NL

Het Kankerperspektief: leidinggeven na kanker

Human Resources

Op de Leader Gathering, die plaatsvond op 21 oktober 2016, kwam Erik van Vooren een woordje uitleg geven over zijn boek Het Kankerperspektief. Hij schreef het boek in opdracht van de Stichting tegen Kanker. Voor het boek heeft hij 21 leidinggevenden geïnterviewd over hun ervaring met kanker. Het Kankerperspektief is echter niet louter een opsomming van die verhalen, Van Vooren heeft uit de getuigenissen een model gedestilleerd dat hij ‘het kankerperspektief’ noemt.

kankerperspektief.jpg

Is het boek ‘Het Kankerperspektief’ enkel interessant voor leidinggevenden?

Het boek is zeker breder bruikbaar dan enkel voor leidinggevenden in de strikte betekenis van het woord. De inzichten zijn informatief voor iedereen die een soort leiderschap geeft. Ik wil zeker niet stellen dat iedereen die het proces van de ziekte doormaakt zich gaat kunnen identificeren met of laten inspireren door de verhalen die ik heb neergepend; het blijft een bepaalde benadering. Er bestaat geen one size fits all.

 

Over het algemeen keken de geïnterviewden niet met spijt terug op hun kankerperiode, integendeel, ze zagen het zelfs positief in. Heeft dit iets te maken met hun leidinggevende functie?

Ze zagen het inderdaad allemaal heel positief in. Dat heeft niet meteen iets te maken met hun leidinggevende functie, maar wel met hun manier van naar het leven te kijken. Zij proberen in alles het positieve element terug te vinden. Ze focussen op kansen en niet op problemen. Het waren dan ook allemaal zeer sterke mensen.

 

Denk je dat het moeilijker is voor een leidinggevende om te stoppen met werken? Blijven zij langer werken omdat ze een verantwoordelijkheid nemen en hun bedrijf niet willen “achterlaten”?

Ze hebben vaak hard gewerkt om te raken waar ze zijn. Over het algemeen hebben de leidinggevenden die ik heb geïnterviewd er dan ook alles aan gedaan om zolang mogelijk te blijven werken. Dit ging zelfs zo ver dat ze tussen twee gesprekken door er een vuilbak moesten bijnemen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun werknemers, maar ze voelen ook dat het bedrijf afhankelijk is van hen. Ze kunnen dat niet meteen achterlaten, maar soms moet het. Ik zou echter niet zo ver gaan en zeggen dat er een fundamenteel verschil is tussen leidinggevenden en andere werkende mensen: ook zij gaan soms tot het uiterste. Verscheidene geïnterviewden haalden dan ook aan dat werken datgene was wat hen staande hield. Er is niets ergers dan stille periodes waarin gedachten kunnen opborrelen.

 

Denk je dat het overleven van kanker de leiders sterker heeft gemaakt in het nemen van beslissingen. Of zijn ze net gevoeliger geworden waardoor harde beslissingen nemen moeilijker is?

Ik denk dat het beide is. De leiders tonen meer begrip voor werknemers die bijvoorbeeld geveld worden door ziekte, maar ze zijn tegelijkertijd ook kordater in het nemen van beslissingen: ze durven meer knopen doorhakken. Dit maakt hen in een bepaald opzicht betere leiders; sociale leiders.

 

Dit boek vormde ook de basis voor jouw toedracht op de Leader Gathering. Wat heb je concreet toegelicht?

De informatie van mijn boek is gebaseerd op interviews, maar ik wou meer doen dan enkel die verhalen uitschrijven. In het boek heb ik een model uitgewerkt op basis van die verhalen. Met andere woorden, ik heb structuur gebracht in alle verhalen die ik heb gehoord. Die structuur wil ik aan mensen meegeven.

De structuur is opgebouwd uit 2, 3 en 5. 2 staat voor de dubbele uitdaging van kanker. Langs de ene kant de aanvaarding dat je kanker hebt en de kwetsbaarheid waar je op die moment aan blootgesteld wordt. Het leven hangt aan een zijden draadje, en dat wordt maar al te duidelijk. Langs de andere kant, de kracht die je put uit de ziekte en je omgeving. 3 staat voor de drievoudige visie die je verwerft door geconfronteerd te worden met kanker. Je gaat ten eerste dieper kijken, ten tweede breder kijken en ten slotte ruimer kijken. 5 staat voor de vijf stappen: kwaliteit, kernwaarden, kordate keuzes, klare communicatie en kwaliteitsvolle relaties.

 

Ten slotte: Waarom zouden we jouw boek moeten lezen? Wat is de bijdrage aan de omgang met kanker?

Mensen die geconfronteerd worden met kanker moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. In het boek heb ik verhalen gebundeld van authentieke mensen. Ik hoop dat mijn boek als inspiratie kan dienen voor mensen die oog in oog komen met deze ziekte.

Geïnspireerd? Lees meer artikelen over Leiderschap!