NL
blog-classroom

Research (5)

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Expertise Research

maart 1, 2017

By Ans De Vos

Talent mobiliseren om uitdagingen aan te gaan

Human Resources

Om de organisatiedoelen te bereiken is het duurzaam inzetten van medewerkers essentieel. Het is dan ook een uitdaging om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Dit zowel om passie en krachten van medewerkers te sterken en organisatieambities waar te maken, alsook de

Expertise Research

februari 14, 2017

By Antwerp Management School

Wat is spiritueel leiderschap?

Human Resources

Door schaarsere budgetten en wijzigingen in zorgvraag ondergaat de zorg- en welzijnssector structurele veranderingen. Om uitdagingen die met deze veranderingen gepaard gaan het hoofd te kunnen bieden, is er nood aan leiderschap. Aan authentiek en gedeeld leiderschap dat gebaseerd is op

Research

februari 10, 2017

By Laura Caluwe

Digitaal leiderschap op bestuursniveau: leren van peers

Digital & IT

Organisaties zijn steeds vaker afhankelijk van IT voor het creëren van waarde. Daarom kunnen boards het zich niet langer veroorloven om IT-gerelateerde strategische beslissingen en controle uit handen te geven. Onderzoek toont echter aan dat maar weinig boards verantwoordelijkheid opnemen

Research

januari 24, 2017

By Antwerp Management School

Toolkit: Bouwen aan digitale capaciteiten voor de raad van bestuur

Digital & IT

We leven in een tijdperk waar IT een cruciale factor is in de competitiviteit tussen bedrijven. Empirisch bewijsmateriaal, daarentegen, suggereert dat de raad van bestuur niet altijd betrokken is bij IT-gerelateerde beslissingen en de controle erover. Daarom hebben Universiteit Antwerp –

Expertise Research

januari 20, 2017

By Philip Huysmans

Normalized Systems en innovatie

Digital & IT

Fijnmazige modulariteit in een systeem is de manier om de complexiteit de baas te kunnen die opkomt wanneer men streeft naar evolueerbaarheid in een systeem. Normalized Systems Theory (NST) verklaart hoe je modulariteit van een systeem moet ontwerpen om evolueerbaarheid te

Research

januari 8, 2017

By Ans De Vos

De impact van Industrie 4.0 op jobs in chemie, kunststoffen en life sciences: is jouw bedrijf er klaar voor?

Human Resources

Welke impact zal de vierde industriële revolutie hebben op de tewerkstelling en het soort jobs in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen? En hoe stemmen we ons onderwijs af op de jobs van de toekomst die vandaag misschien nog niet eens bestaan?

Research Section

januari 4, 2017

By Antwerp Management School

PSS #4 - Met de PSS Toolkit staan bedrijven steviger in hun schoenen

Strategy & Innovation

Het IWT TETRA project “Interne hefbomen voor het creëren van succesvolle PSS” is niet alleen leerzaam voor studenten Productontwikkeling, maar biedt ook de deelnemende bedrijven de nodige inzichten. PSS (Product-Service Systemen) worden voor bedrijven steeds belangrijker om zich te kunnen