NL

Terug naar het blogoverzicht

Lars Moratis

december 05, 2018

Lars Moratis

Coauteur

Soraya Candido

Omarmen Belgische organisaties de SDGs?

Sustainable Transformation

Hoe springen Belgische bedrijven en organisaties nu om met de SDGs en hoe kunnen ze dit in de toekomst nog meer doen?

SDG Barometer-1-1Deze onderzoeksvraag die aan de basis ligt van de SDG Barometer, opgesteld door Antwerp Management School, samen met Louvain School of Management én de Universiteit Antwerpen. De resultaten werden voor het eerst voorgesteld op het SDG Forum (23 oktober, Flagey). De SDG Barometer brengt hiermee voor de eerste keer op nationaal niveau het duurzaamheidslandschap in kaart. 

In 2016 zijn de SDG's in de meeste landen in de wereld in voege getreden. Sindsdien zijn er in heel wat landen sensibiliseringscampagnes op touw gezet om het bedrijfsleven, de overheden en de organisaties uit het maatschappelijk middenveld met de SDG's vertrouwd te maken. Dat was en is ook het geval in België en zijn gewesten en gemeenschappen.

Om na te gaan hoe het staat met de adoptie van de SDGs hebben de eerste Belgische SDG Barometer opgesteld. Het project kwam tot stand in partnerschap met CIFAL Flanders, The Shift, VBO/FEB, VOKA, UWE, Agoria, Febelfin, Essenscia, Fevia. Daarvoor konden ze beroep doen op de steun van FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) en ING.

Ongeveer twee derden onderneemt acties ...

Ongeveer twee derden (van de 409 bedrijven en andere organisaties) zeggen dat ze actief zijn om de SDG's in hun werking te introduceren. Soms doen ze daarbij beroep op externe partners. Uit studies op internationaal niveau (Globescan 2016) zou blijken dat België relatief goed scoort. In het grootste deel van die bedrijven of organisaties is er trouwens al een persoon aangesteld om de introductie van die SDG's in goede banen te leiden. Niettemin is er ruimte voor verbetering, want ongeveer een kwart van de respondenten weet niet wat de SDG's inhouden.

Een belangrijke voetnoot is dat 35% van de organisaties die de SDG’s nu nog niet toepassen, dit enkel in de toekomst willen doen als ze kunnen gaan voor de quick wins, zoals recyclage, herbruikbare batterijen, etc. Op zich lovenswaardige maatregelen, maar uit onze ervaring blijkt dat het veel effectiever is om de SDG’s in de algemene bedrijfsstrategie of de bestaande duurzaamheidsstrategie op te nemen. Dit is nu al het geval voor 67% van de respondenten,” kadert Prof. Valérie Swaen van Louvain School of Management.

 

Globale uitdagingen zoals de klimaatverandering of ongelijkheid vormen de belangrijkste motivaties voor Belgische bedrijven en organisaties om de SDG's te gaan hanteren. Ook het aanzwengelen van hun innovatie en het versterken van hun concurrentiekracht zijn belangrijke motieven. Welke motivatie er ook in het spel mogen zijn, 9 op de 10 Belgische bedrijven en organisaties hebben wel de neiging om de SDG's te integreren in hun duurzaamheidsbeleid.

Opmerkelijk is wel dat Belgische bedrijven de interne stakeholders als de belangrijkste barrière zien om effectief met SDG's aan de slag te gaan. Daarbij verwijzen respondenten naar belanghebbenden zoals de directie, de medewerkers, de aandeelhouders, enzovoort. Deze opmerkelijke vaststelling roept ook de vraag op over het draagvlak van de SDG's binnen het bedrijf of de organisatie. Daarnaast zijn er ook andere barrières, zoals de perceptie dat de SDG's geen voordelen met zich meebrengen of een gebrek aan financiële middelen.

SDGs worden onvoldoende als een samenhangend geheel gezien

Een kleine minderheid van de respondenten beschouwt de 17 SGD's als een geheel, waarin ze allemaal even belangrijk zijn. Zo is Befimmo één van de goede leerlingen in de klas. Deze immobiliënmaatschappij gebruikt de SDG's om hun duurzaamheidsstrategie te verbeteren én om duurzaamheid in de algemene bedrijfsstrategie te integreren. Op basis van een analyse van de impact van haar kernactiviteiten op de SDG's heeft deze onderneming 15 van 17 SDG's in de algemene bedrijfsvoering opgenomen.

Een grote meerderheid kiest enkele SDG's die zij als het meest relevant voor het eigen bedrijf of organisatie zien. Zo is SDG8 over waardig werk en economische groei niet toevallig de meest populaire. Daarmee wijst deze SDG Barometer op een fundamenteel probleem van 'rainbow washing' met het kleurenpalet van de SDG-logo's. Van bij de oorspronkelijke aanvaarding hebben de Verenigde Naties de klemtoon gelegd op het samenhangend en integrale karakter van de set van SDG's. Ook vooraanstaande duurzaamheidsdenkers, zoals prof. Wayne Visser,  waarschuwden al voor 'cherry picking', waarbij de SDG's eerder een legitimerende functie hebben, zonder dat er een transformatieve kracht van uitgaat. 

Download het rapport en ontdek de aanbevelingen van de SDG Barometer:

ONTDEK DE SDG BAROMETER