NL

Waarom je als overheidsprofessional ook diep moet durven gaan

Public & Social Profit sector

MPM3.jpg

De publieke sector is zeer omvangrijk en betreft mensen uit veel verschillende functies en organisaties. Veel van deze professionals ervaren tijd tekort om de nodige verbreding of verdieping van hun job te vinden. Vaak merken mensen dat ze net dat beetje extra inzicht missen om hun carrière naar het volgende niveau te tillen. Alumni Cindy (HR bij Politie Antwerpen) Koen (Diensthoofd projecten ICT bij stad Mechelen) en Sally (Arbeidsmarktregie bij VDAB), reflecteren over wat de Master in Publiek Management, en de masterproef in het bijzonder, hen gebracht heeft.

Sally ving aan met de opleiding toen ze aanvoelde dat haar oorspronkelijke opleiding criminologie niet meer voldoende aansloot bij haar functie. “Ik was expert arbeidsmarktinformatie en werd diensthoofd. Ik wilde echt meer kennis en inzichten in publiek management.” Koen kreeg een andere functie vanwege de fusie van Stad Mechelen en Sociaal Huis. Met een breed portfolio aan ICT-projecten zag hij in de opleiding een extra opportuniteit om verder “buiten de cocon van operationele ICT te denken”.

Anderen zetten de stap dan weer net omdat ze niet langer voldoende uitdagingen hebben in hun functie. Zo ervoer Cindy dat ze kampte met een bore-out. “Met 14 jaar anciënniteit binnen de federale politie werd het een beetje een ‘gouden kooi-verhaal’. Ik had een uitvoerend team dat perfect autonoom kon werken en moest zelf terug geprikkeld worden. Ik ben deze opleiding voor mijzelf gaan volgen en precies op de dag dat de MPM startte, kreeg ik een nieuwe functie aangeboden bij Politie Antwerpen.” 

Twee jaar denkwerk mét resultaat

Als overheidsprofessional moet je vaak met zeer sectorspecifieke uitdagingen aan de slag. De masterproef gaf onze drie alumni de kans zich te verdiepen in een onderwerp dat hun nauw aan het hart ligt. Cindy ging voor haar masterproef op zoek naar de mogelijke verklaringen voor de beperkte instroom van kleur binnen de politie en deed hiervoor beroep op de gegevens van Politie Antwerpen. “Ik vertrok vanuit literatuur om daarin te zoeken naar mogelijke verklaringen voor het feit dat mensen met een migratieachtergrond minder vertegenwoordigd zijn binnen de politie. Deze verklaringen werden meegenomen in de beoordeling van de resultaten van het eigen kwantitatief onderzoek.” Aan de hand van de resultaten kan ze een kritische blik werpen op het selectieproces, immens relevant nu ze voor het HR-departement van de politie werkt.

“Ik vertrok vanuit literatuur om naar mogelijke verklaringen te zoeken voor het feit dat mensen met een migratieachtergrond minder vertegenwoordigd zijn."

Via een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, schreef Sally over sociale stijgers, hooggeschoolden met laaggeschoolde ouders en hoe zij het doen in de schoolbanken en daarna op de arbeidsmarkt. “Ik heb uitgezocht in hoeverre deze factoren een rol spelen bij schoolverlaters en hoe zij vervolgens zelf hun positie op de arbeidsmarkt ervaren.”

Koen deed via een literatuurstudie, interviews met experts en een casestudie verkennend onderzoek naar bepalende zorgtechnologiefactoren in zorgonafhankelijkheid. Hij stelde vast dat de zogenaamde driehoeksmeting een zeer krachtig model is om te komen tot ‘overeenstemmende data’ tussen de verschillende onderzoeksmethoden, waarbij zowel het model zelf als de gevonden data bruikbaar zijn op andere domeinen, "zeker in het hedendaagse spanningsveld van technologische overheidsservices". Alle drie zien ze dat uit hun masterproef weer nieuwe onderzoeksthema’s rollen waar collega’s in de toekomst wellicht mee aan de slag willen.

