bedrijf? Krott is nooit ver weg van waar de actie plaatsvindt: we zien de bloemen en planten en het hele proces om alles op tijd bij de klant te krijgen.

"Het is een noodzaak omdat ze kreunen onder de groei en
nood hebben aan meer leiderschapscapaciteit."

Hij is zeer open: “Floré’s zoektocht naar meer gedeeld leiderschap wordt ingegeven door keuze en noodzaak.” Het is een keuze in lijn met hun cultuur die de mens centraal stelt. Het is een noodzaak omdat ze kreunen onder de groei en nood hebben aan meer leiderschapscapaciteit doorheen de hele organisatie. Krott ziet het als zijn taak om het waarom van de bedrijfsactiviteiten te duiden en de vertaalslag te maken zodat het werk voor elke medewerker betekenisvol is. “We moeten volgelingen creëren die goesting hebben”.

Dialoog

Dit is in lijn met de nieuwe rol van de CEO zoals beschreven door prof. Jesse Segers, co-directeur van het Expertise Center Leiderschap en Associate Dean Education. Op de vraag of het loslaten moeilijk is, antwoordt Krott resoluut “nee, ik zou graag hebben dat ze nog meer opnemen”. Krott weet dat hij hiervoor voortdurend in ieders context zal moeten gaan, want wat bij de ene werkt, werkt niet bij de ander. Calmeyn springt mee in het debat. En plots ontvouwt zich heel spontaan een bijzondere dialoog tussen hen beiden over hoe Krott actief luisteren hoog in het vaandel draagt, maar hier soms wel een klankbord voor kan gebruiken. Een toonbeeld van openheid en kwetsbaarheid – een relatie tussen CEO en HR die meerdere deelnemers jaloers maakte.

IMG_3495.jpgHierop daagde Jesse Segers ons uit en vroeg: “Weet je wat je van je CEO vraagt?”. Met deze vraag doelde hij ten eerste op het feit dat gedeeld leiderschap een continuum is dat een ruime lading dekt, en dat het onze rol is om de organisatie en CEO te ondersteunen in het scherpstellen op de mate van gedeeld leiderschap die we willen bekomen. Dus, “Wat precies vraag je van je CEO?”. Ten tweede, drukt hij hiermee ons op het hart dat de stretch die we van onze CEO vragen niet min is. Ofwel, “Besef je wel wat je van je CEO vraagt?”. Voor iemand die gepokt en gemazeld is in het tradtionele paradigma, is de shift naar de nieuwe rol niet evident. De macht die hen destijds geholpen heeft in hun traditionele rol werkt nu tegen, in twee opzichten.

Rol van CEO's

Vele CEO’s komen zichzelf tegen omdat ze hun macht (gedeeltelijk) moeten opgeven. Dit proces van desidentificatie vraagt om kwetsbaarheid, een derde plek, identiteitswerk en aardingsprocessen. Daarnaast bemoeilijkt macht het creëren van de noodzakelijke holding space voor andere leidinggevenden en medewerkers die in de transitie naar meer gedeeld leiderschap met heel wat vragen, bezorgdheden en frustraties zitten. Macht creëert afstand en maakt ons minder empathisch en zorgzaam voor anderen.

"In sameness we connect, in differences we grow"

De nieuwe wereld van de CEO is er ook één vol paradoxen. Segers oppert dat we vanuit HR niet alleen kunnen uitdagen om naar het model van gedeeld leiderschap meer gericht op de ander, nabij, empowerend en geïndividualiseerd te zijn. Er is ook nood aan een gericht zijn op zichzelf, afstand, controle en uniformiteit. Werner Krott had het over de nood aan formeel leidinggeven (controle) én het creëren van volgelingen met goesting (empoweren). De kunst is, zegt Segers, om deze paradoxen te omarmen. En het is aan HR om te erkennen dat CEO's in dit spanningsveld opereren en in gesprek te gaan om te kijken hoe beide polen kunnen ingevuld worden zodat ze naast elkaar kunnen bestaan. “Hoe ver kan ik gaan in het kritisch zijn ten aanzien van mijn CEO?”, vroeg één van de deelnemers. In sameness we connect, in differences we grow, was Segers’ repliek.

De 10 HR verantwoordelijken verlieten die middag de Floré Groep met een ruiker aan vragen. “Stof voor een goede zomerbabbel met mijn CEO”, zoals één van de deelnemers het uitdrukte.

Meer weten? Contacteer Karen Wouters!