Blog antwerp management school

Corporate Governance Codes and Digital Leadership

Posted by Steven De Haes on September 23, 2016 0 Comments

Information Technology (IT) is becoming prevalent in organizations all over the globe and can no longer be ignored by the board. Therefore it should make clear sense for organizations to be more transparent regarding IT-related matters. Research results indicate that IT governance-related directives should be included in national corporate governance codes. These directives are aimed at guiding organizations in the right direction.

> Lees dit artikel

Topics: _EN Digital Business & IT _CC Digital Business & IT

Digital transformation vs. business innovation: the chicken or the egg?

Posted by Judith Buysse on September 23, 2016 0 Comments

In our digital age, new technologies are being developed nonstop. The question is to what extent these technologies introduce innovation to companies – or is it the other way round? Our professor Steven De Haes shed some light on the matter for CxO Magazine. We’ve compiled his 7 most important statements on digital innovation.

> Lees dit artikel

Topics: _EN Digital Business & IT

Corporate Governance Codes en Digital Leadership

Posted by Steven De Haes on September 21, 2016 0 Comments

Meer en meer raken organisaties wereldwijd doordrongen van informatietechnologie (IT) en kan dit niet meer genegeerd worden door de board. Het zou daarom dus ook duidelijk moeten zijn voor organisaties dat het broodnodig is transparant te zijn omtrent IT-zaken. Onderzoekresultaten geven daarbij aan dat IT-gerelateerde bestuursrichtlijnen bij corporate governance codes gevoegd moeten worden. Deze richtlijnen hebben als doel organisaties in de juiste richting te sturen.

> Lees dit artikel

Topics: Digital Business & IT _CC Digital Business & IT _NL

Digitale transformatie vs. bedrijfsinnovatie: de kip of het ei?

Posted by Judith Buysse on September 21, 2016 0 Comments

In ons digitale tijdperk worden er aan de lopende band nieuwe technologieën ontwikkeld, maar in hoeverre zorgen die technologieën voor innovatie in het bedrijf of is het juist andersom? Onze professor Steven De Haes verhelderde dit voor CxO Magazine. Wij bundelden voor jou zijn 7 belangrijkste stellingen over digitale innovatie.

> Lees dit artikel

Topics: Digital Business & IT _NL

Design Thinking for beginners

Posted by Judith Buysse on September 20, 2016 0 Comments

Antwerp Management School recently welcomed some 250 full-time master students from all over the world. During the Onboarding Days, one of the things they were introduced to is Design Thinking. This concept offers a process-based and efficient way of dealing with complexity and finding solutions by setting aside traditional linear thinking and implementing new methods. Antwerp Management School regards Design Thinking as one of the key competences for future professionals and that is why it...

> Lees dit artikel

Topics: _EN Business Design & Innovation

Design Thinking voor beginners

Posted by Judith Buysse on September 20, 2016 0 Comments

Onlangs verwelkomde Antwerp Management School zo'n 250 fulltime masterstudenten van over de hele wereld. Tijdens de Onboarding Days konden ze onder andere kennis maken met Design Thinking. Dit begrip omvat een procesmatige en efficiënte manier om met complexiteit om te gaan en oplossingen te vinden door het traditionele lineaire denken opzij te zetten en nieuwe methodes toe te passen. Antwerp Management School beschouwt Design Thinking als een van de belangrijkste competenties voor...

> Lees dit artikel

Topics: Business Design & Innovation _NL

Middle managers of middle leaders? - 6: Vooruitstrevend leiderschap - Part 2

Posted by Jesse Segers on September 19, 2016 0 Comments

Ben je als middle manager een dynamo of een dinosaurus in je organisatie? Zorg je mee voor vernieuwing, speel je in op de nieuwe verwachtingen van medewerkers, klanten, leiders aan de top? Of hou je vast aan het succes van vandaag en streef je vooral controle, stabiliteit, duidelijkheid na?

Deze reeks toont je hoe middle management te ontwikkelen is tot middle leadership, en waarom dit noodzakelijk is voor de toekomst van middle management.

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _56002O12016WT _NL

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: naar geïntegreerde waarde - Actuele trends in CSR #4

Posted by Lars Moratis on September 16, 2016 0 Comments

MVO gaat over co-creatie: de weg naar een betere wereld en naar een beter bedrijfsleven. MVO-waarden worden steeds geëvalueerd en ook de functie van manager zal zich blijven aanpassen aan de tijd. De kernboodschap van MVO blijft echter altijd intact. MVO wordt steeds meer een verhaal van verbinding. Door middel van een goed partnerschap, dat zich zowel filosofisch als organisatorisch laat zien, komen maatschappijen bedrijfsleven tot elkaar in het streven naar een betere wereld

> Lees dit artikel

Topics: Corporate Social Responsibility _CC Corporate Social Responsibility _NL _56001C12016WT

Geef je projectmanagers een boost

Posted by Jeroen De Flander on September 14, 2016 0 Comments

Onderzoek van the performance factory bij 25.000 managers toont niet alleen aan dat initiatiefmanagement -- het vertalen van de strategie in de juiste projecten en programma’s -- de zwakke schakel is in de ketting van strategie-implementatie; het bewijst ook dat managers die uitvoeringsactiviteit de meest uitdagende vinden. Kan HR het tij keren?

> Lees dit artikel

Topics: HR & Organizational Development _CC HR & Organizational Development _NL

Interne Hefbomen voor Product-Servicesystemen

Posted by Wim Coreynen on September 13, 2016 0 Comments

Vlaamse maakbedrijven kunnen zich niet langer uitsluitend focussen op producten als ze zich willen onderscheiden van hun concurrenten. Door de toenemende internationale druk staan ze steeds meer voor de uitdaging toegevoegde waarde te creëren voor hun gebruikers. Om dit te verwezenlijken moeten ze ook servicecomponenten aan hun aanbod toevoegen.

> Lees dit artikel

Topics: _CC Business Design & Innovation _Tools Business Design & Innovation _NL