NL

Waarom slechts één op vijf mergers en acquisitie transacties slaagt

Strategy & Innovation

Overname_en_verkoop.jpg

Na de financiële crisis zijn Mergers en Acquisitie (M&A) transacties eindelijk weer in opmars. Maar slechts in één op de vijf gevallen draaien de onderhandelingen ook effectief uit op een transactie. Wij - Antwerp Management School, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, advocatenbureau Quorum Law en adviesbureau Acqtion - onderzochten waarom dit zo is.

Op basis van antwoorden van overnemingspecialisten op een eerder uitgestuurde enquête, werd een risicoschaal opgesteld. Deze schaal gaat van 1 tot 12, waarbij 12 het grootste risico inhoudt. Bij het opstellen van de schaal werd een onderscheid gemaakt tussen de impact van een probleem op de onderhandelingen, en de waarschijnlijkheid van het voorkomen van dat specifieke probleem. De risicofactor is dus het product van de impact en de waarschijnlijkheid.

Wat we vonden, was dat de problemen met de hoogste risicofactor zich voordeden in de pre-acquisitiefase, en dat de onderhandelings- en afrondingsfase minder risicovolle belemmeringen inhielden. Dit is interessant omdat men in vorige studies vooral focuste op deze latere fasen in het onderhandelingsproces. Men zou dus kunnen zeggen dat de meest risicovolle problemen over het hoofd gezien werden.

Picture2.pngBron: Eigen samenstelling o.b.b kwantitatief onderzoek

Ook interessant om op te merken is dat de problemen met de hoogste algemene risicofactor in de eerste fase zitten, maar dat problemen in de latere fasen over het algemeen een grotere impact hebben op de onderhandelingen. Deze problemen komen dus in het algemeen minder vaak voor, maar als ze opduiken, zijn het vaak dealbreakers.

Picture3.pngBron: Eigen samenstelling o.b.b kwantitatief onderzoek

De problemen in de de pre-acquisitiefase met een risicofactor van meer dan 6, zijn vooral problemen die bij de verkopende partij liggen. Gerangschikt volgens risicofactor zijn dit de meest risicovolle struikelblokken waarop men kan stuiten tijdens de pre-acquisitiefase:

  • Onvoldoende toekomstige cashflow
  • Te hoge prijsverwachtingen van de verkopende partij
  • Afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten of contracten

In de onderhandelings- en afrondingsfase zijn de grootste problemen te wijten aan het eventuele gebrek aan ervaring van ofwel kopende ofwel verkopende partij. Een ander groot probleem is het verschil in bedrijfscultuur tussen koper en verkoper. Dit zijn echter allemaal belemmeringen die vermeden kunnen worden - of alleszins verminderd in risico - door een goede voorbereiding.

Benieuwd naar andere succesfactoren
voor fusie- en overnameprocessen?

Lees de blogpost!