Blog antwerp management school

How can organizations help employees to enjoy longer careers?

Posted by Sofie Rogiest on October 21, 2016 0 Comments

Last week, the government proposed new pension measures to reduce budgetary deficits, a trend that is expanding to all industries in Belgium. This means that organizations are challenged to keep these older workers motivated, effective and cooperative at work.

How can insights in leadership help organizations and employees realize this challenge? Our research shows that sharing leadership increases workers’ motivation as it creates the space to act from their own values, goals and interests....

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _EN

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat medewerkers met plezier langer werken?

Posted by Sofie Rogiest on October 21, 2016 0 Comments

Vorige week stelde de regering nieuwe pensioenmaatregelen voor om het budgettaire tekort te verminderen, een trend die zich in alle sectoren in België manifesteert. Dit betekent dat organisaties uitgedaagd worden om deze oudere medewerkers gemotiveerd, effectief en coöperatief aan het werk te houden. Hoe kunnen leiderschapsinzichten organisaties en medewerkers helpen om deze uitdaging succesvol het hoofd te bieden? Ons onderzoek toont aan dat gedeeld leiderschap de motivatie van medewerkers...

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _NL

Vennootschapsbelasting naar 20%... of de zoektocht naar 7 miljard euro

Posted by Tom Vermeiren on October 21, 2016 0 Comments

Zondag 16 oktober 2016 stelde premier Charles Michel de State of the Union uit. De onderhandelingen over de begroting en bijkomende structurele hervormingen gaan in tussentijd wel voort. CD&V eiste garanties dat de door haar gevraagde meerwaardebelasting er voor het einde van het jaar zou komen. De struikelblokken van de onderhandelingen waren dan ook vooral de vennootschapsbelasting, meerwaardebelasting en het stimuleren van aandelen. Uiteindelijk is er besloten om de vennootschapsbelasting...

> Lees dit artikel

Topics: Financial Management & Accounting _NL

Antwerp Management School develops sustainability policy

Posted by Eva Geluk on October 19, 2016 0 Comments

At the foundation of the Antwerp Management School (AMS) lies state-of-the-art management knowledge anchored in a business and organisational context. It is our goal to prepare future managers for key roles in the global business community and to promote responsible management, entrepreneurship, sustainability, leadership and professionalism. Building on this foundation, AMS distinguishes three central pillars: Self-knowledge, which leads to better cooperation with others, global...

> Lees dit artikel

Topics: Corporate Social Responsibility _EN _CC Corporate Social Responsibility

Responsible Management Education At Antwerp Management School

Posted by Eva Geluk on October 19, 2016 0 Comments

At Antwerp Management School it is our mission to help our customers in creating sustainable value by cultivating talent to become global citizens, mastering the art of decision-making and managing people. AMS organises Responsible Management Education through our student ambassadors.

> Lees dit artikel

Topics: Corporate Social Responsibility _EN _CC Corporate Social Responsibility

Antwerp Management School ontwikkelt duurzaamheidsbeleid

Posted by Eva Geluk on October 18, 2016 0 Comments

Aan de basis van Antwerp Management School (AMS) ligt state-of-art managementkennis die afkomstig is uit een bedrijfs- en organisatiecontext. Het is ons doel om toekomstige managers voor te bereiden om sleutelrollen in te nemen in de globale bedrijfsgemeenschap en om verantwoordelijk management, ondernemingsgeest, duurzaamheid, leiderschap en professionaliteit te promoten. Bouwend op dit fundament, onderscheidt AMS drie centrale zuilen: zelfkennis die leidt tot een betere samenwerking met...

> Lees dit artikel

Topics: Corporate Social Responsibility _CC Corporate Social Responsibility _NL

Responsible Management Education aan Antwerp Management School

Posted by Eva Geluk on October 18, 2016 0 Comments

Aan Antwerp Management School is het onze missie: klanten te helpen in duurzame waardecreatie, door het ontwikkelen van talent om Global Citizen te worden, zich meester te maken van de kunst om beslissingen te nemen en mensen te leiden.

> Lees dit artikel

Topics: Corporate Social Responsibility _CC Corporate Social Responsibility _NL

Het Kankerperspektief: an interview with Erik van Vooren

Posted by Judith Buysse on October 14, 2016 0 Comments

During the Leadership Gathering, taking place the 21st of October 2016, Erik van Vooren will present his book Het Kankerperspektief. He wrote this book in commission of Stichting tegen Kanker (Foundation against Cancer). He interviewed 21 leaders about their experience with cancer. The book is not simply an enumeration of these stories, Van Vooren distilled a distinct model out of the testimonies which he calls ‘het kankerperspectief’.

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _EN

Het Kankerperspektief: Een interview met Erik Van Vooren

Posted by Judith Buysse on October 14, 2016 0 Comments

Op de Leader Gathering, die plaatsvindt op 21 oktober 2016, komt Erik van Vooren een woordje uitleg geven over zijn boek Het Kankerperspektief. Hij schreef het boek in opdracht van de Stichting tegen Kanker. Voor het boek heeft hij 21 leidinggevenden geïnterviewd over hun ervaring met kanker. Het Kankerperspektief is echter niet louter een opsomming van die verhalen, Van Vooren heeft uit de getuigenissen een model gedestilleerd dat hij ‘het kankerperspektief’ noemt.

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _NL

"The Leader Gathering develops leaders into storytellers and gives them a more comprehensive vision of the future"

Posted by Koen Marichal on October 11, 2016 0 Comments

If you take place in front of Luc Tuymans’ ‘München’ painting on identity and self-doubt in the Koninklijk Atheneum Antwerpen for an hour, your vision on leadership will change. This is due to the space, which I have described before. If you are in touch with what goes in society, this painting is clearly spot-on. At no point in history have we built so many walls, because we feel we are losing control”

> Lees dit artikel

Topics: Leadership _CC Leadership _EN