NL

Industrie 4.0: hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf?

Strategy & Innovation

TripleA-Banner2.jpg

In onze maatschappij wordt alles steeds meer getechnologiseerd. Sommige experts stellen dan ook dat we in een nieuw tijdperk zijn geland: het tijdperk van Industrie 4.0. Xavier Gabriëls geeft ons hiervan een duidelijke definitie: “Grosso modo komt Industry 4.0 hierop neer: de nieuwe, exponentieel groeiende technologie maakt het betaalbaar om machines en materialen slim te maken, en die via het internet met elkaar te laten communiceren. En passant wordt er ook een massa data verzameld. Daardoor kunnen bedrijven innovatieve producten en vooral diensten aanbieden aan hun klanten, want die worden steeds veeleisender. Keerzijde is dat die innovatie sommige bestaande activiteiten overbodig maakt.”

Dit heeft natuurlijk een impact op bedrijven: sommige jobs zullen vervangen worden door technologie terwijl die technologie ruimte maakt voor nieuwe jobs. Bovendien verandert onze maatschappij voortdurend door de snelle technologisering. Het is uitermate belangrijk dat bedrijven inspelen op die veranderingen. “Veel klassieke bedrijven manoeuvreren als een tanker, terwijl wendbare startups snel als een speedboot een andere kant kunnen opschieten, en op enkele jaren tijd de wereld veroveren.” (De Tijd) Met andere woorden, bedrijven moeten flexibel zijn.

Om bedrijven een beeld te geven over hoe goed ze ervoor staan, hebben KPMG en Antwerp Management School de handen in elkaar geslagen. Zij startten een onderzoeksproject op dat gericht is op hoe bedrijven zich zullen moeten aanpassen in een veranderende context. “Het onderzoeksproject ‘Industry 4.0.’ wil bedrijven de nodige tools en hulpmiddelen aanreiken om te transformeren en […] de nodige adviezen formuleren om beter om te gaan met deze volatiele toekomstperspectieven.”

Triple A: Ambidexterity, adaptibility en agility

Een nieuwe technologische industriële revolutie hoeft echter niet het einde te betekenen voor alle bedrijven. Xavier Gabriëls haalt een aantal mogelijkheden aan hoe een bedrijf mee kan genieten van de golf van vernieuwing. “Je kan de nieuwe technologie inzetten om je product sneller op de markt te brengen. Bij concurrent engineering, bijvoorbeeld, kan je de volgende stap in het ontwikkelingsproces al simuleren, terwijl je nog met de vorige fase bezig bent.” Machines kunnen op- en aangezet worden wanneer nodig én kunnen bij zichzelf continu kwaliteitscontroles uitvoeren wat als gevolg heeft dat fouten sneller boven water komen. Door aan datamining te doen, kan je de vraag naar je product voorspellen en daardoor je supply chain erop afstellen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Om te kunnen overleven in het competitieve milieu van de 21ste eeuw is het belangrijk dat bedrijven over bepaalde eigenschappen beschikken. Via het onderzoeksproject hebben AMS en KPMG drie essentiële kenmerken gedestilleerd die nodig zijn om je als bedrijf te kunnen weren tegen de toekomst. Op basis van die kenmerken hebben ze een tool ontwikkeld die aangeeft in welke mate bedrijven klaar zijn voor wat komen gaat. Ten eerste is er Ambidexterity: “de kunst om gelijktijdig te rationaliseren én kostenbewust te zijn én te vernieuwen.” Een tweede eigenschap is Adaptability of het vermogen om je als bedrijf aan te passen aan de veranderende situatie. Ten slotte is er Agility: de behendigheid om te waken over de nieuwe veranderingen. De tool meet ook de bereidheid van de ondernemingen om hun businessmodellen te herzien. Ze peilen naar de samenwerkingsverbanden met eventuele partners en hoe die momenteel in stand worden gehouden.

Toepassing op bedrijven

Wanneer een bedrijf voldoet aan deze drie kenmerken, kunnen zij van KPMG een triple A-label krijgen: Ambidexterity, Adaptability en Agility. Dat label staat voor een flexibel bedrijf dat toekomstgericht te werk gaat. Bedrijven met een triple A-label zijn klaar voor de toekomst. Ze zijn flexibel en niet vastgeroest in oude denkkaders. Ze hebben de wil om zich aan te passen aan de maatschappij. Bovendien bezitten ze ook de mogelijkheid om nieuwe evoluties in het landschap in te schatten en daar weer opnieuw op in te spelen. Kortom, bedrijven met een triple A-label hebben meer kans om te overleven in het klimaat van Industrie 4.0.

Als bedrijf is het natuurlijk nuttig om te weten hoe je ervoor staat. Zijn je businessmodellen aangepast aan de toekomst? Heb je genoeg inzicht in het veranderende landschap? Ben je bereid om veranderingen door te voeren? Via de tool die ontwikkeld is door KPMG en AMS zouden bedrijven dit kunnen meten. Tot nu toe werd deze tool enkel toegepast op bedrijven die hebben deelgenomen aan de studie. Er wordt gewerkt om deze tool open te stellen voor het publiek.