NL

Inzichten in menselijk gedrag

Strategy & Innovation

inzichten-in-menselijk-gedrag-deel-3.png

 

De voorspellende kracht van voorkeurgedrag

In een grootschalige bevraging - de Global Preference Survey - hebben onderzoekers van de Universiteit Bonn, Duitsland, wereldwijd gegevens verzameld over risico- en tijdvoorkeuren, positieve en negatieve wederkerigheid (reciprocity), altruïsme en vertrouwen bij de bevolking. De dataset is indrukwekkend: 80.000 personen uit 76 landen over de hele wereld. De onderzoekers hebben zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes gebruikt voor het verzamelen van data. De resultaten zijn gebundeld in het artikel “The Nature and Predictive Power of Preferences: Global Evidence”.

 

De meest opvallende resultaten

Geduld

Even kort door de bocht - hoe rijker de landen, hoe geduldiger de bevolking. 
In de figuur kun je de ‘blauwe landen’, die met de meest geduldige mensen, er zo uithalen als de westerse en ‘neo’-Europese landen. Opvallend is dat China ook in de rij met ‘geduldige’ landen staat, iets waarmee ondernemingen en organisaties die in China actief zijn rekening zouden moeten houden.

Een klein detail. Het is interessant hoe de onderzoekers geduld hebben gemeten. De proefpersonen moesten keuzes maken uit een serie van vijf onderling afhankelijke hypothetische vragen: “Stel dat je de keuze hebt tussen het ontvangen van een betaling vandaag of een betaling over 12 maanden. We zullen nu vijf situaties presenteren. De
betaling vandaag is hetzelfde in elk van deze situaties. De betaling over 12 maanden verschilt in elke situatie. Voor elk van deze situaties willen we graag weten wat jij zou kiezen. Wij nemen aan dat er geen inflatie is. Dus wilt je liever ontvangen: bedrag X vandaag of Y over
 12 maanden? En zo 5 keer, waarbij bedrag Y elke keer groeide of verminderde afhankelijk van de antwoorden van de proefpersonen. 


Is dit iets nieuws? Shakespeare heeft Othello reeds in 1622 laten zeggen “How poor are they that have no patience.” Maar het belang van dit onderzoek is dat wij nu een wetenschappelijke uitleg kunnen geven aan bepaalde fenomenen. En eens men een oorzaak kent, kan men ook beginnen aan de ‘genezing’, oftewel verbetering.

world map of risk taking.png


Risicobereidheid

Ook hier hadden de bevraagden de keuze tussen 5 onderling afhankelijke vragen.
De bevraging toont dat meeste risicobereidheid te vinden is in Afrika (blauwe kleur).

Noord-Amerika is relatief risicotolerant, midden-Azië ook, China niet. Europa scoort niet goed en is dus risico-avers. Dit betekent dat als wij grote veranderingen en transformaties willen doorvoeren in ondernemingen, organisaties of ganse sectoren, dat wij de mensen niet zomaar mee kunnen krijgen. Er zal veel weerverstand zijn, omdat het gewoon tegen onze gedragsregels botst. Bekijk bijvoorbeeld disruptie, hét buzzwoord van 2015 (bron: De Standaard), maar ook een belangrijke motor van innovaties. Disruptie betekent uiteenrukking, uiteenscheuring of ontwrichting.

Wij vragen dus aan iemand, die bijzonder bang is van de veranderingen die risico’s met zich meebrengen, wij vragen dus aan deze persoon om na te denken om zijn business volledig heruit te vinden, door de oude manier van werken overboord te gooien en dat zonder enige garantie op succes. Dat dit zeer zelden lukt, en zeker hier in Europa, is ook niet verwonderlijk. De meeste voorbeelden van disruptie komen vanuit de US. Daarom is het van belang om eerst te proberen de gedragsregels te veranderen, vooraleer wij de mensen vragen om disruptief te zijn.

Meer informatie over disruptie en transformatie?

Contacteer Maka De Lameillieure