NL

Het EMBA Positive Impact Project - Once in a lifetime opportunity

Students & Alumni Strategy & Innovation

Een EMBA in de stad waar ik een deel van mijn jeugd doorbracht, in de stad waar ik de weg naar volwassenheid zocht, in mijn studentenstad Antwerpen. Geen twijfel aan dat ik voor AMS koos! De hoog aangeschreven referenties van AMS konden mijn keuze enkel maar bevestigen.

 

Ja daar wilde ik al een tijdje voor gaan… en gezien ik de deur van de 4 naderde was het nu of nooit…
Uiteindelijk overtuigde ik mezelf: eerst een infosessie volgen, het online toegangsexamens afleggen, en in gesprek gaan met de Academisch Directeur om te motiveren waarom ik zo ontzettend graag een eMBA wil doen.

Ik had zoveel redenen om me hiervoor in te schrijven: een eMBA om mijn horizon te verbreden, om mijn leercurve verder te bewandelen (waar ik mezelf telkens werkelijk op zie), om mijn leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, mijn zwaktes te nuanceren en mijn sterktes te verbeteren.

AMS sprak me enorm aan door het uitgebreide programma: alle belangrijke managementdomeinen  komen aan bod. 
Maar dat is niet alles -

Het programma brengt meer met zich mee, een coach die je bijstuurt waar nodig om tot een goede leider te groeien, een netwerk van mensen met ver uiteenlopende ervaringen die door hetzelfde traject gaan, internationale ervaringen die je alleen maar via deze weg kunt beleven en ook een community project.

In het eerste jaar kreeg ik een coach toegewezen om me te ondersteunen in het zelfbewust worden als leider. Ik breidde snel mijn netwerk uit met collega's van verschillende achtergronden en diverse bedrijfstakken en deelde onvergetelijke internationale ervaringen met hen. Ik kreeg ook de opdracht om een Positive Impact Project te lanceren...

Boogkeers picture

Een Positive Impact Project

Tijdens ons eerste jaar moesten we ons engageren voor een Positive Impact Project (ook gekend als community project), maar wat betekent dat? De letterlijke definitie is:
Een gemeenschapsproject omvat een breed scala op verschillende gebieden binnen een gemeenschap of een groep netwerkentiteiten. Projecten kunnen bijna alles bestrijken, inclusief het meest voor de hand liggende onderdeel van zorg voor elke gemeenschap, het welzijnselement.

Naar de gevangenis... 

De uitdaging was enorm, maar ik wilde deze kans echt aangrijpen om impact te hebben op de gemeenschap. Via mijn persoonlijk netwerk kwam ik in contact met Tine Verhenne en Eric Debrock, directeur en verantwoordelijke voor Cellmade*, de gevangenisafdeling waar gedetineerden werken voor externe bedrijven. Cellmade stelt particuliere bedrijven in staat om een aantal van hun routinetaken, kwaliteitsproblemen en projecten tegen concurrerende prijzen uit te besteden aan de gevangenissen.

Prison

In het begin was ik van plan om gedetineerden te ondersteunen, hen beter te begrijpen en te motiveren, met de nadruk op het begrijpen waarom recidive zo vaak voorkwam onder deze vaak onzichtbare / ongehoorde bevolking in de onderbuik van onze samenleving.
Het geeft je een heel vreemd gevoel om met een moordenaar, een dief of een ander soort crimineel te praten en te beseffen dat het maar mensen zijn… Het was confronterend om na te denken over waartoe mensen in staat zijn.

Er waren gevangenen die echt vrij wilden zijn en er alles aan deden om zo snel mogelijk van de vrijheid te genieten. Ik ontmoette ook gevangenen die vrij wilden zijn, maar door gebrek aan een sociaal opvangnet er niet in slaagden om hun levensstijl te veranderen en uiteindelijk in hun oude gewoonten hervielen en terugkeerden naar de gevangenis.

Ten slotte waren er ook gevangenen die de gevangenis accepteerden als hun thuis, hun normale manier van leven. Werken, een inkomen verdienen en een gezin stichten spreekt hen niet aan. Sommigen van hen hadden hun criminele netwerk in de gevangenis al voorbereid voor na hun vrijlating, en als gevolg daarvan kwamen ze altijd terug ...

Het onverwachte

Toen ik al een paar maanden bezig was met mijn werk met de gevangenen, kwam COVID. Een pandemie die onze manier van leven zou dicteren… en ook een impact zou hebben op ons EMBA-programma en het Positive Impact Project.

Tijdens de eerste golf van het virus was het onmogelijk om de gevangenissen binnen te komen, maar ik wilde mijn missie voortzetten. Met wat brainstormen en out-of-the-box denken begon ik bij de mensen om mij heen te vragen of er mogelijkheden waren om Cellmade banen aan te bieden.

