NL

Watertruck+: naar een taxidienst van duwbakken

Supply Chain & Logistics

Het Europese CEF-project Watertruck+ is ondertussen afgerond. Hoewel het project omwille van het hoge innovatiegehalte en cours de route moest worden bijgestuurd, heeft het Nick Celis, zaakvoerder van André Celis Groep, duidelijk geïnspireerd. André Celis Groep heeft ondertussen twee duwbakken in de eigen vloot, maar droomt op termijn van een heuse taxidienst van bakken.

Nick-Celis-nbAndré Celis Groep is een familiale kmo, verankerd in regio Leuven. De groep is gespecialiseerd in de verkoop en distributie van bouwmaterialen. André Celis onderscheidt zich door continu in te zetten op innovatie en op het optimaliseren van hun service. Voor dit laatste is onder meer een performant transport-logistiek netwerk voor een just-in-time belevering cruciaal. Net daar durft het omwille van de mobiliteitsproblematiek in regio Leuven soms fout te lopen. André Celis Groep investeert dan ook al bijna tien jaar in transport over water als duurzaam alternatief voor de weg. Op vandaag vervoeren ze jaarlijks enkele tienduizenden ton goederen over water, maar er is duidelijk nog een groeimarge.

"Er komt stilaan opnieuw een shift richting transport over water."

Nick Celis: “Vlaanderen is verwend in vergelijking met Europa: we hebben hier een historisch gegroeid bijzonder dicht netwerk van kanalen. Tot in de jaren ’60 werden deze waterwegen in onze regio veel gebruikt, zeker door spelers zoals Stella-Artois. Maar vandaag zijn ze te klein om rendabel te kunnen zijn en zijn er hoe langer hoe minder schepen die ze kunnen bevaren. Nochtans is er nog veel industrie langs de waterwegen gevestigd: steenbakkerijen, hoogovens, mouterijen, granulaten, enz. Met de oververzadiging van het wegvervoer van vandaag, voel je dat er stilaan opnieuw een shift richting transport over water begint te komen. ”

Watertruck HD Cam-8LR

“Alleen is de context bijzonder complex. Je moet rekening houden met diepgang en de capaciteitsbeperkingen, er zijn hoe langer hoe minder schippers, er is een uitgebreide regelgeving, de combinatie met recreatief waterverkeer is niet evident, de investeringen zijn niet min, enz. Watertruck+ probeert hierop een antwoord te geven met een innovatief modulair concept waarbij je duwbakken zowel op grotere kanalen kan inzetten in konvooi als één per één op de kleine waterwegen. Het systeem is ook multifunctioneel bruikbaar voor diverse types van ladingen. Op die manier lukt het wel om op termijn een rendabele route over water uit te bouwen.”

"Ideaal zou zijn mochten we op termijn een soort taxidienst of pool van duwbakken kunnen uitbouwen."

“Wij hebben ondertussen twee bakken van 6,60 x 40 m laten maken. We zijn daarvoor nu een duwer aan het renoveren zodat we de bakken binnenkort kunnen inzetten op het kanaal Leuven, vanuit ons distributiecentrum Tildonk-Hambos. Ideaal zou zijn mochten we op termijn een soort taxidienst of pool van duwbakken kunnen uitbouwen, waarbij diverse bakken in omloop zijn bij de fabrikanten en klanten en we net zoals bij palettensystemen volle voor lege bakken kunnen wisselen. Als we dit dan ook nog op termijn kunnen combineren met de technologie van onbemand varen, dan krijg je een volwaardig, kostenefficiënt én milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer over de weg.”  

“We zijn er zonder meer van overtuigd dat dit de toekomst is. We waren dan ook graag bereid om in het project in te stappen, ook al waren de investeringen en het hoge risicogehalte niet evident voor een kmo als André Celis. Een groot voordeel was alvast de bijzonder flexibele opstelling van de Vlaamse Waterweg. Zij zijn volop meegegaan in het experiment, wat het fijn werken maakte in een toch wel complex traject. Want ondanks de goede begeleiding en ondersteuning, blijft zo’n experimenteel project nog altijd hard werken en pionieren en telkens weer koppig zoeken naar oplossingen voor de problemen die onderweg opduiken.”

"Het zou fantastisch zijn om op termijn één circuit over landsgrenzen heen te kunnen uitbouwen."

“De resultaten zijn misschien niet 100% zoals initieel voorzien, maar we hebben belangrijke lessen kunnen trekken. Het is nu aan ons om feedback te geven aan Europa, de voor- en nadelen op te lijsten en de knelpunten te signaleren die op beleidsvlak nog moeten worden uitgeklaard. Zo hebben we nu geëxperimenteerd op de kleinere kanalen in Vlaanderen, maar het zou fantastisch zijn om op termijn één circuit over landsgrenzen heen te kunnen uitbouwen. In ieder geval ligt er nu met Watertruck+ een systeem op tafel dat praktisch inzetbaar is en door iedereen gekopieerd kan worden.”

Meer weten? Kom naar het slotevenement van Watertruck+