NL

Digitale strategie en besluitvorming bij Agfa-Gevaert

Digital & IT

agfa-gevaert 2

Veel organisatiebesturen erkennen de nood aan een toenemende betrokkenheid bij IT. Veel bestuursleden zoeken dan ook begeleiding en advies hoe ze deze betrokkenheid kunnen realiseren. Antwerp Management School focust zich op Board Level IT Governance in een gezamenlijk researchprogramma i.s.m. Universiteit Antwerpen, CEGEKA, KPMG België en Samsung België. Een van de cases die we onderzochten is Agfa-Gevaert, een bedrijf dat een gamma aan analoge en digitale beeldvormende systemen en IT-oplossingen ontwikkelt, produceert en distribueert.

Onderzoek toont aan dat er in de meeste raden van bestuur een tekort aan IT-expertise is. De meerderheid van de bestuursleden erkent wel hoe belangrijk het is om kennis, vaardigheden en ervaring rond IT-beleid (governance) in de Raad van Bestuur te hebben. Dat impliceert dat men niet weet hoe het IT-competentieniveau verhoogd zou kunnen worden of hoe deze competenties eruit zouden moeten zien. Dit gebrek aan inzicht vinden we in ieder geval niet terug bij Agfa-Gevaert. 

Hieronder lees je enkele korte bevindingen uit de case. Download hier de volledige case en lees meer over de structuren voor besluitvorming en digitale strategie.

Digitale expertise in de boardroom

Er zijn twee manieren waarop de bestuursleden van Agfa-Gevaert hun IT-expertise hebben opgedaan. Ten eerste zijn er twee bestuursleden die een academische en professionele IT-achtergrond hebben. Daarenboven zijn er verscheidene bestuursleden die een bepaald niveau van IT-expertise hebben door betrokken te zijn bij grote IT-projecten of actief te zijn geweest bij sectoren die sterk afhankelijk waren van IT.

Veel bedrijven denken dat ze hun IT-expertise opkrikken door beroep te doen op mensen met een academisch achtergrond in IT. Het voorbeeld van Agfa-Gevaert toont ons dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Bestuursleden die gewoon zijn om IT-gerelateerde beslissingen te nemen en ze te controleren vanuit een businessstandpunt dragen even sterk bij aan de IT-savviness van de board.

Vertrouwen en betrokkenheid

De Raad van Bestuur heeft een controlerende en adviserende rol en de manier waarop deze verantwoordelijkheden uitgevoerd worden, beïnvloedt de effectiviteit van IT governance. Als er een sterke focus ligt op controle kan deze het positieve effect van IT governance op de financiële prestaties van het bedrijf inperken.

Bij Agfa-Gevaert leiden ze door erop te vertrouwen dat de experten weten hoe ze hun job moeten doen. Hier vinden we dus geen sterk controlerend beleid, integendeel. De Raad van Bestuur moet zijn zegen niet geven over elke kleine beslissing. De CEO van Agfa-Gevaert onderstreept dat hun vertrouwenscultuur een van de sterke punten van de organisatie is omdat hierdoor snel beslissingen kunnen worden genomen.

De samenstelling van het executive management en de relatie met de CIO kan ook een invloed hebben op de betrokkenheid van het bestuur bij IT governance. In Agfa-Gevaert rapporteert de CIO aan de CEO. Deze rechtstreekse communicatie geniet de voorkeur bij het overwegen van IT als strategische asset door de Raad van Bestuur. Wanneer de CIO niet rechtstreeks aan de CEO rapporteert en hij dat via de CFO of COO moet doen, kan het zijn dat er een vertekend beeld optreedt van IT governance tijdens board meetings. De KPI’s van CFO’s en COO’s zijn immers meer operationeel en financieel gericht waardoor IT beschouwd kan worden als een kost en niet als een strategische asset.

Daarenboven wordt de CIO bij Agfa-Gevaert uitgenodigd om deels elke executive managementmeeting bij te wonen waardoor hij de IT-strategie, projecten en budgetten kan bespreken. Maar dat is niet alles: de CIO en CEO hebben tweewekelijkse, face-to-face meetings waarbij ze de IT-business bekijken. Op die manier werkt de CIO nauw samen met het volledige executive management.

Conclusie

Er zijn drie manieren waarop Agfa-Gevaert erin slaagt om de Raad van Bestuur te betrekken bij digitale strategie en besluitvorming. Hun eerste sterkte is de mate van IT-expertise in de board. Verder bestaat er tot op het hoogste niveau een sterke vertrouwenscultuur. Ten slotte werkt de CIO nauw samen met de CEO.

De case van Agfa-Gevaert toont dat zelfs bij een Raad van Bestuur die wat afstand tot het dagelijkse organisatiemanagement heeft, het mogelijk is om IT dichterbij te brengen door gebruik te maken van de juiste mechanismen voor IT governance.

Lees de volledige case in detail:

New Call-to-action