Daarnaast had ik ondertussen contact opgenomen met enkele werkplaatsverantwoordelijken van de gevangenis om te polsen naar de situatie tijdens corona. Het was duidelijk dat er door COVID onvoldoende werkaanbod was, waardoor de dagelijkse bezigheden van de gedetineerden verdwenen, frustraties toenamen en gedetineerden gewelddadiger werden.
Waar zou ik starten, er moest toch iets te bieden zijn...pexels-startup-stock-photos-7096

Door mijn eerdere ervaring in de productie was ik me ervan bewust dat kleine kwaliteitsafwijkingen een grote impact kunnen hebben op mankracht en beter worden voorkomen. Dergelijke onvoorziene omstandigheden sluiten niet aan bij een standaard productieproces, waarbij de kosten voor rekening van de producent komen. Een betaalbaar alternatief is in deze gevallen altijd positief.

Mijn ondernemersfamilie is zeer actief in verschillende takken van het zakelijke landschap en zo kwam ik bij Injection Molding terecht, een bedrijf dat pallets voor de voedingsindustrie produceert. Precies in die branche was er een kwaliteitsprobleem door een defect machineonderdeel. De machine werkte wel, maar ze hadden extra mankracht nodig om het product in perfecte staat aan de klant te kunnen leveren.

 

Eureka!

Toen had ik mijn "aha-erlebnis" en nam ik contact op met Cellmade om hun personeel rechtstreeks in dienst te nemen voor mijn familiebedrijf. Alle producten gingen naar Cellmade voor finalisatie. Zo begonnen de eerste opdrachten. Van de eindklanten kwamen geen klachten, wat betekent dat we kwaliteitsvolle producten konden aanbieden.

Het was geweldig om te zien hoe perfect en goed Cellmade haar klanten wilde bedienen. Hoe ze erop stonden om waar nodig bij te sturen en hoe open ze stonden voor verbetering.

We zijn op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om nog taken aan Cellmade te delegeren en we zijn van plan om op lange termijn met hen samen te werken. We staan open om de samenwerking met Cellmade verder uit te bouwen. Ondertussen assembleren ze voor spuitgieten, sorteren en  verpakken ze onderdelen voor distributie en labelen ze producten.

We hebben ons nooit gerealiseerd wat voor meerwaarde deze acties voor beide partijen konden hebben. Van onze kant hoefden we niet tijdelijk extra mensen aan te nemen, en de gevangenen waren blij dat ze zinvolle taken hadden.

Cellmade workplace

Win-win situatie

Cellmade kan worden gezien als een waardevolle productie-entiteit met veel capabele arbeiders en ik vind dat meer bedrijven hiervan gebruik zouden moeten maken. De gevangenen leren zich aan de regels te houden, zich aan te passen aan wat er gevraagd wordt en krijgen een beperkt inkomen dat ze moeten beheren. Ze leren omgaan met dingen die normaal zijn voor een gemiddeld persoon, maar veel gevangenen hebben nog nooit van hun leven gewerkt, nooit geld verdiend en ook niet volgens de regels geleefd. Dit geeft hen de kans om opnieuw in de samenleving te worden geïntegreerd.

Ik ontdekte dat de gedetineerden echt gemotiveerd zijn om te werken, vanwege verschillende voordelen:

• Ze krijgen een klein salaris zodat ze hun kinderen en/of familie kunnen onderhouden of hun slachtoffers kunnen vergoeden;
• Ze krijgen toegang tot de groene wandeling, een moment van privilege om te communiceren met andere gevangenen;
• Het werk voorkomt dat ze geïsoleerd, verveeld en eenzaam raken.

Door gebruik te maken van het werkplatform Cellmade krijgen ze een groter gevoel van zelfwaarde en zijn ze beter voorbereid op de toekomst, waardoor ze minder snel terugkeren naar hun oude leven of weer in de gevangenis belanden.

Een nieuw perspectief

Ik begon aarzelend aan dit project, met veel vragen en onzekerheden, maar het heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Het was een verruiming op menselijk vlak en het was een verrijkende ervaring die mijn aanpassingsvermogen op de proef stelde tijdens onvoorziene omstandigheden. Die omstandigheden hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik mijn project nog meer toegevoegde waarde kon geven dan ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden.

Joke Eeckhout (2)Dit Positive Impact Project heeft mijn ogen geopend en mijn kijk op het gevanginsleven positief beïnvloed. De gevangenen hebben echt bijgedragen aan dit project en mijn verwachtingen overtroffen.

Om af te sluiten

Mijn advies is als je de kans krijgt om zelf een Positive Impact Project te starten, doe het dan! Ik heb deze ervaring kunnen opdoen via het EMBA-programma bij AMS en mijn horizon kunnen verruimen door een project te kiezen dat ik onder normale omstandigheden nooit zou doen. 

 

*Als je een bedrijf of iemand in je netwerk hebt met routinetaken, kwaliteitsproblemen of projecten, aarzel dan niet en neem contact op met Tine Verhenne of Eric Debrock - vermeld mijn naam gerust! Je wordt snel en efficiënt geholpen. Lees hier meer: http://cellmade.be/

 

Wil je meer weten over het eMBA programma? Klik dan op de banner hieronder:

Executive MBA Program