NL

Ondernemerschap in exponentieel veranderende tijden

Strategy & Innovation

Disruptival The Conference

Op 8 februari organiseerden Antwerp Management School, POM West-Vlaanderen en TUA West Disruptival – The Conference. Een conferentie dus, over disruptie. Duidelijk. Of toch niet helemaal? Disruptie is zo een van die termen die gretig in economische en maatschappelijke debatten worden gebruikt. Liefst gelinkt aan dramatische verhalen over hele sectoren die zomaar verdwijnen. 

Disruptie is echter zoveel meer dan Uber en Kodak. Het betekent óók en vooral kansen voor bedrijven. Disruptival – The Conference gaf de ruim 600 deelnemers alvast een eerste set aan verhelderende inzichten en getuigenissen mee. En de ondernemers die willen weten of ze zélf klaar zijn om disruptie om te zetten in kansen, kunnen bij Antwerp Management School terecht voor een ‘exponentiële’ scan.

Groeien door verwondering

De deelnemers van Disruptival – The Conference kregen donderdagavond van inleider Piet Verhoeve, strategisch adviseur van TUA West, al meteen een confronterende vraag in de maag gesplitst: “Hoe lang is het geleden dat je iets voor de eerste keer deed?” Veel tijd tot nadenken kreeg de zaal niet: “Is het antwoord ‘langer dan twee weken’, dan is er duidelijk werk aan de winkel,” zo gaf Piet Verhoeve meteen mee. We moeten terug naar de verwondering van kinderen die zonder ophouden of aflaten de wereld ontdekken en de nieuwigheden op hun tocht met volle teugen binnenhalen om zo zelf letterlijk en figuurlijk te groeien.

Innovatie uit nieuwsgierigheid

Peter Torreele, voormalig directeur van World Economic Forum en managing director van 3RT Labs, stelt het nog wat scherper: innovatie wordt geboren uit nieuwsgierigheid, niet uit intelligentie. Je moet durven om je heen te kijken en vooral naar (compleet) andere sectoren. Iemand van buitenaf binnenhalen, zorgt meteen voor een andere kijk en voor échte innovatie. Hij pleit ook voor snelheid: maak komaf met uitgebreid marktonderzoek en het perfectioneren van een product vooraleer het in de markt te durven zetten. Ga resoluut voor een ‘minimum viable product’, dat is zijn advies. Daarnaast pleit Torreele ook voor duurzaamheid. Financiële en sociale winst kunnen best samengaan. Bedrijven moeten een positieve impact op de wereld willen hebben. Dit duwt hen vooruit en trekt betere en gedreven medewerkers en partners aan.

Van ego naar eco

Techno-futuroloog Christian Kromme heeft eenzelfde ervaring. Ook hij pleit voor een ommezwaai: we moeten van ‘ego’ naar ‘eco’. Van een individuele manier van denken en doen naar een ecosysteem, waarbij mensen samen problemen aanpakken op een slimme manier. Digitale technologie maakt dat mee mogelijk. Artificiële intelligentie en consorten vormen voor hem dan ook geen bedreiging, integendeel. ‘Go digital’, zegt hij, maar ‘stay human’. Technologie in dienst van de mens en de wereld, niet omgekeerd. Ook bedrijven die een verschil willen maken, volgen best eenzelfde redenering: zij zijn er voor de wereld, niet omgekeerd.

Kansen durven grijpen en delen

Nieuwsgierig blijven, duurzaamheid vooropzetten, samenwerken en delen, de wereld beter maken voor iedereen,… De tips van de twee hoofdsprekers klinken best idealistisch als je ze zo opgesomd ziet. Maar het werkt wel, dat bewijzen de West-Vlaamse bedrijven Smappee, Televic en La vie est belle. In het panelgesprek delen zij open en nuchter hun ervaringen en voegen er nog wat tips aan toe. Zoals je eigen mensen op de vloer naar waarde schatten en hen laten meedenken, luisteren naar je klanten en niet blijven steken bij producten maar ook voluit inzetten op diensten. Drie heel uiteenlopende bedrijven en sectoren, maar drie opvallend gelijkaardige verhalen van kansen durven grijpen en delen. Er zal toch iets van aan zijn, denk je dan. Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie van de Provincie West-Vlaanderen, sloot dan ook af met die positieve boodschap: samenwerken om vooruit te gaan, het werkt, ook en vooral in tijden van disruptie.

Waar sta je zelf?

Wie de inspiratie van Disruptival – The Conference wil omzetten in de praktijk, kan zijn of haar bedrijf laten screenen. Antwerp Management School heeft een heel praktische scan ontwikkeld om te checken of jouw bedrijf klaar is voor een ‘exponentiële’ toekomst. Durf je jezelf als bedrijf in vraag te stellen? Ben je klaar om nieuwigheden op te sporen en te kijken hoe je ze kan gebruiken? Kan je op een goede manier omgaan met al die snelle evoluties rondom ons? Loop je kans om het slachtoffer van disruptie te worden of sta je klaar om zelf exponentieel te groeien en nieuwe terreinen te verkennen?

De scan brengt zes dimensies van je bedrijf samen: van infrastructuur over organisatie tot processen en technologie. Per dimensie krijg je een reeks pertinente vragen. Vaak voor de hand liggend, zoals: ‘Hebben jullie een zicht op de waardeketen en waar bevinden jullie zich in deze waardeketen?’ Of nog: ‘Heb je de waarden voor jouw bedrijf gedefinieerd en gecommuniceerd?’ Maar de antwoorden zijn misschien veel minder voor de hand liggend dan je als bedrijf zelf denkt.

Disruptie scherp stellen voor jouw sector

Tezamen leveren de antwoorden binnen de zes dimensies een verhelderend totaalbeeld op: hoe dichtbij is disruptie in jouw sector, welke kansen liggen er en welke obstakels staan er in de weg om die kansen te grijpen? De scan legt het exponentiële of net het niét-exponentiële karakter van je bedrijf bloot, op een heel visuele manier. Een eerste cruciale stap om het buzzwoord disruptie scherp te stellen en te kijken wat het heel concreet voor je dagelijkse business kan betekenen, vandaag en (over)morgen.

Interesse om in alle openheid én vertrouwen zo’n scan van je bedrijf te laten maken? 30 maakbedrijven, bij voorkeur uit West-Vlaanderen, krijgen gratis de kans om gedurende een interview van 2 uur door deze scan heel wat inzichten te verwerven.

Wil je meer weten over deze scan?

 Contacteer An Cosaert!