NL

Bedrijven met ontastbare assets

Sustainable Transformation

Light bulb lamps on a colour background.jpeg

Een vriend van me, die recruiter is bij een internationaal softwarebedrijf, vertelde me dat hij interviews steeds beëindigt met dezelfde vraag: “Wat is de beslissende factor om een job te starten bij een nieuwe werkgever?” Vroeger kreeg hij vanzelfsprekende antwoorden, zoals een job met een interessante invulling, doorgroeimogelijkheden, positieve compensatie, etc. Onlangs mocht hij echter een eigenaardige factor aan de lijst toevoegen: de sfeer. 

Volgens hem moeten nieuwe krachten een speciaal gevoel of bijzondere sfeer ervaren om hen ervan te overtuigen een job te starten bij een nieuwe werkgever. Vandaag de dag blijken het imago en de uitstraling van het bedrijf, die duidelijk immateriële activa zijn, dus voor veel bedrijven essentieel te zijn.

'Activa-loze' bedrijven

Daarnaast heffen bedrijven zoals Uber, Facebook en Alibaba die immateriële activa zelfs naar het volgend niveau. In tegenstelling tot meer traditionele bedrijven produceren zij geen goederen en zijn zij in feite ‘activa-loze’ bedrijven. Ze bieden enkel een platform aan om de koper en verkoper, consument en handelaar, chauffeur en passagier met elkaar in contact te brengen. In de realiteit verzamelen deze activa-loze bedrijven data en verkrijgen ze hiermee een competitief voordeel.

Door bekwame software-engineers voor zich te winnen, stijgt het verwerkingsvermogen van activa-loze bedrijven exponentieel. Door het toepassen van deep learning en artificiële intelligentie-technieken zijn ze in staat om het gedrag van potentiële consumenten en handelaars in detail te analyseren en via deze activiteiten winst te realiseren. Zij zijn een duidelijk voorbeeld van hoe je geen materiële activa nodig hebt om succesvol te zijn.

Duurzaamheidsimago

Belgische bedrijven worden de dag van vandaag in de richting van duurzame energieproductie, infrastructuur en rollend materieel gedreven. De huidige verduurzaming zou bedrijven zelfs kunnen verstikken en hen verplichten om te investeren in duurzame en groene oplossingen en alternatieven. Ecologische standaarden implementeren (ISO 14001) en deelnemen aan duurzaamheidsprogramma’s (Lean and Green) vereist investeringen en inspanningen, teneinde bedrijven te voorzien van een duurzaam imago en hen op die manier supplementaire immateriële activa te bieden.

De aanleg van lage-emissiezones, bijvoorbeeld, heeft zonder twijfel voordelen voor de lokale bewoners, maar tezelfdertijd brengt het bedrijven, die in die zones functioneren, in nauwe schoentjes. Wanneer een bedrijf daardoor in een havenkraan investeert, om zijn logistiek systeem te verschuiven van wegtransport naar waterwegen, is dat een investering met een onzekere return on investment (ROI). Terugbetaling kan enkel gegarandeerd worden als er voor de consument extra kosten worden aangerekend.

Evaluatie

Bedrijven zouden overtuigd moeten worden om duurzaam te investeren, maar hoe kunnen zij de nodige inspanningen bepalen en de voordelen inschatten? Softwarebedrijven kunnen de immateriële activa of de ‘sfeer’ bevestigen door hun aantrekkelijkheid voor nieuwe krachten. Bij meer traditionele bedrijven is het evalueren van hun activiteiten in termen van duurzaamheid een duidelijke nood en de bijbehorende voordelen zouden duidelijk moeten zijn.

Ik ben voorstander van het samenbrengen van bedrijven die met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden en wil met hen samenwerken om hun immateriële activa of activiteiten op vlak van logistiek en mobiliteit te herbekijken.

Meer informatie? Benieuwd naar de mogelijkheden?

Contacteer Nils!