NL

De verborgen kost van besparen op verwarming

Human Resources

Nu de temperaturen voor het eerst dit jaar onder nul duiken, beginnen sommigen al te dromen van een witte kerst (zou het?). Maar deze eerste winterprik heeft ook een minder wonderlijk gevolg. De koude temperaturen gaan hand in hand met een nieuwe stijging van de energiekosten. Een bittere pil voor bedrijven én gezinnen op wie de stijgende loon-, leef- en energiekosten reeds zwaar wogen.

Velen kiezen ervoor om de verwarming enkele graden lager te zetten. Je had het misschien al gevoeld, maar 19°C is de nieuwe norm op kantoor deze winter. Naast het verlagen van de temperatuur, zien sommige bedrijven ook een oplossing in thuiswerk. Wanneer er minder mensen op kantoor zijn, hoeft er ook minder verwarmd te worden.

Verborgen kost, kwetsbare groepen

Hoewel de bovengenoemde maatregelen erop gericht zijn kosten te besparen, kan een lagere temperatuur ook onverwachte extra kosten met zich meebrengen die niet altijd even (snel) zichtbaar zijn. Werken in een koude omgeving verhoogt namelijk het risico op diverse ziektes (bijv. hypertensie, verkoudheid, keelpijn, en migraine of frequente hoofdpijnen) en is geassocieerd met nek- en lage rugpijn. Hierdoor neemt het absenteïsme door kort- en langdurig ziekteverzuim toe (Gherscovici and Mayer 2019; Ormandy and Ezratty 2012). Ook het risico op arbeidsongevallen neemt toe, door een verminderde behendigheid en concentratie (Martínez-Solanas et al. 2018). Bepaalde groepen, zoals ouderen, vrouwen, mensen met cardiovasculaire aandoeningen, zijn meer kwetsbaar voor negatieve gezondheidsgevolgen (Conlon et al. 2011).

Thermische tevredenheid

Daarnaast heeft werken in een koude omgeving ook negatieve gevolgen voor het welzijn. Het kan leiden tot werkstress, een verminderde motivatie en een slechtere gemoedstoestand (Lamb and Kwok 2016). Tot slot leidt koude op het werk ook tot productiviteitsverlies en dalende prestaties. De koude leidt af van het werk en doet de vermoeidheid toenemen, waardoor het werk trager gaat en er meer fouten gemaakt worden. Het ervaren van thermische tevredenheid speelt hierin een belangrijke rol, waardoor negatieve effecten zich al voordoen bij temperaturen lager dan 21°C (Geng et al. 2017; Lamb and Kwok 2016; Seppanen, Fisk, and Faulkner 2004).  

Hoe koud is te koud?

Op de werkplek zijn werkgevers verplicht de wettelijke minimumtemperaturen te handhaven. Die beschermen werknemers tegen negatieve gevolgen van koude. De minimumtemperaturen werden bepaald voor werk in gesloten en doorlopend bezette ruimtes, rekening houdend met de fysieke werkbelasting:

 • zeer licht werk: 18°C
 • licht werk: 16°C
 • halfzwaar werk: 14°C
 • zwaar werk: 12°C
 • zeer zwaar werk: 10°C

Echter, voor thuiswerk geldt deze regelgeving niet, waardoor het risico op blootstelling aan koude – en bijhorende negatieve gevolgen - toeneemt. Alhoewel werknemers recht hebben op een thuiswerkvergoeding die (onder andere) energieverbruik dient te compenseren, blijkt uit onderzoek dat thuiswerkers de verwarming toch eerder laag houden (Hampton 2017). Controle speelt hier een belangrijk rol in. Thuiswerkers zijn vaker thermisch tevreden met de omgevingstemperatuur omdat zij die zelf kunnen controleren, en zijn zo ook bereid lagere temperaturen te tolereren, wat in bepaalde mate negatieve effecten kan helpen voorkomen (Bergefurt et al. 2021).