Impact van de masterproef

De ontwikkeling die de alumni doormaakten wordt op de eerste plaats door hen persoonlijk ervaren. De onderzoeksresultaten zullen echter ook op organisatieniveau en zelfs maatschappelijk niveau hun nut bewijzen. Koen nam de meerwaarde die hij moest brengen met zijn onderzoek in het begin heel serieus: hij wilde directe impact genereren met zijn masterproef. Hij waarschuwt echter voor tunnelvisie: “Het is via het persoonlijke proces dat je doormaakt dat je later een vertaalslag kan maken naar je praktijk.”

Binnen de organisatie kan Cindy de resultaten van haar masterproef nu al gebruiken bij de voorbereiding van de evaluatie van het project ‘eigen werving’. Niet alleen zijn haar inzichten in haar nieuwe functie erg welkom; haar data zullen gebruikt worden om verder onderzoek te doen. "Nu de politie op eigen basis inspecteurs mag rekruteren en selecteren, kunnen deze inzichten goed gebruikt worden."

"Het samen reflecteren geeft je niet alleen waardevolle feedback maar ook veel motivatie om net dat stapje verder te gaan."

Alle drie zien ze het directe nut in van hun masterproef voor hun organisatie en ruimere sensibilisering. Voor Cindy is het benoemen van de pijnpunten in rekruteringsprocessen de eerste stap naar de remedie. Sally’s onderzoeksresultaten kunnen een gelijkaardige rol vervullen. “Het feit dat sommige mensen zich niet kunnen of durven profileren resulteert vaak in onderbenutting op de arbeidsmarkt. Onderwijs, HR-managers en iedereen die bezig is met ontwikkelen en inzetten van competenties moeten zich bewustzijn van dat mechanisme.”

Van ambtenaar naar manager

Cindy moest op korte tijd nog vrij veel werk verzetten voor het indienen van haar masterproef maar had al lange tijd naar die verdieping uitgekeken. "Hoewel het een individueel traject is, sta je er niet alleen voor." Naast de researchmodellen uit de groepssessies met Bart Cambré herinnert Koen zich de intervisiemomenten met de promotor Hans Mulder en een aantal medestudenten. “Het samen reflecteren geeft je niet alleen waardevolle feedback maar ook veel motivatie om net dat stapje verder te gaan. Tijdens de verschillende groepsmomenten bijvoorbeeld, leerde ik meer dan verwacht,” getuigt Koen. Sally merkte op het begin dat de diversiteit in de groep wel heel groot en vreesde dat de context te verschillend zou zijn, maar “het blijkt dan toch dat je elkaar kunt aanscherpen, waardoor je zelf weer zaken betrekt waar je nog niet aan had gedacht. Bijvoorbeeld welke bronnen je gebruikt.”

Naar eigen zeggen hebben de drie alumni veel steun ervaren uit veel verschillende hoeken doorheen de opleiding. Onder andere door het vak Strategisch Management voelen Cindy, Koen en Sally zich gesterkt. “Via de opleiding krijg je een hele brede waaier aan bruikbare informatie”, merkt Cindy. "Ik wil me verdiepen in wat ik heb geleerd en het toepassen in mijn beleid. Dit is nog maar het tipje van de ijsberg."

“Nu kan ik binnen mijn organisatie dingen beter plaatsen en relativeren en dat toont zich in mijn communicatie."

Sally en Koen willen in de toekomst nog meer richting strategisch niveau groeien. Koen ervaart binnen het huidige portfolio van ICT-projecten voldoende uitdaging voor de komende tijd, maar ziet een shift naar strategisch management wel zitten als de opportuniteit zich in de toekomst voordoet. Voor Sally was strategisch management 'het grote onbekende' waar ze voor terugschrok, maar dat is inmiddels veranderd. “Nu kan ik binnen mijn organisatie dingen beter plaatsen en relativeren en dat toont zich in mijn communicatie. Ik heb echt zin om daarmee aan de slag te gaan.”

Ontdek de MPM en ontwikkel je tot overheidsmanager!