NL

Hoe leiders thuiswerkers kunnen helpen om mentaal gezond te blijven

Human Resources COVID-19

Velen van ons werken momenteel van thuis uit in een poging om het coronavirus af te remmen en de bedrijfscontinuïteit te garanderen.  Tegelijk zorgen we voor ons gezin, worden we afgeleid door nieuwsupdates, maken we ons zorgen over de toekomst, checken we onze smartphone 100 keer per dag. En aan het eind van de dag voelen we ons moe, maar niet altijd even tevreden. Want hé, had ons werk vandaag wel zin? Was wat we deden wel afdoende? 

Gabriel García Márquez toonde ons al hoe we de liefde kunnen behouden in tijden van cholera, maar hoe kunnen leiders hun medewerkers helpen om mentaal gezond en productief te blijven in tijden van corona?

Thuiswerk3-1

Hoe uitzonderlijk onze situatie vandaag ook is, in essentie draait het om motivatie. Hoe hou je je medewerkers gemotiveerd in een context die vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig is?

De wetenschap biedt het antwoord. Tientallen jaren van onderzoek in de psychologie tonen aan dat je drie fundamentele psychologische behoeften moet invullen om te komen tot autonome motivatie en psychologisch welzijn (Zelf-Determinatie Theorie; Deci & Ryan, 2000). Met andere woorden, je hebt drie elementen (de ‘ABC needs’) nodig om welzijn en productiviteit te creëren.

Laten we deze drie elementen van nabij bekijken.

1. Gestructureerde autonomie

Mensen hebben behoefte aan Autonomie. Ze moeten in staat zijn om hun eigen acties te initiëren, hun gedrag te kiezen, zelf te bepalen waarin ze investeren.
  • Dat zou vandaag nauwelijks een probleem mogen zijn. Thuiswerkers kunnen kiezen wanneer, waaraan en in welk tempo ze werken. Maar autonomie zonder enige structuur kan contraproductief zijn. Zeker gezien de onzekerheid en dubbelzinnigheid van de situatie waarin we ons bevinden. Zorg dus voor die structuur. Geef duidelijk aan wat je van jouw teamleden verwacht, maak concrete afspraken, bespreek met je teamleden hoe je het werk zal organiseren.
  • Meer nog dan onder normale omstandigheden: leg uit wat de achterliggende reden van taken is, waarom ze moeten worden uitgevoerd. Verduidelijk hoe bepaalde opdrachten verbonden zijn met andere taken, met het eindresultaat, met het grotere geheel. Met andere woorden: maak duidelijk hoe belangrijk het is om tijd en energie te steken in de taken in kwestie.

2. Verbondenheid

Mensen hebben verbondenheid (belongingness) nodig. Ze moeten zich geliefd weten door anderen, en warme, hechte relaties hebben.

  • Zie dit als een kans voor jouw werknemers om meer tijd met hun gezin door te brengen. Vraag hen niet om 's avonds elk uurtje in te halen dat ze spendeerden aan het spelen met de kinderen of het zorgdragen voor hun gezin. (zie onze blog met tips voor organisaties om medewerkers te ondersteunen).
  • Zorg dat je medewerkers virtueel in contact kunnen blijven. Organiseer virtuele teammeetings of koffiepauzes. Begin een gesprek over hoe zij zin vinden in hun werk en wat het team of de organisatie kan betekenen in deze uitdagende tijden. Stimuleer een-op-een Skypegesprekken met collega's van andere afdelingen. Creëer een WhatsApp om de grappige momenten te delen die deze bijzondere situatie met zich meebrengt.

3. Competentie

Mensen hebben Competentie nodig. Ze moeten controle hebben over de output van hun gedrag, ze moeten taken kunnen uitvoeren, ze moeten kunnen slagen.
  • Stel duidelijke doelen voorop, met duidelijke deadlines. Splits grote projecten in korte, behapbare stukjes. Het hebben van een duidelijk doel helpt jouw medewerkers om zich te concentreren en om te gaan met afleiding. En uiteraard is enige duidelijkheid vandaag de dag sowieso bijzonder welkom.
  • Zorg ervoor dat alle (digitale) tools en de nodige informatie makkelijk toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat medewerkers weten wanneer en hoe ze jou en andere collega's kunnen bereiken om werkgerelateerde onderwerpen te bespreken. Creëer duo's van collega's die elkaar kunnen helpen bij het in de vingers krijgen van virtueel vergaderen, online leren, communiceren via sociale media. Zie dit als een kans om te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ken je zelf succesverhalen of concrete voorbeelden van hoe je je werk organiseert op basis van deze drie fundamentele behoeften? Of zit je nog met vragen? Laat het ons weten via kathleen.vangronsvelt@ams.ac.be.

Meer lezen?

Van den Broeck, A. & Vangronsvelt, K. (2019). Self Determination Theory. In de Lange, W., De Prins, P. & Van der Heijden, B. (2019), Canon van HRM: 50 Theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. Vakmedianet, Alphen aan den Rijn.