NL

Waarom familiebedrijven samenwerking met startups moeten overwegen

Strategy & Innovation

Corporate Venturing

Startups zijn overal. Deze tijden van snelle veranderingen, nieuwe technologieën en ontwrichting bieden heel wat kansen voor bloeiend ondernemerschap. Het bewijs daarvoor zien we in de vele bedrijven die dagelijks worden opgestart over de hele wereld. De statistieken geven aan dat in 2018 in landen als België, Nederland, Frankrijk en het VK meer nieuwe bedrijven werden opgericht dan ooit tevoren, met groeicijfers tussen 4 en 7 % vergeleken met 2016. In absolute cijfers komt dit neer op ruim 1 miljoen nieuwe bedrijven die in deze 4 landen werden opgericht in nauwelijks 12 maanden.

Niet al die bedrijven en ondernemers zullen slagen en niet iedereen heeft de ambitie te groeien. Vaak zijn het lifestyle businesses, die hoofdzakelijk zijn opgericht om de ondernemer in staat te stellen aan de kost te komen. Maar ook al wordt slechts een minderheid gezien als echte startup, m.a.w. een jong bedrijf dat wordt gekenmerkt door vernieuwende technologieën en bedrijfsmodellen, op zoek naar een snelle toename van de verkoop en/of het personeelsbestand, dan nog gaat het om duizenden nieuwe bedrijven die hard op weg zijn om onze industrie beduidend te veranderen in de komende jaren.

Hoewel deze trend meestal wordt beschouwd als een bedreiging voor bestaande organisaties zoals familiebedrijven, kan deze evolutie wel degelijk grote kansen scheppen, zowel voor de startup als voor het familiebedrijf. Voor familiebedrijven die op lange termijn relevant willen blijven, is het bovendien niet langer een optie maar een vereiste om over hun eigen grenzen heen te kijken. Dus waarom zou je tegen hen vechten, als je winst kunt halen uit samenwerking?

Van oude bedrijfsvoering naar continuïteit

Als men de sterke punten van beide bedrijfstypes bekijkt, blijken ze elkaar goed aan te vullen. Startups zijn per definitie erg vernieuwend in het gebruik van technologie en/of bedrijfsmodellen, terwijl familiebedrijven tientallen jaren hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een brede klantenportefeuille, uitstekende infrastructuur, een goede reputatie, ruime kennis van de industrie en voorzieningen. Als beide partijen erin slagen strategisch samen te werken, leidt dit tot een fenomeen dat men externe corporate venturing noemt, een duidelijke win-winsituatie.

Laten we van naderbij bekijken waarom familiebedrijven samenwerking met startups moeten overwegen.

1. Familiebedrijven moeten begrijpen dat, ongeacht hoeveel jaren je al zaken doet of hoe onderlegd de mensen in je organisatie ook zijn, er altijd meer kennis beschikbaar is buiten je bedrijf dan binnen.

Ontwrichtende technologieën zoals mobiel internet, energieopslag, internet of things, driedimensioneel printen of artificiële intelligentie hebben momenteel een grote impact op het leven van mensen en bedrijven over de hele wereld, en dit is nog maar het begin. Door je open te stellen en samen te werken met startups, waarvan de oprichters zijn opgegroeid met digitalisering, geef je je bedrijf een blik op de wereld en blijf je op de hoogte van baanbrekende technologieën en ontwrichtende economische veranderingen.

2. Familiebedrijven zijn vernieuwend en, zoals de geschiedenis ons leert, vaak zelfs ontwrichtend.

Anders zouden ze er niet in geslaagd zijn om tientallen jaren of zelfs eeuwen te overleven. Maar minstens één aspect is beduidend veranderd in die jaren: de kloksnelheid van de veranderingen is spectaculair gestegen. Waar de eerste industriële revolutie – die begon in de 18de eeuw met de overgang naar mechanisering en stoomkracht – 80 jaar duurde, is de derde industriële revolutie met de introductie van de PC en het internet minder dan 40 jaar geleden begonnen; en de vierde revolutie met industrie 4.0 staat al voor de deur. Dus zelfs al heb je intern de capaciteit om te innoveren en te creëren, het is bijzonder moeilijk geworden om gelijke tred te houden. Door samen te werken met startups leer je sneller en goedkoper en ben je in staat de vernieuwing in je bedrijf drastisch te versnellen.

3. Familiebedrijven zijn meestal erg goed in het gebruiken van een bedrijfsmodel dat de tand des tijds weerstaat.

Maar als je je bedrijf toekomstbestendig wil maken, moet veel aandacht worden besteed aan onderzoek, je bedrijf moet zich dus richten op het experimenteren en het ontdekken van nieuwe opportuniteiten. Om dat te bereiken heb je een ondernemende omgeving en cultuur nodig waar veel ruimte is voor creativiteit. Door startups te verbinden aan je bedrijf kan een meer ondernemende, vernieuwende en behendige mindset worden gecreëerd die niet enkel energie geeft aan je business maar ook aan de mensen in je organisatie.

4. Familiebedrijven kennen hun producten en markten beter dan wie dan ook, ze hebben meestal een duidelijke visie op waar ze het bedrijf in de volgende 3 tot 5 jaar willen brengen.

Maar wat als die toekomstige producten en markten heel anders zijn? Wat als de gegevens die je genereert waardevoller worden dan je machines, of de klanten niet meer geïnteresseerd zijn in het aanschaffen van goederen maar eerder in het delen ervan met andere gebruikers? In die gevallen kan corporate venturing worden gebruikt als een hulpmiddel om strategisch na te denken over je business. Het kan je organisatie steunen bij het vinden van substantiële groeisectoren, het ontwikkelen van nieuwe markten en het ontdekken van nieuwe manieren om zaken te doen in partnerschap en gemeenschappelijke ontwikkeling met startups die van nature de status quo graag veranderd zien.

5. Familiebedrijven concurreren momenteel op het niveau van producten, maar in de toekomst zullen ze concurreren op het niveau van ecosystemen

Ecosystemen bieden het voordeel dat ze moeilijker te ontwrichten zijn dan één enkel bedrijf. Externe corporate venturing geeft bedrijven de mogelijkheid om verschillende startups te connecteren met elkaar en met andere belanghebbenden zoals klanten, distributeurs, investeerders en onderzoeksinstellingen. Door deze gemeenschap van complementaire organisaties met elkaar te laten samenwerken op een fysieke of virtuele locatie kunnen zij samen maatschappelijke veranderingen en onvervulde klantenbehoeften aanpakken, waardoor een waarde wordt gecreëerd die geen enkel bedrijf in zijn eentje had kunnen bieden.

"Het is duidelijk dat corporate venturing gaat over strategie, ondernemerschap en vernieuwing,  
en de toekomstige groei en het succes van een organisatie op lange termijn.
"

Een financiële return halen is belangrijk, maar dat mag niet de hoofdmotivatie zijn. Corporate venturing kan je zo veel meer geven, vooral als je het bekijkt op lange termijn. En als het correct gebeurt, zal het familiebedrijf hierdoor een beduidend betere kans maken om te overleven en te bloeien onder toekomstige generaties.

Volg ons onderzoeksproject 'The Art of Corporate Venturing'