NL

Terug naar het blogoverzicht

Peggy De Prins

februari 06, 2017

Peggy De Prins

Coauteur

Ans De Vos

Meer werkautonomie zorgt voor minder stress en meer zinvolheid

Human Resources

“Eén op drie werknemers ervaart werkstress[1]”, zo kopten de kranten onlangs. Als remedie wordt vooral meer werkautonomie naar voor geschoven. Prima idee volgens Antwerp Management School. Meer vrijheid om zelf keuzes te maken en zelf je stempel te kunnen drukken op je job verlaagt immers niet enkel het stressrisico, maar verhoogt ook de ervaren zinvolheid van werk. 

 

Onderzoek zinvol werk

In het voorjaar 2016 organiseerde Antwerp Management School in samenwerking met de NWOW-coalitie en De Standaard onder het peterschap van minister Kris Peeters een grootschalig onderzoek naar zinvol werk bij 47.771 werknemers. De resultaten toonden heel duidelijk een breuklijn aan wat statuut en functies betreft.

Bij diegenen die meer zeggenschap hebben over hun eigen jobinvulling (zelfstandigen t.o.v. werknemers; kaderleden t.o.v. arbeiders en uitvoerend bedienden) zien we meer respondenten die op de verschillende dimensies zinvolheid ervaren. Zinvolheid en autonomie moeten extra aandacht krijgen bij die groepen die in een meer uitvoerende modus werken.

 

De ‘software’ van de arbeidsrelatie

Zowel werkgever als werknemers zijn hierbij aan zet. De fit realiseren tussen de job en iemands talenten, interesses en waarden kan je als organisatie niet in plaats van de medewerker doen. En de invulling ervan kan individueel sterk verschillen. Maar als organisatie creëer je wel de context, via autonomie en een ondersteunend klimaat, die maakt of mensen zich gestimuleerd en capabel voelen om vanuit die inhoudelijk insteek over hun werk na te denken. We moeten het met andere woorden niet langer enkel hebben over de ‘hardware’ maar ook over de software van de arbeidsrelatie. 

Autonomie vormt hierbij een mogelijke buffer die ingezet kan worden tegen hoge werkdruk, al dient hierbij direct vermeld te worden dat dit enkel binnen bepaalde grenzen geldt. Extreme werkdruk buffer je niet zomaar met wat extra autonomie.

 

Future Proof People Management

Het belang van ‘software’ zorgt in de toekomst voor steeds meer veranderingen op vlak van HR-beleid. In combinatie met langer aan het werk blijven, robotisering, digitalisering, informatisering en veranderende noden, eisen en normen van werknemers, ligt er voor de gemiddelde organisatie een heel pak uitdagingen. Voor deze toekomstige uitdagingen hebben we het nieuwe programma Future of Work gecreëerd, waarin we ons concentreren op de impact van het aansturen van medewerkers in de eigen organisatie. In 6 dagen ontwikkel je een actuele en toekomstgerichte visie en ontdek je hoe je deze kan implementeren. Zo neem je een voorsprong naar het Future Proof People Management in jouw organisatie.

Ontdek Future of Work!

Of ontdek de bouwsteen: Masterclass HRM

[1]http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_federaal/Werk_geeft_een_op_de_drie_continu_stress.9852264-3136.art