NL

Digital leadership & e-leadership skills: strategisch de digitale transformatie aanpakken

Digital & IT

digital leadership.pngLeiderschap is een onmisbare factor in elke bedrijfsontwikkeling, zo ook voor succesvolle digitale transformatie. Die digitale transformatie staat op de agenda van de meeste organisaties, zowel in de publieke als private sector en zowel in kleine als grote organisaties. In onze steeds meer gedigitaliseerde economie hebben bedrijfsleiders bijna geen andere keuze dan een nieuwe mindset te ontwikkelen en te investeren in technologie en zogenaamde digitale assets.

Digitale transformatie blijft echter vaak uit en meestal is er slechts sprake van een digitalisering van het bedrijf. De transformatie van het bedrijf is dan slechts een vervanging van een bestaand proces en is geen echte end-to-end, geïntegreerde businesstranformatie. Digitale transformatie houdt een herontdekking van de onderneming in en brengt nieuwe mogelijkheden en nieuwe vaardigheden met zich mee.

Opkomende technologieën 

Steeds meer organisaties investeren inderdaad meer en meer in deze technologieën (bv. blockchain, cloud, Internet-of-Things), omdat zij sterk geloven in de potentiële waardecreatie of innovatiemogelijkheden van deze technologieën. Daarnaast zien we echter dat bedrijven zonder de juiste vaardigheden en organisatorische capaciteiten een significant risico lopen om deze beoogde optimalisatie en waardecreatie mis te lopen.

"De uitdaging ligt niet in het meer investeren in digitale assets, maar in het identificeren van de juiste investeringsbeslissingen."

Ze slagen er niet in de wijzigingen die de opkomende technologieën met zich meebrengen, te vertalen naar businessimpact op het niveau van de industrie, de organisatie en het individu. Met andere woorden is de uitdaging niet om meer te investeren in digitale assets, maar om de juiste investeringsbeslissingen te identificeren en deze correct in te zetten om echte waarde te creëren. Dit vereist kennis van het bedrijf, de omgeving, haar klanten, maar ook kennis van de technologie en haar risico’s én de capaciteit om het veranderingsproces in goede banen te leiden.

E-leadership skills

Om dit te laten slagen is er dus nood aan een specifieke vaardighedenset, door de Europese Commissie ook gedefinieerd als “e-leaderschip skills”. Digital leaders of E-leaders zijn dan niet gewoon leiders met digitale vaardigheden, maar zij zijn meester in het combineren van businesskennis (bv. businessmodellen en strategie) met kennis van de technologie (bv. opkomende technologieën, risico’s en opportuniteiten van nieuwe technologie, …), gecombineerd met de klassieke leiderschapsvaardigheden (overtuiging, mentoring, bemiddeling) die zo’n transformatieproces nodig heeft.

"Onze focus ligt op het ontwerp en de implementatie van de verschillende bestuurs-, management- en architecturale capaciteiten die nodig zijn om de echte waarde van digitale transformatie te ontsluiten."

AMS doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar deze topics. Onze specifieke focus ligt op het ontwerp en de implementatie van de verschillende bestuurs-, management- en architecturale capaciteiten die nodig zijn om de echte waarde van digitale transformatie te ontsluiten. Deze gecumuleerde kennis wordt samengebracht in ons “Digital Business & IT” opleidingsportfolio, waarmee we managers, CEO’s, CIO’s en specialisten helpen zelf de brug te leggen tussen Informatie Technologie en business.

Discover our Masterclass Digital Transformation: Strategy & Leadership