NL

'Enterprise rebels', een verslag van de Intersection-conferentie

Strategy & Innovation

Intersection.png

Op 7 en 8 september vond in Barcelona de conferentie ‘Intersection’ plaats met als thema 'enterprise design'. Focus van deze vierde editie: 'Enterprise rebels, of het effect van het rebellerend individu' op vlak van innovatie binnen organisaties. Remco Lenstra, Academische Directeur van ons expertisecentrum Business Design & Innovatie gaf op dit evenement een keynote over cocreatie en vatte het evenement samen in onderstaande terugblik.

Enterprise design… het raakte een snaar, maar helemaal duidelijk werd het niet. Althans, niet voor mij. Gelukkig blijken we bij het expertisecentrum intern veel kennis te kunnen raadplegen over enterprise design, business process management en IT-alignment. (Bedankt voor het leesvoer, collega’s!) Na nog wat denken en googelen, besloot ik dat we vanuit vanuit onze expertise in Business Design en Innovatie meer dan enkel aanwezig moesten zijn. Ik wilde echt actief deel uitmaken van de conversatie.

Keynote

Zo diende ik een abstract in en werd ik vervolgens uitgenodigd om een keynote te geven over cocreatie. Daarbij kon ik ook best practices en tools uit 10 jaar onderzoek en “loopgravenwerk” delen met het publiek. En toch, veel gelezen en gepraat, maar enterprise design… nog steeds niet helemaal duidelijk. De organisator van het evenement, Milan Guenther, verenigde een over Europa verspreid zootje ongeregeld (Lees: jonge 30’ers, slimme ambitieuze mensen met zeer gevarieerde achtergrond, enterprise rebels) binnen het bedrijfje EDA (Enterprise Design Associates) en had ooit een boek geschreven. Dus kocht ik het boek en las het (half, zoals dat gaat met managementliteratuur).

EDF.png 

Het boek was een poging om het ‘gehele ecosysteem van een bedrijf’ te vatten in een hanteerbaar framework voor innovatie. Dit framework moet de ontwikkeling van een vocabulaire mogelijk maken zodat het praten hierover in steeds complexere, multidisciplinaire stakeholderomgevingen mogelijk is. Het framework integreert de domeinen van enterprise design, business architecture, IT en business process management met disciplines als business strategy, service design en design thinking.


Een nogal ruime scope waarvoor je twee hersenhelften moet gebruiken. Het boek was zeker een verdienstelijke poging, maar veel vragen blijven dus open. Enfin, ik schreef mijn keynote, en nog een keer, en dan toch weer anders… nog steeds niet helemaal zeker. Wel zeker over wat ik te vertellen had, maar niet of dat ook zou resoneren bij het publiek. Omdat ik de grenzen van de scope slecht kon overzien, had ik ook geen idee wie er in de zaal zouden zitten.

Deelnemers

Dat bleek gelukkig mee te vallen: de ruimte was gevuld met mensen die -net als ik- getriggerd waren door de voorstelling van de thematiek en die –net als ik- op zoek waren naar een manier om al deze kennis -van operations tot en met innovatie- te integreren. Het kunnen integreren in een (voor hun) begrijpelijk model van hoe een organisatie moet werken om zowel intern als extern gealigneerd te zijn en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld. De aanwezigen waren grote bedrijven zoals SAP, Statoil, Deutsche Telecom en innovatieconsultants zoals CLARO-partners, it-consultants, service-designers, enterprise-architecten, etc.

Ondanks dat dit al de vierde editie van deze conferentie was en de deelnemers als intelligent mogen worden beschouwd, bleek dit integreren van kennis ook hen nog niet te zijn gelukt. Dat deze deelnemers een begrijpelijk model willen ontwikkelen voor henzelf is dus logisch, maar een eenduidig en overkoepelend antwoord heb ik op de conferentie niet gevonden. Dat was –en ik beroep me op een uitvoerig gesprek met de organisatoren hierover- klaarblijkelijk ook niet de bedoeling.

Geen goeroe, wel kennisdeling

Intersection is niet het type conferentie dat de ambitie heeft om een evangelie te claimen en te verspreiden, daar zijn er al (te) veel van. Het is dus niet het type conferentie waar je naartoe gaat om allesomvattende oplossingen aangereikt te krijgen vanaf het spreekgestoelte, die je vervolgens als plug and play kunt implementeren in je dagelijkse professionele context. Dat is zo “jaren 2000”.  Geen goeroe in zicht.

Met in totaal een 150-tal deelnemers, had je na twee dagen koffiepauzes het gevoel dat je iedereen wel had ontmoet en al een beetje kende. Ook geen grote conferentie dus, maar eigenlijk wel fijn. Intersection is eerder een platform waar mensen samenkomen om op zoek te gaan naar een mogelijke antwoorden op de toegenomen complexiteit binnen bedrijven en maatschappij. In deze missie delen ze hun kennis en ervaring, in de hoop samen vooruitgang te boeken en individueel te groeien.

Het is dus geen zootje ongeregeld dat rond een vage themathiek twee dagen vult met intellectueel navelstaren, maar een gemanaged netwerk, een georganiseerde vorm van collectieve intelligentie die samen de grote uitdagingen probeert aan te pakken. Dit doen ze door het spiegelen en integreren van hun ruime multidisciplinaire kennis en hier een eigen synthese van te maken die ze na voldoende rijping volgend jaar weer in de groep kunnen gooien.

Learnings

selfie Remco-1.jpgIk heb  veel geleerd. Hele concrete zaken, zoals een strategiespel dat je leert om bestaande verbanden tussen bedrijven (allianties, concurrentie) in een ecosysteem te gaan zien als een levende en dus veranderlijke en beïnvloedbare symbiose tussen organismes. Verder leerde ik ook meer case-gebaseerde zaken over hoe fintech-bedrijven moeten transformeren om relevant te blijven, of hoe je in grote organisaties cocreatie faciliteert door slim om te gaan met interne sociale media-kanalen en een big data-benadering.

Belangrijker voor mezelf –en ik ga ervanuit dat ik hiermee niet de enige ben- is dat ook ik op zoek kan gaan naar manieren om al deze nieuwe kennis en ervaringen te vertalen naar en te integreren in mijn eigen vakgebied. Ik ben ervan overtuigd dat de eerste resultaten van deze denkoefening –de radertjes zijn al aan het draaien- terug te vinden zullen zijn in de aankomende opleiding Business Design Thinking. Moet jij naar Intersection 2018 gaan? Nee, blijf maar weg… Het zou wel kunnen dat ik ze in een van de volgende edities eens naar Antwerpen haal!

 

New Call-to-action