Energie-armoede

Ongelijkheid speelt hier een grote rol in. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de omgevingstemperatuur thuis voldoende te controleren. Mensen uit lagere socio-economische klassen wonen vaker in woningen die moeilijker te verwarmen zijn en worden ook harder getroffen door de huidige energiecrisis (Galvin and Sunikka-Blank 2018). Energie-armoede kan leiden tot koudestress, wat op de lange termijn het risico op cardiovasculaire en luchtwegaandoeningen vergroot (Ormandy and Ezratty 2012).

Preventieve acties?

Als bedrijf kan je ervoor zorgen dat werknemers kunnen werken in een omgeving die ze als thermisch comfortabel ervaren en waar de negatieve gezondheidsimpact beperkt is. In veel gebouwen zijn de thermische condities echter niet optimaal, bijv. door onvoldoende isolatie of een gebrekkig controlesysteem. Het investeren in energie-efficiënte gebouwen en effectieve koel- en verwarmingsmethoden is dan een voor de hand liggende oplossing (Seppanen, Fisk, and Faulkner 2004). Een maatregel die haalbaar is op korte termijn, is bijvoorbeeld het voorzien van lokalen met een hogere temperatuur (21°C-24°C) waar werknemers afwisselend kunnen werken.

Daarnaast is er ook een belangrijke rol voor HR weggelegd om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers te promoten. Enkele mogelijke acties die genomen kunnen worden:

 • Monitoren van gezondheidsindicatoren, waaronder kort- en langdurig ziekteverzuim, en gepaste maatregelen nemen
 • Identificeren en beschermen van kwetsbare individuen, zoals mensen met cardiovasculaire aandoeningen of mensen in armoede
 • Werknemers informeren over risico’s
 • Bevragen van de thermische tevredenheid bij werknemers
 • Voorzien van ‘opwarmlokalen’ die steeds voldoende verwarmd zijn
 • Werknemers de kans geven om de temperatuur in bepaalde ruimtes zelf te controleren
 • Voorzien van manieren waarop mensen zich kunnen opwarmen, zoals warme dranken, voldoende bewegingsmogelijkheden, beschermende kledij, etc.

 

Referenties

Bergefurt, Lisanne, Minou Weijs-perrée, Rianne Appel-meulenbroek, and Theo Arentze. 2021. “The Influence of Employees ’ Workspace Satisfaction on Mental Health While Working from Home during the COVID-19 Pandemic.” Healthy buildings 2021-Europe. (2021): 1–9.

Conlon, Kathryn C. et al. 2011. “Preventing Cold-Related Morbidity and Mortality in a Changing Climate.” Maturitas 69(3): 197–202.

Galvin, Ray, and Minna Sunikka-Blank. 2018. “Economic Inequality and Household Energy Consumption in High-Income Countries: A Challenge for Social Science Based Energy Research.” Ecological Economics 153(July): 78–88. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.07.003.

Geng, Yang, Wenjie Ji, Borong Lin, and Yingxin Zhu. 2017. “The Impact of Thermal Environment on Occupant IEQ Perception and Productivity.” Building and Environment 121: 158–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.05.022.

Gherscovici, Ezequiel D, and John M Mayer. 2019. “Literature Review Relationship of Healthy Building Determinants With Back and Neck Pain: A Systematic Review.” American Journal of Health Promotion 2022(0): 1–29.

Hampton, Sam. 2017. “An Ethnography of Energy Demand and Working from Home: Exploring the Affective Dimensions of Social Practice in the United Kingdom.” Energy Research and Social Science 28(March): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.03.012.

Lamb, S., and K. C.S. Kwok. 2016. “A Longitudinal Investigation of Work Environment Stressors on the Performance and Wellbeing of Office Workers.” Applied Ergonomics 52: 104–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.07.010.

Martínez-Solanas, Èrica et al. 2018. “Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on Occupational Injuries in Spain.” Environmental Health Perspectives 126(6): 1–10.

Ormandy, David, and Véronique Ezratty. 2012. “Health and Thermal Comfort: From WHO Guidance to Housing Strategies.” Energy Policy 49: 116–21.

Seppanen, Olli, William J. Fisk, and David Faulkner. 2004. “Control of Temperature for Health and Productivity in Offices.” ASHRAE Transactions 111.