NL

AMS als Innovatieve Arbeidsorganisatie

Human Resources

Sarah Stemgée is HR Director bij Antwerp Management School. Toen AMS een transformatie van een functionele naar een innovatieve werkorganisatie doormaakte, wou ze eerst grondig inzicht krijgen in wat zo’n nieuwe organisatie betekent. Ze zocht en vond het antwoord in eigen huis, bij de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie. De masterclass gaf haar niet alleen een theoretisch kader, maar ook een praktische toolkit waarmee ze meteen aan de slag ging bij AMS. Een mooier voorbeeld van ‘practice what you preach’ kan je niet bedenken.

De masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie was niet de eerste opleiding die Sarah Stemgée bij AMS volgde. Nog voor ze bij AMS begon te werken, pikte ze enkele jaren geleden ook al opleidingen rond publiek en social profit management en HR-management mee. Zowel de inhoud als de organisatie en de hele beleving van de opleidingen vond ze ronduit motiverend en inspirerend. Zou het niet geweldig zijn om in zo’n kennisomgeving te werken, waar je alle kennis bij de hand hebt en die meteen in de praktijk kan gebruiken?

Sarah3a

Fast forward, et voilà

Sarah Stemgée is ondertussen al vier jaar HR Director bij, jawel, AMS. Ze doet vandaag precies wat ze toen zo motiverend en inspirerend vond: kennis verzamelen bij experten in huis, en die kennis in de eigen organisatie toepassen.

Toen AMS de organisatiestructuur grondig wou veranderen, was de voor de hand liggende stap dan ook het volgen van de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie: “Uit onze strategieoefening kwam naar boven dat we echt naar één AMS-cultuur wilden, maar onze structuur met kleine, versnipperde teams en een uitgebreid middle management stond daar haaks op. Een goede organisatiestructuur moet je missie & visie en je strategie helpen waarmaken, dus we voelden dat we onze structuur moesten transformeren.”

“Welke richting dat uit moest, daarvoor gingen we luisteren bij onze eigen academici in het domein van innovatieve arbeidsorganisatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit organisatiemodel zowel de medewerkers ondersteunt in de creatie van een duurzame loopbaan als de performantie van je organisatie verhoogt. Ik was meteen getriggerd om dit model in de praktijk toe te passen. Maar ik wou dat met kennis van zaken doen: eerst goed begrijpen wat zo’n type organisatie inhoudt, om het pas daarna uit te rollen. En zo ben ik zelf de masterclass gaan volgen.”

"Het metaperspectief dat je meekrijgt is een heel krachtige hefboom."

“Wat ik heel fijn vond aan de opleiding was de introductie van het organisatiecanvas met de acht bouwstenen. Het lijkt op het eerste gezicht complex, maar het laat heel helder zien dat een organisatie een raderwerk is en dat alles aan elkaar vasthangt. Je begint dus best niet losweg aan één aspect van je organisatie te sleutelen. Voor mij was dat echt een aha-moment. In de praktijk zie je managers vaak op symptomen reageren: onze systemen lopen niet zo vlot, dus we kopen nieuwe software aan. Of dat team werkt niet zo goed, dus we veranderen het. In de opleiding krijg je echt dat metaperspectief mee en besef je hoe bepalend je organisatieontwerp is. Ik vond dat een heel krachtige hefboom om mee aan de slag te gaan.”

“We zijn ook echt stap voor stap met de kennis en tools vanuit de opleiding een nieuwe structuur beginnen bouwen. Samen met de teams hebben we van onderuit de puzzel gemaakt, vertrekkende van onze werkstromen: Wat is het werk dat moet gebeuren binnen AMS? Welke zaken moeten we misschien meer, of niet meer, of anders gaan doen om onze strategie te realiseren? Hoe verdeel je activiteiten in een logische workflow? Welke rollen en processen zijn er? Hoe kunnen we dat combineren met de talenten en competenties van de mensen? Zo zijn we tot een nieuwe organisatiestructuur gekomen met zelforganiserende teams en gebaseerd op rollen in plaats van functies. We kregen vanuit de opleiding al mee dat onderzoek aantoont dat dit soort structuur zorgt voor werkbaar werk, meer werkplezier en betere prestaties, en wij zien dat nu ook echt in de praktijk. Dankzij de zelforganiserende teams krijgen mensen meer autonomie, en door het werken met rollen in plaats van rigide functies kunnen ze hun loopbaan meer variëren en rollen opnemen op basis van persoonlijke interesses, competenties en (potentiële) talenten.”

"Je krijgt een toolkit mee om in de praktijk aan je organisatie te gaan sleutelen en bouwen."

“Dankzij het toepassen van de kennis uit de masterclass, kunnen we nu inzetten op duurzame loopbanen voor de individuele medewerkers en zijn we als organisatie een stuk wendbaarder geworden. Ik zou dus absoluut aanraden om jezelf de tijd te gunnen en de masterclass te volgen. Het is best een pittige opleiding, maar ze geeft je dan ook een diep begrip en inzicht in hoe het raderwerk van een organisatie in elkaar steekt. En je krijgt als manager of HR-verantwoordelijke een toolkit mee om in de praktijk aan je organisatie te gaan sleutelen en bouwen. Zo krijg je een structuur die niet afremt maar die je organisatie echt ondersteunt in het waarmaken van haar strategie.“

Benieuwd wat deze Masterclass voor jou kan betekenen?

Download de brochure Innovatieve Arbeidsorganisatie

AMS_campagne_IAO_banners_dame10