NL

PSS #2 - Interne hefbomen voor succesvolle product-service systemen

Strategy & Innovation

PSS_Toolkit-12.jpgOm zich te onderscheiden van concurrenten kunnen Vlaamse productgeoriënteerde bedrijven zich niet langer alleen focussen op producten. Ze moeten ook service componenten aan hun aanbod toevoegen. Onderzoek wijst echter uit dat de randvoorwaarden in productgeoriënteerde bedrijven niet aanwezig zijn om succesvolle product-service systemen te creëren. Interne hefbomen

Antwerp Management School heeft de laatste jaren kennis opgebouwd over die noodzakelijke randvoorwaarden. De school kwam tot de vaststelling dat randvoorwaarden veelal te maken hebben met niet-tastbare of zachte factoren, met name met attitude, kennis en vaardigheden. De hefbomen waarop product-georiënteerde bedrijven een beroep kunnen doen, kunnen door het bedrijf zelf ontwikkeld worden. De interne hefbomen zijn bijvoorbeeld de competentie om oplossingen voor problemen van klanten te co-creëren samen met klanten of leveranciers, de competentie om problemen grondig te analyseren vooraleer te redeneren in termen van technologische oplossingen, de competentie om relaties op te bouwen met klanten door interactiemomenten met klanten te organiseren en een klantgerichte cultuur te realiseren enz.

 

Doelgroep

In dit onderzoeksproject wil Antwerp Management School de zorgvuldig opgebouwde kennis vertalen in een methodiek zodanig dat zowel studenten, dienstverleners als bedrijven, met name designgedreven bedrijven in de maakindustrie, deze kennis kunnen inzetten om op een succesvolle manier de transitie te maken van een product-dominante logica naar een meer geïntegreerde logica. Een geïntegreerde logica is een bedrijfslogica waarbij een voor het bedrijf ideale evenwicht wordt bereikt tussen een product-dominante en service-dominante logica en waarbij alle noodzakelijke randvoorwaarden zijn vervuld om succesvolle product-service-systemen te creëren.

 

Methodiek

De methodiek die we ontwikkelen in dit onderzoeksproject, zal bestaan uit een vragenlijst op basis waarvan de bedrijven worden uitgenodigd om zichzelf te scoren op de randvoorwaarden of interne hefbomen die nodig zijn om de transitie te realiseren naar een geïntegreerde bedrijfslogica in functie van het creëren van succesvolle product-service systemen. In de vragenlijst wordt onder andere gepeild naar de manier waarop het bedrijf omgaat met fouten, hoe succes wordt gemeten, de aandacht van het bedrijf voor de ervaring van de klant, welke tijd en middelen worden geïnvesteerd in klantenrelaties, hoe het bedrijf omgaat met klachten, hoe het bedrijf samen met klanten in een netwerk waarde creëert, enz. Dit maakt het mogelijk om de huidige dominante bedrijfslogica (“as is”-situatie) en de manier waarop het bedrijf momenteel een beroep doet op de interne hefbomen, te visualiseren in een spinnendiagram.

Vervolgens wordt de score van het bedrijf vergeleken met de geïntegreerde bedrijfslogica die typerend is voor bedrijven die succesvol gebruik maken van interne hefbomen om product-service systemen aan hun klanten aan te bieden. De kloof tussen de twee situaties legt het verbeterpotentieel bloot. Op basis hiervan stelt het bedrijf een verbeteractieplan op. Hierbij kan het bedrijf een beroep doen op een handleiding die Antwerp Management School in dit onderzoeksproject wil opmaken. Per interne hefboom lichten we toe hoe een bedrijf de ideale situatie kan bereiken. Deze handleiding wordt geïllustreerd met best practices uit Vlaamse productiebedrijven.

Nadat het bedrijf de verbeteracties heeft uitgevoerd, zijn de randvoorwaarden aanwezig om op een succesvolle manier product-service systemen te creëren. Het bedrijf wil en kan rekening houden met zachte factoren die geassocieerd worden met diensten. Het uitvoeren van het actieplan vergt echter tijd en middelen. Uit voorgaand onderzoek, blijkt dat een KMO van 50 medewerkers al snel één voltijds equivalent moet vrijmaken, maar hiertegenover staat een te verwachten rendement van een stijging in toegevoegde waarde van minstens 3-5%. 

 

Samengevat

In het project “Interne hefbomen voor het creëren van succesvolle product-service-systemen” vertaalt de Antwerp Management School beschikbare academische kennis in een bruikbaar meetinstrument waarmee bedrijven kunnen inventariseren op welke interne hefbomen ze een beroep kunnen doen om de transitie te maken naar een geïntegreerde bedrijfslogica. Deze bedrijfslogica stelt bedrijven in staat om op een succesvolle manier product-service-systemen te creëren. Ten slotte zal dit productgeoriënteerde bedrijven in Vlaanderen ertoe in staat stellen zich te blijven onderscheiden van kostenefficiëntere buitenlandse concurrenten.

Benieuwd naar hoe het project is verlopen of naar de tool die werd gebruikt? Klik hier