NL

Haal meer uit je organisatie – leer de taal van je accountant

Strategy & Innovation

Voor een ondernemer telt elke euro. Maar als ondernemer weet je misschien niet altijd precies waar je staat op financieel vlak en dat kan je zuur opbreken. Soms leidt het zelfs tot een faillissement.  Al te vaak krijgen ondernemers alleen inzicht in hun financiële situatie via dat ene gesprek met hun accountant bij het afsluiten van het boekjaar. Dit gesprek leidt soms tot verrassingen in positieve of negatieve zin, en biedt weinig mogelijkheden om de zaak bij te sturen.

iStock-951952654-BENE

De andere uitdaging is dat ondernemers tijdens deze gesprekken vaak onvoldoende begrijpen waar de accountant het over heeft. Te complex vakjargon of een overload aan cijfers bieden weinig ondersteuning en houvast. Een goede accountant die de taal van de ondernemer spreekt is dan ook een enorme meerwaarde. Maar hoe vind je de perfecte match voor jou en je onderneming?

Download de brochure

Ga ook na of de persoonlijkheid, stijl en werkwijze van de accountant matcht met de jouwe. Staat hij op een gelijkaardige manier tegenover risico nemen? Is hij vlot bereikbaar en neemt hij regelmatig contact op met zijn client? Controleer of de persoon die je te woord staat ook diegene zal zijn die jouw dossier persoonlijk zal behartigen.

Kies voor een gezond financieel beheer

Maar ondanks het ruime vertrouwen in je accountant moet jij als ondernemer vooral beseffen dat je een gezond financieel beheer van jouw zaak niet zomaar kunt afschuiven op een accountant. Hou zelf je financiële staten en documenten op orde en volg je cijfers nauwgezet op om frustraties en tijdverlies te vermijden. De financiële dashboards die steeds meer accountants ter beschikking stellen, kunnen daarbij alvast een goed vertrekpunt vormen.

Maar wat omvat precies een gezond financieel beheer van je zaak? Enkele vuistregels zijn dat iedere ondernemer op elk ogenblik op de hoogte moet zijn van de stand van de zichtrekening, de middelen die binnenkomen en de middelen die buitengaan. Hiervoor heb je geen accountant nodig. Gezond boerenverstand en de wil om dit nauwgezet op te volgen zijn al voldoende. Maar het wordt iets complexer als je kijkt naar de winstgevendheid, de kapitaalstructuur en het bedrijfskapitaal. Vooral dit laatste onderschatten ondernemers vaak, al is het de meest logische piste om te bewandelen als je op zoek bent naar financiering. Immers, door verstandig en creatief om te springen met je voorraadbeer en je klanten- en leverancierskrediet kan je de benodigde financiële middelen in je zaak aanzienlijk beperken.

Voor de resterende financieringsbehoefte zul je dan vermoedelijk beroep moeten doen op bankfinanciering of andere bronnen. Hierbij een gezonde en optimale kapitaalstructuur aanhouden is uitermate belangrijk om ook op lange termijn aan je financieringsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Jouw accountant begrijpen? Dat leer je op 10 avonden!

Ontdek snel onze opleiding voor professionals