NL

10 jaar Next Generation Work

Human Resources

Duurzaam bouwen aan de toekomst van werk

Als er één thema is dat mensen, organisaties én beleidsmakers beroert, is het wel werk. Werk is een cruciale schakel die deze drie partijen verbindt – ze hebben elkaar nodig om te komen tot duurzame loopbanen, continuïteit in bedrijfsvoering, en een vlot draaiende arbeidsmarkt.

Vandaag staat werk niet meer gelijk aan ‘een stabiele job voor het leven’. Alle partijen hebben de voorbije jaren de fundamenten moeten herdenken waarop loopbanen, arbeidsorganisatie, en de arbeidsmarkt als geheel zijn gebouwd.

We moeten NU tot duurzame loopbanen komen

‘Flexibiliteit’, ‘omgaan met veranderingen’ en ‘aanpassingsvermogen’ behoren al langer tot het jargon van (HR-)managers. De schokken die we vandaag op de arbeidsmarkt ervaren maken het belang ervan meer concreet dan we misschien ooit wel bedoelden. De coronacrisis daagt ons uit op vele domeinen, maar lijkt ook een momentum voor werk en loopbanen met zich mee te brengen. Dit is geen zaak (meer) van enkel de HR-verantwoordelijke. De slagkracht van ondernemingen hangt af van de wendbaarheid en betrokkenheid van mensen. De arbeidsmarkt als geheel kan slechts veerkrachtig zijn als ondernemingen, organisaties en sectoren samenwerken om tot duurzame loopbanen te komen.

Blog_Sustainable Careers

10 jaar onderzoek naar Next Generation Work

Wat leren we uit de kennis die de voorbije jaren over deze thema’s werd opgebouwd? Hoe toekomstbestendig zijn de inzichten waarop organisaties jarenlang hun beleid rond werk en loopbanen hebben gebouwd? Welke antwoorden tekenen zich af, welke nieuwe vragen moeten we ons stellen?

“Op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen aanreiken voor werkgevers, HR-professionals en beleidsmakers”: dat was onze voornaamste ambitie toen we in 2011 een strategisch R&D-partnerschap sloten tussen Antwerp Management School en SD Worx. Een partnerschap dat leidde tot het ontstaan van het Next Generation Work-team binnen AMS en de SD Worx Leerstoel Duurzame Loopbanen.

Inzichten vanuit de wetenschap en praktijk

We bouwden de voorbije jaren praktijkrelevante kennis op door wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen te bundelen. We bevroegen meermaals honderden HR-managers, bedrijfsleiders en leidinggevenden, en peilden bij duizenden werknemers naar hun visie en ervaringen omtrent werk en loopbaan. We keken daarbij ruimer dan de Belgische context en verzamelden data in meerdere Europese landen. Via onze academische netwerken verrijkten we onze kennis en we vertaalden praktijkvragen in internationale academische papers. We toetsten onze inzichten permanent af met deelnemers aan opleidingsprogramma’s en in begeleidingstrajecten binnen organisaties.

Adviezen en tools voor duurzamere loopbanen

We zijn fier dat we dit jaar 10 kaarsjes mogen uitblazen en kunnen terugblikken op een leertraject dat ons op vele vlakken wederzijds versterkt heeft: een waaier aan toegepaste onderzoeksprojecten over thema’s als ‘duurzame loopbanen’, ‘competenties voor de toekomst’, ‘werk-naar-werk transities’, ‘het nieuwe werken’ – om er maar enkele op te sommen. Onderzoek dat geleid heeft tot adviezen en tools die werkgevers in hun HR-beleid ondersteunen, beleidsmakers in hun arbeidsmarktbeleid, en individuen in hun persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Duurzame oplossingen voor HR-beleid

Ook wij hebben doorheen dit gezamenlijke traject geleerd om flexibel te zijn en in te spelen op een veranderende arbeidsmarkt. We hebben vooral geleerd dat we net in deze onzekere, ambigue tijden nood hebben aan duurzame HR-oplossingen die zorgen dat mens en organisatie elkaar versterken. Dat net onvoorspelbare tijden vragen om een langetermijnperspectief. En dat samenwerking en cocreatie niet alleen noodzakelijk zijn om tot innovaties op het vlak van werk en loopbanen te komen maar dat ze ook een enorme voldoening geven.

10 blogs voor 10 jaar Next Generation Work

Deze blog is de eerste uit een reeks van 10. In iedere blog reiken we antwoorden aan vanuit verschillende invalshoeken. We halen tendensen naar boven en trekken lessen uit het verleden om pistes voor de toekomst te formuleren.

De komende maanden blikken we terug op 10 jaar samenwerking en kijken we ook vooruit – we belichten inzichten uit ons onderzoek van de voorbije 10 jaar die relevant zijn om duurzaam te bouwen aan de toekomst van werk. In 10 blogs tellen we af naar november 2021, het moment waarop we alles samenbrengen in de viering van 10 jaar Next Generation Work.

Volg onze activiteiten rond '10 jaar duurzame loopbanen'