NL

Prime Foundation Partner Melexis over de yin yang van hoge performantie en welzijn

Human Resources

melexis foundation partnerMelexis ontwikkelt en produceert geïntegreerde halfgeleider oplossingen, vooral voor de automotive-industrie. Of zoals CEO Françoise Chombar het formuleert: “We maken je auto slimmer, schoner en aantrekkelijker.” Melexis wil daarmee bijdragen tot het creëren van de best imaginable future. Ze doen dat al dertig jaar en willen dat de komende decennia ook blijven doen. Om hun organisatie future-proof te houden, werd Melexis prime foundation partner van de leerstoel ’Hoogperformante Organisaties ontwikkelen via Neurowetenschappen en Technologie’.

 

Je moet als organisatie en als individu continu willen bijleren.

Hoe de toekomst er ook zal uitzien: Françoise Chombar is ervan overtuigd dat je als organisatie en individu continu moet bijleren, wil je in die toekomst een rol blijven spelen. Het partnerschap met Antwerp Management School komt dan ook niet uit de lucht vallen: “Als lerende organisatie is het belangrijk om te weten wat de beste en meeste geavanceerde tools zijn om je mensen en teams te ondersteunen en te stimuleren. Toen ik over het nieuwe neurowetenschappen concept hoorde, zag ik meteen een gelijkenis in de manier waarop Antwerp Management School en Melexis naar lerende organisaties kijken.”

Welzijn is essentieel om levenslang leren te ondersteunen.

“Het is voor Melexis altijd belangrijk geweest om een yin yang te creëren tussen mensen en resultaten. Ze zijn allebei even noodzakelijk en we hebben nooit willen kiezen voor één ervan, ten koste van de ander. Bij elke beslissing die we nemen, bij elke activiteit die we ontplooien, vergeten we nooit de mensen. Want het zijn uiteindelijk zij die voor resultaten zorgen, niet de systemen of regels. Zorg je voor je mensen, dan zorg je meteen ook voor goede resultaten en voor tevreden klanten. Met de leerstoel wil Antwerp Management School organisaties performanter maken door mensen te helpen in hun leerproces en ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen in hun werk. Welzijn is essentieel om levenslang leren te ondersteunen; de leerstoel was dan ook een perfecte match voor ons.”

Fouten maken is ook een onderdeel van een lerende organisatie.

“Bedrijfsleiders staan net als topsporters continu onder druk. Het moet altijd beter, sneller, hoger. We werken in een bijzonder competitieve wereld; zeker in hightech is er veel disruptie. Wanneer je die druk voelt vanuit de markt en je klanten, dan is het belangrijk om niet op de persoon te spelen. Je moet kijken hoe je ervoor kan zorgen dat je het beste haalt uit de gemeenschappelijke capaciteit en competenties van het hele team. We wijzen mensen nooit met de vinger. Mensen mogen fouten maken, zolang ze die fouten niet proberen weg te moffelen of anderen ervan beschuldigen, en vooral: zolang ze eruit leren. Fouten maken is evenzeer een onderdeel van een lerende organisatie.”

Onze klanten weten dat we aan hun kant staan en alles op alles zetten.

“Onze klanten appreciëren dat ook: ze weten hoe we met onze mensen omgaan. Ze zien hoe gepassioneerd onze teams zijn, hoe ze de beste resultaten voor hun klanten willen neerzetten, ook al lukt dat niet altijd. Dat maakt van klanten levenslange partners. In de dertig jaar van ons bestaan, heeft nog geen enkele klant afgehaakt, net omdat ze weten dat we aan hun kant staan en alles op alles zetten.”

Dankzij de leerstoel krijgen we nu toegang tot heel geavanceerde technieken en technologieën.

“We zetten zelf al heel wat in op opleiding, coaching en mentoring om onze mensen te helpen groeien en om hen hoogperformant te laten worden. Met de leerstoel hopen we nog betere resultaten te bereiken. Het uitgangspunt is alvast zeer gelijklopend: de overtuiging dat je goed voelen in je vel en sterke resultaten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de yin yang tussen mensen en resultaten. Met de leerstoel krijgen we daarbovenop toegang tot heel geavanceerde ontwikkelingstechnieken en -technologieën. Het geeft ons de kans om een terrein af te dekken dat we tot nog toe niet konden bereiken met de traditionele tools die we hanteren.”

AMS-partner worden? Contacteer ons voor meer info!