NL

Masterclass IAO: een revolutie met meetbare positieve resultaten

Human Resources

Foto Pieter-Jan_IAO_blog

Pieter-Jan De Man is director bij STAS, een vierde generatie-bedrijf gespecialiseerd in zelflossers en kippers. Het bedrijf had al een eerste organisatieverandering doorgemaakt, geïnspireerd door de deelname van Pieter-Jan aan een lerend netwerk van Workitects. Geïntrigeerd om te weten wat innovatieve arbeidsorganisatie nog meer voor zijn bedrijf kon betekenen, kwam Pieter-Jan uit bij de masterclass van AMS. In het kader van het eindwerk werd STAS verder omgeturnd van een functionele naar een stroomsgewijze organisatie. “Een revolutie met meetbare positieve resultaten”, zo vat hij het samen.

"De principes lijken zo eenvoudig, maar het blijft een serieuze horde om er effectief mee te beginnen."

“We hebben het geluk dat we een eigenaar hebben die heel openstaat voor innovatieve arbeidsorganisatie. We hadden bovendien al een eerste verandering doorgevoerd, met positieve resultaten. Daardoor was er draagvlak voor een tweede ‘revolutie’ en moesten we niet van nul beginnen. Toch is het niet evident om innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk toe te passen. De principes zijn zo inspirerend en lijken zo eenvoudig, maar je moet toch een serieuze horde over om er effectief mee te beginnen. Vanzelfsprekendheden in je organisatie in vraag stellen, zaken die je in ons geval al meer dan honderd jaar zo doet en die hun nut bewezen hebben: het is en blijft een grote stap om een machine die al zo lang goed draait af te breken en terug anders in elkaar te zetten.”

 

"Je krijgt een sterk theoretisch kader aangereikt, maar je krijgt ook de kans om de theorie effectief in de praktijk toe te passen."

“Dat is het grote voordeel van de masterclass. Je krijgt een sterk theoretisch kader aangereikt, maar daarnaast krijg je in het projectgedeelte de kans om de theorie effectief in de praktijk toe te passen. Elke deelnemer mag een projectvoorstel pitchen en de andere deelnemers kunnen er al dan niet op intekenen. Wij hebben onze case voorgesteld en met een groepje medestudenten zijn we daarna aan de slag gegaan binnen STAS. Professor Van Hootegem was toevallig bij ons op bezoek toen we het nieuwe organisatiedesign aan onze bedienden presenteerden. In drie kwartier aan 60 bedienden het verschil tussen een functionele en een stroomsgewijze organisatie pitchen, dat is best heftig. En toch merk je weer hoe snel mensen zich kunnen vinden in de principes van innovatieve arbeids-organisatie. Het silodenken, het gebrek aan flexibiliteit,…: iedereen is het erover eens dat die moeten worden doorbroken.”

"We werken nu veel proactiever."

 “Totdat je voorstelt natuurlijk om, in ons geval zelfs letterlijk, muren te slopen en mensen in squads samen te zetten. Dan komen alle mogelijke praktische beslommeringen opduiken. Je moet je daardoor vooral niet laten afschrikken; die drempels zijn echt niet zo groot als ze op het eerste gezicht lijken. Eens je effectief veranderingen begint door te voeren, zie je al snel de resultaten op de werkvloer. Onze aankopers bijvoorbeeld, waren vroeger gespecialiseerd in één type product en volgden dat op voor de hele organisatie. Nu maken ze deel uit van één unit en kopen ze alles voor die unit aan. Het gaat om een veel breder gamma producten, maar ze zijn tegelijk veel nauwer betrokken bij hun collega-ingenieurs en -verkopers. Dat maakt dat ze veel beter gewapend zijn om problemen te vermijden. Waar vroeger retroactief moest worden ingegrepen, werken we nu veel proactiever. Je hebt eigenlijk gewoon een klein beetje lef nodig om de eerste stap te zetten en de voordelen volgen vanzelf.”

"Het zal me alleen maar gelukkiger maken als ik weet dat nog veel meer bedrijven het gedachtegoed effectief toepassen."

“Met de andere deelnemers van onze projectgroep heb ik afgesproken dat ik naar hen blijf terugkoppelen, zelfs al is de opleiding al achter de rug. Het is ook voor hen belangrijk om te weten wat de impact is van de organisatieverandering die zij bij STAS hebben helpen doorvoeren: wat zijn de voor- en nadelen? Welke valkuilen zijn er, enzovoort. Zo blijven we van elkaar leren.

Ik zou in ieder geval de masterclass aan iedereen aanraden. Tenminste, als je de principes ook in de praktijk wil doorvoeren. Het gedachtegoed is zo inspirerend, het zou gewoon jammer zijn als het niet voor echte verandering in de praktijk zorgt. Want het kán, dat heeft STAS bewezen: wij hebben dankzij de opleiding onze tweede ‘revolutie’ kunnen doorvoeren, met een pak meetbare positieve resultaten. Mijn droom is vooral om dat verder te zetten. Om mee te bewijzen dat werkbaar en leefbaar werk en effectiviteit en winst echt wel kunnen samengaan. Ik zal er alleen maar gelukkiger door worden als ik weet dat nog veel meer bedrijven het gedachtegoed effectief gaan toepassen.”

Ontdek de masterclass Organisatie(re)design met IAO