NL

Zelfleiderschap: op weg naar jezelf

Human Resources

leiderschap wandelen 2.pngThe World’s Most Beautiful Dreams

Can’t see anything in the dark
No house, no tree
No ditch, no stone
No cloud, no soil
No bird or insect
Not even your hand is visible
In the dark

Yet, amazingly
The world’s most beautiful dreams
Are always seen
Only when it is dark

Hindi Poem by Jitender Srivasta

 

Elke volwassene ervaart momenten in het leven waarop je merkt dat er iets moet veranderen, maar je niet weet wat. Je weet alleen dat het niet meer werkt. Dat het soms vermoeiend is. Dat het soms niet meer leuk is. Mensen staan onder druk om keuzes te maken, maar ze weten niet wat het is dat zij moeten kiezen. Soms vragen ze zich zelfs af of ze echt weten wat ze willen – alsof zij een deel van hun zelfbesef hebben verloren. Dit overkomt ons ongeacht onze positie, rol of status die we hebben in het publieke, privé- of bedrijfsleven – het kan al vroeg in het leven gebeuren of op latere leeftijd.

Thuis

Dit zijn momenten waarop dingen complex, vervelend of beangstigend lijken. Je voelt waarschijnlijk de noodzaak de juiste keuze te maken. Maar juist voor wie? Jezelf, jouw familie, je collega’s, de samenleving? Aan welke mensen, plaats, of doel is het dat je trouw wil zijn of blijven? Wat is het dat jij als jouw thuis beschouwt? “Thuis is niet altijd een fysieke plaats. Thuis is waar we vandaan komen – de plaats waar we beginnen te zijn.” (Petriglieri, 2012)

“Ons bestaan is, daarentegen, altijd een medaille met twee zijden van mogelijkheden en beperkingen. Er is een paradox: het aantrekkelijke of het goede in elke dimensie heeft altijd een mogelijk storende, donkere zijde. De meest extreme manifestatie hiervan is dat leven eindigt in de dood.” (Leijssen, 2016) Dus, in een volwassen bestaan waarin gezocht wordt naar existentieel welzijn, word je je bewust van de spanningen in de verschillende dimensies van je bestaan en het vinden van een balans tussen de verschillende polen. Blijvende over- of onderinvestering in een dimensie kan tot problemen leiden. (Leijssen, 2016)

Vier dimensies

Wij beschouwen de vier dimensies van prof. dr. Mia Leijssen in ons zelfleiderschapsprogramma: de fysieke, de sociale, de psychologische en de spirituele dimensie. Elke week zal een dimensie worden uitgelicht met een set korte artikelen om te lezen, video’s om te bekijken, vragen om op te reflecteren en korte gedragsexperimenten om uit te voeren. Alles is geankerd in wetenschappelijk bewijs en/of wetenschappelijke theorie en het is allemaal gemakkelijk te volgen en te begrijpen. We zullen samen evolueren en elkaars vragen, twijfels en inzichten lezen en zien door middel van een online platform, gericht op samenwerking.

Fysieke dimensie

De fysieke dimensie heeft betrekking op alles wat te maken heeft met het voelbare en zintuigelijke lichaam en de natuurlijke en materiële omgeving. Bijvoorbeeld het belang dat je hecht aan fysieke veroudering, het huis, de auto, het kantoorgebouw waarin je werkt, de sport die je uitoefent, het eten dat je eet en het geld dat je hebt. In deze dimensie zijn veiligheid, comfort, plezier, gezondheid en schoonheid belangrijke waarden. Bedreigingen zijn armoede, pijn, ziekte, verval en dood.

Sociale dimensie

In de sociale dimensie ligt de focus op jouw relatie met andere mensen en alles wat betrekking heeft op jouw positie in de samenleving of jouw functie in het publieke leven. Relevante, belangrijke categorieën zijn hier status, erkenning en succes, maar ook zorgen voor anderen, het hebben van verantwoordelijkheid, vriendschap en het horen bij een groep. De belangrijke bedreigingen in deze dimensie zijn veroordeling, afkeuring, afwijzing, eenzaamheid, schuld, schaamte, enz.

Psychologische dimensie

In de psychologische of persoonlijke dimensie gaat het om psychologische eigenschappen, persoonlijkheidskenmerken, intellectuele capaciteiten en opinies die je over jezelf hebt. In deze dimensie zijn zelfkennis, zelfrealisatie, zelfstandigheid en vrijheid van groot belang. Belangrijke bronnen van voldoening zijn het zoeken naar persoonlijke groei en het volledig gebruiken van je talenten. Een rijk innerlijk leven kan het resultaat zijn van investeren in de persoonlijke dimensie. Deze dimensie heeft ook betrekking op het accepteren van jezelf en het verwerken van jouw verleden en jouw hedendaagse leven. Bedreigingen in deze dimensie zijn verwarring, twijfel, imperfectie, gebrek aan vrijheid en desintegratie.

Spirituele dimensie

De spirituele of de transcendente dimensie omvat zelf-overstijgende idealen, een breder systeem van betekenis, geloof, spirituele waarden, noties van het menselijk wezen in een kosmische context, het vinden van uiteindelijke betekenis en het vertrouwen dat er een betekenisvolle richting is die zich ontvouwt in elk leven. Het is het domein waarin iemand zijn ‘ego level’ wordt overstegen. Bedreigingen in deze dimensie zijn betekenisloosheid, nutteloosheid en kwaad.” (Leijssen, 2016)

Aan het eind van de vier weken van online werk zetten we de verkenning voort door samen tweeëneenhalve dag te wandelen, waarbij we onze partronen loslaten en de tijd nemen voor ruste en reflectie. Er zal een combinatie van groeps- en zelfreflectie, meditatie en stemoefening zijn. Dit alles wordt ondersteund door de zelf-reflecterende kracht van poëzie (Adam et al., 2013). Jezelf opnieuw verbinden met de natuur vergroot, zoals veel studies hebben aangetoond, het geluk, positieve emoties en vriendelijkheid en heeft fysieke en mentale gezondheidsvoordelen (Green & Keltner, 2017).

 

Defeated, a man sat down

Defeated, a man sat down
A man, I did not know
Defeat, I knew
So I went to this man
And offered my hand
He took my hand to stand
He did not know me
He knew an offered hand
We both walked together
We did not know each other
We did know walking together

Hindi Poem by Vionod Kumar Shukl