NL

Next Level Human Resources Management

Human Resources

Beelden: ReportersIDATWORK_team.jpg

Het wetenschappelijk project ID@Work van Antwerp Managemant School heeft een test ontwikkeld waarmee werkgevers gratis kunnen nagaan in hoeverre hun bedrijf klaar is om mensen met een verstandelijke handicap aan te trekken. Je vindt hem op de site inclusieophetwerk.beProject Manager Anouk Van Hoofstadt geeft een update.

ID@Work_anouk van hoofstadt.jpg“Bij de start van het onderzoek was ons motto: ‘walk your talk’. Met andere woorden: als we inclusief werk wilden gaan faciliteren, dan zouden we bij onszelf moeten beginnen. We stelden dus een inclusief onderzoeksteam samen, met researchers mét en zonder verstandelijke handicap. Daarmee werden we dus onze eigen case study.

Wat dat betreft is dit project baanbrekend: in het verleden is er wel onderzoek óver werknemers met een beperking gedaan, maar niet mét hen. Een echte uitdaging, waaraan je maar beter niet zonder voorbereiding begint. We hebben fouten gemaakt. Vandaar ook het belang van de test. Daarmee kunnen bedrijven  vooraf zelf onderzoeken in hoeverre ze  klaar zijn voor de aanwerving van werknemers met een verstandelijke handicap en vernemen ze waar ze financiële en andere ondersteuning kunnen vinden.”

"Inclusief werk is een echte uitdaging gebleken, waaraan je maar beter niet zonder voorbereiding begint. We hebben fouten gemaakt. Vandaar ook het belang van de test." 

Voordelen voor bedrijven

“Personen met een verstandelijke handicap zijn vaak  loyale werknemers en kunnen echt als “ambassadeur” voor je bedrijf fungeren. Bovendien straalt inclusief werk ook af op je imago als bedrijf waardoor je anders wordt bekeken door je klanten. Je draagt immers uit dat je sociaal ondernemen hoog in het vaandel draagt. Ook binnen het bedrijf zelf zorgt het voor een verandering wat betreft menselijke relaties: werknemers zullen anders omgaan met elkaar, ze zullen met eigen vooroordelen en clichés geconfronteerd worden en deze kunnen ontkrachten.”

“Een goede jobmatch is belangrijk, maar sowieso brengt elke werknemer een andere set kwaliteiten mee naar een bedrijf. In dat opzicht is iemand met een (licht) verstandelijke beperking niet anders. We moeten echt verder kijken dan de beperking, want iedereen heeft competenties en talenten.”

 

Maak kennis met Evy

IDATWORK_Evy Ploegaerts.jpgZoals Evy Ploegaerts – onderzoeksmedewerkster en ervaringsdeskundige – stelt, zorgt inclusief werk ervoor dat werknemers met een verstandelijke handicap zich ten volle gewaardeerd voelen als mens. “Tonen wat je kan en naar waarde geschat worden, zou al op school moeten beginnen”. Door buitengewoon secundair onderwijs te hebben gevolgd, is de weg naar de reguliere arbeidsmarkt moeilijker dan voor mensen met een diploma van gewoon hoger onderwijs.

Van Hoofstadt: “Evy stelde tijdens interviews met bedrijven andere vragen dan wij zouden doen, omdat wij dat bijvoorbeeld sociaal ongemakkelijk zouden vinden. Toch wist ze daarmee wel de vinger op de wonde leggen over bijvoorbeeld de economische beweegredenen om mensen met een (verstandelijke) handicap in dienst te nemen. In plaats van premies te beschouwen als dé beslissende factor, zou het beter zijn het economische aspect te zien als hulpmiddel of extra duwtje in de rug. Het aanwerven van werknemers met een verstandelijke handicap zorgt immers ook voor tal van menselijke voordelen.”

"Het zou beter zijn het economische aspect te zien als hulpmiddel of extra duwtje in de rug. Het aanwerven van werknemers met een verstandelijke handicap zorgt immers ook voor tal van menselijke voordelen."

Hulpmiddelen voor werkgevers

Van Hoofstadt benadrukt het feit dat werkgevers een beroep kunnen doen op hulp wanneer ze iemand met een verstandelijke handicap in dienst willen nemen. Een voorbeeld van beschikbare begeleiding is VZW De Ploeg, een organisatie die hulp biedt bij  de integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

“Als bedrijf moet je dit traject echt niet alleen instappen. Het gebeurt vaak dat bedrijven iemand met een verstandelijke handicap in dienst nemen vanuit een houding die alleen gericht is op het helpen van die persoon, zonder dat het bedrijf zich grondig voorbereidt. Dan loopt het fout af: inclusie op het werk is niet te onderschatten en heeft nood aan een grondige voorbereiding – zowel voor het bedrijf zelf, als voor de werknemer met een verstandelijke handicap. Een houding die louter gericht is op helpen, neigt namelijk al snel naar paternalisme, terwijl empowerment net een van de bouwstenen van inclusief werk is.  Als bedrijf moet je niet verder inspelen op “aangeleerde hulpeloosheid” maar juist de zelfredzaamheid van al je werknemers versterken.”

 

Testers gezocht!

AMS wil nu samen met partners als VDAG, Fegob, Asap, Werkplekarchitecten, e.a. werken aan een algemeen draaiboek voor de coaching van werkgevers die (een) werknemer(s) met een verstandelijke handicap willen aanwerven. Voor deze finale onderzoeksfase is het van groot belang dat er zoveel mogelijk testresultaten verzameld worden. Deelnemende bedrijven hoeven dus zeker niet over te gaan tot aanwerving. De test zal immers ook de redenen blootleggen waarom je wellicht nog niet klaar bent en ook jij kunt aangeven waarom je het niet zou zien zitten om personeel met een (verstandelijke) handicap aan te werven.

 

                                     ID@work test.png