NL

Executive MBA’ers slaan met communityproject een bladzijde om in Nungwi

Sustainable Transformation

EMBA project.jpg

Educatie is voor velen van ons – en misschien nog het meest voor ons als school – een evidentie geworden. Dat is het echter op veel plaatsen in de wereld nog niet en dat hebben Veerle Limbos en haar zeven collega’s van onze Excecutive MBA maar al te goed begrepen. Het Community Project is een vast onderdeel van de EMBA en met MAKTABA (Swahili voor ‘bibliotheek’) hebben ze zich geëngageerd om een klein schooltje in Nungwi te voorzien van een bibliotheek.

 

EMBA project 3.jpgHet kleine dorpje in het noorden van Zanzibar, voor de kust van Tanzania – een bestemming getekend door het schrijnende contrast tussen de talrijke toeristen en de arme lokale bevolking – brengt niet minder dan 2200 leerlingen onder in een op alle vlakken tekortschietend schoolgebouw. Om de drie meest prangende gebreken in de school (een lerarenkamer, een behoorlijke examenruimte en een bibliotheek) te adresseren hebben acht studenten van AMS hun krachten gebundeld. Al enkele maanden lang verzamelen ze sponsorgelden. Een taak die niet zo makkelijk blijkt. Naast producten die ze verkopen ten voordele van het project aanvaarden ze ook vrije donaties van zowel geldbedragen als boeken.

Interactie met lokale bevolking

Veerle: “Het project vraagt meer tijd van ons dan verwacht, maar het is een enorme leerschool. De samenstelling van het team is optimaal, zo heeft ieder zich op basis van zijn eigen interesses en talenten een zekere rol aangemeten waardoor alle taken vlot zijn ingevuld.” Het engagement van dit team staat op het punt te materialiseren: in mei gaan ze zelf tien dagen lang in de gemeenschap leven en werken om de bibliotheek op te bouwen. Het leven tussen de lokale bevolking zelf wordt belangrijk gevonden, gezien het Executive MBA-programma vereist dat de deelnemers directe interactie hebben met groepen die zichzelf vaak minder capabel voelen om onbeperkt hun capaciteiten te ontwikkelen.

“Het project vraagt meer tijd van ons dan verwacht, maar het is een enorme leerschool."

 

EMBA project 4.jpgBovendien wordt de lokale bevolking betrokken bij het ontwerpen van de bibliotheek. Voor het ontwerp riepen ze de hulp in van het sociaal geëngageerde architectencollectief C-re-a.i.d., een non-profit organisatie die werkzaam in Noord-Tanzania en duurzame bouwprojecten ontwerpt in functie van mens en milieu. Hun redenering is dat slechte leefomstandigheden armoede en ziekte in de hand werken, een effect dat ze door middel van hun duurzame projecten willen tegenwerken. En laat dit nu perfect in lijn liggen met wat onze EMBA’ers in gedachten hadden.

Sociaal verantwoord ondernemen

Dit sociale project staat in schril contrast met de actuele ontwikkelingen in de financiële sector en businesswereld waarin men enkel streefde naar winst. Bij AMS zijn we ons erg bewust van de invloed die managers hebben op de maatschappij, daarom leggen we in onze EMBA de nadruk op bewust sociaal verantwoord ondernemen. Met dit communityproject willen we bij onze studenten een breder bewustzijn van de wereld ontwikkelen.

EMBA project 2.jpgHet motto van de EMBA’ers is simpel maar krachtig: “Kennis en ontwikkeling vormen de sleutels tot een beter leven.” De bibliotheek is veel meer dan een schoolgebouw. Het zal dienen als kenniscentrum voor de school en het dorp en zal zo dus een toegevoegde waarde voor de hele gemeenschap betekenen. Een plaats waar naast academische kennis ook praktische kennis wordt geboden die een inspiratiebron kan vormen voor een nieuwe lokale bouwtraditie waardoor het project ook op lange termijn zijn invloed kan blijven uitoefenen. Zo’n nieuwe bouwtraditie is hoognodig, aangezien de traditionele, op houtkap berustende bouwwijzen worden opzijgeschoven door de nieuwe regelgeving in Tanzania. Innovatieve materialen en processen (zoals bijvoorbeeld het gebruik van gevulde jutten zakken) moeten uiteindelijk de traditionele bouwtraditie vervangen.


"Sociaal verantwoord ondernemen is momenteel vereist in het zakenleven. Deze ervaring zal een grote invloed hebben op onze persoonlijke ontwikkeling en die van onze naasten." 

Sociaal-economische vooruitgang

Dit type sociale communityprojecten zorgt voor fundamentele sociaal-economische vooruitgang en is een waardevolle manier om toekomstige business managers een compleet perspectief te geven op de potentiële consequenties van hun beslissingen en de impact daarvan op de gehele maatschappij. Veerle: “Sociaal verantwoord ondernemen is momenteel vereist in het zakenleven. Deze ervaring zal een grote invloed hebben op onze persoonlijke ontwikkeling en die van onze naasten. Zij hebben ook een groot aandeel in het succes van dit project. Uiteraard nemen we deze ervaring ook mee in ­­ons werk en zullen we bewuster sociaal verantwoord ondernemen. Het zou super zijn als wij dit project op langere termijn kunnen verder zetten met bijvoorbeeld de steun van de volgende EMBA-generaties.

Wil je meer weten over het programma van de EMBA? Klik op de knop hieronder.

Ontdek het programma