NL

"Ik wou begrijpen wat er gebeurt en waarom het zo gebeurt."

Human Resources

Twee jaar geleden zette Bruno Stockman van MBV Consult de stap naar zelfstandig ondernemen. Hij heeft dus zelf een hele ‘change’ achter de rug. Als consultant helpt hij nu ook veranderingen bij anderen doorvoeren. Zo is hij momenteel betrokken bij een digitaliseringsproject in de wereld van klinische studies. Niet alle patiënten of onderzoekers blijken even gretig om die digitale omslag te maken, zelfs niet in coronatijden. Om grip te krijgen op het veranderverhaal, zocht Bruno een stevige theoretische onderbouw. En die vond hij in de masterclass Change Management van AMS.

Bruno Stockman rondde de masterclass in januari 2020 af, nog net voor de coronacrisis. Was change management voordien al cruciaal voor organisaties die future-proof willen zijn, dan heeft de crisis dat nu wel extra scherp gesteld. Al is voor Bruno Stockman de impact van de crisis voorlopig beperkt: “Het internationale project dat ik momenteel help uitrollen, blijft gewoon doorlopen. Het gaat om de implementatie van een elektronisch platform voor zowel patiënten die deelnemen aan klinische studies als de onderzoekscentra zelf. De klinische studies stoppen niet in coronatijden, plus: dit is een digitale oplossing, wat extra van pas komt nu.”

AMS_Change_Management-24a

“Mijn rol in dit project is dubbel: ik ben zowel betrokken bij de projectuitvoering als bij het hele veranderverhaal dat erachter steekt. Klinisch onderzoek is vrij complex; er zijn heel wat functies bij betrokken en het project heeft op al die functies impact. Je kan het dus niet zomaar gaan uitrollen. Je moet oog hebben voor het veranderingsproces en kijken hoe je de organisatie daarop kan voorbereiden. Ik had al enkele korte, praktische opleidingen rond change management gevolgd, maar ik miste de theoretische onderbouw: begrijpen wat er gebeurt en waarom het zo gebeurt.”

“Ik miste nog de theoretische onderbouw: begrijpen wat er gebeurt en waarom het zo gebeurt.”

“Die onderbouw krijg je helemaal mee bij AMS: de masterclass duurt drie maal drie dagen, wat betekent dat je echt de tijd hebt om in de diepte te gaan. Door de opbouw van de masterclass krijg je ook een volledig beeld. Je begint met te kijken hoe een organisatie werkt, om pas daarna over te gaan tot veranderingsstrategieën. Verandering is een heel flexibel proces en hangt van veel factoren af. In de masterclass krijg je inzichten over het waarom, en krijg je ook een soort gereedschapskist mee met theorieën die je kan toepassen afhankelijk van de fase van het veranderingstraject, de situatie, de personen met wie je te maken krijgt, enz.”

“Ik heb geleerd welke kritieke vaardigheden je als veranderingsmanager moet hebben om mensen aan boord te krijgen en te houden.”

“Zo hebben we voor de uitrol van het project een stakeholdersanalyse gemaakt, iets wat in de masterclass uitgebreid aan bod gekomen was. Wat ik zeker ook meeneem: bij zo’n groot digitaliseringsproject zie je onvermijdelijk links en rechts weerstand opduiken. In de masterclass krijg je verschillende manieren aangereikt om dat te begrijpen en daarmee om te gaan. Daarnaast heb ik geleerd welke kritieke vaardigheden je zelf als veranderingsmanager moet hebben om mensen positief te beïnvloeden en hen mee aan boord te krijgen en te houden.”

“Ik had natuurlijk zelf al ervaring en skills, maar de masterclass heeft alles netjes op een rij gezet en heel duidelijk laten zien wat verandering inhoudt. Een van de zaken die me het meest zijn bijgebleven is het veranderingsspel dat we gespeeld hebben. De spelers hebben een boot, het project zeg maar, en alle stakeholders zitten in de boot. Afhankelijk van hoe je het speelt, zie je bijvoorbeeld de boot zonder passagiers wegvaren omdat je zo snel gaat met een project dat je de mensen niet mee hebt. Of omgekeerd: wanneer mensen heel enthousiast zijn maar het project zelf niet van de grond raakt, dan raakt de boot gewoon nergens.”

“Uiteindelijk gaat het niet alleen over hoe je processen stuurt, maar vooral over hoe je mensen op een goede manier kan leiden.”

“Wat ik ook een verrassende kijk vond, was het luik over politieke vaardigheden. We associëren politiek meestal meteen met politieke spelletjes. De masterclass laat zien hoe je politieke skills op een positieve manier kan inzetten. Want uiteindelijk gaat het niet alleen over hoe je processen stuurt, maar ook en vooral over hoe je mensen op een goede manier kan leiden. Dat spreekt mij sowieso sterk aan in change management: het menselijke aspect.”

“Tips & tricks zijn niet genoeg voor een change manager. Als er iets misloopt in de praktijk, moet je ook weten waarom.”

“De masterclass heeft mijn zin in change management nog aangescherpt. Ik zoek als zelfstandige sowieso naar projecten die ik interessant vind. Nieuwe implementaties bijvoorbeeld, waar onvermijdelijk ook veel veranderingsprocessen bij komen kijken. De inzichten uit de masterclass komen hierin extra van pas. Voor wie wil doorgroeien als change manager maar verder wil kijken dan de puur praktische tools, is de masterclass echt een aanrader. Tips & tricks zijn niet genoeg voor een change manager. Als er iets misloopt in de praktijk, moet je ook weten waarom. Pas dan kan je gaan bijsturen in de goede richting. En dat is wat de masterclass je meegeeft: de theoretische onderbouw om verandering echt te snappen.”

Ontdek de masterclass Change Management