NL
blog-classroom

Public sector & Social profit

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Interview

augustus 5, 2019

By Antwerp Management School

Fast forward naar 2079

Public sector & Social profit

Bij de viering van 60 jaar Antwerp Management School kijkt decaan Steven De Haes vooral vooruit naar de komende 60 jaar. Maar tegelijk is het nuttig om even stil te staan bij de oorspronkelijke ambitie van de managementschool.

Expertise

juli 17, 2019

By Antwerp Management School

Bloemlezing: de Masterproeven van onze kersverse Masters in Publiek Management

Public sector & Social profit

Opnieuw behaalden op 29 juni 2019 een uitgelezen club ‘civil servants’ hun diploma ‘Executive Master in Publiek Management’ na 2 jaar werk en studie te combineren. Het sluitstuk en grootste onmiddellijke ‘return on investment’ van de opleiding was ook deze keer voor velen de masterproef,

Report Research

juni 27, 2019

By Antwerp Management School

Brandweer Zone Antwerpen bereidt zich voor de op de toekomst

Public sector & Social profit

Een jaar geleden startten Antwerp Management School en Brandweer Zone Antwerpen (BZA) een vierjarig onderzoeksproject op om de brandweer beter voor te bereiden op de toekomst. Wat zijn de eerste resultaten? 

Report

mei 15, 2019

By Erwin Van San

De innovatieve overheidsorganisatie - lessen uit 'Overheid of Overhead 2019' Congres

Public sector & Social profit

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in het Publiek Management. Jaarlijks wil de alumnivereniging PuMA AMS-alumni en andere geïnteresseerden samenbrengen om te netwerken en aan kennisuitwisseling te doen. Op

Report

mei 8, 2018

By Erwin Van San

Kunnen we een crisis écht managen?

Public sector & Social profit

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in het Publiek Management. Jaarlijks wil de alumnivereniging PuMA AMS-alumni en andere geïnteresseerden samenbrengen om te netwerken en aan kennisuitwisseling te doen. Een

Expertise

maart 13, 2018

By Antwerp Management School

De zorgsector: een wereld van organisaties

Public sector & Social profit

Dat we steeds ouder worden, is op zich heel positief, maar leidt ook tot veel veranderingen. We leven langer met allerhande kwaaltjes dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden, niet in de laatste plaats door onze verbeterde gezondheidszorg. Doordat mensen ouder worden, blijven de behoeften rond

Expertise

december 4, 2017

By Hans Mulder

Overheden worden strategisch leniger door microprojecten

Public sector & Social profit

Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld op vlak van strategische lenigheid. Een voorbeeld dat prof. Hans Mulder graag al eens aanhaalt. Bij Stad Antwerpen heeft hij ervaren dat verandering eigenlijk alleen maar mogelijk is als de hele organisatie daarbij betrokken is: medewerkers en

Opinion

november 6, 2017

By Antwerp Management School

“Overheden hebben te weinig kennis van hun belangrijkste resources”

Public sector & Social profit

Toen Eddy Van der Stock twee jaar terug onze Master in Publiek Management volgde, merkte hij op dat de digitale kennis van andere overheidsdeelnemers nogal beperkt was. “Veel overheidsorganisaties ervaren digitalisering als een technische ver-van-hun-show. Uiteraard zijn er wel digitale

Expertise Research

oktober 20, 2017

By Antwerp Management School

Impact van de nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten

Public sector & Social profit

Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Er heerst echter heel wat onduidelijkheid

Expertise Current events

oktober 3, 2017

By Antwerp Management School

Waarom de publieke financiën dringend op de agenda moeten

Public sector & Social profit Financial Management & Accounting

Sinds jaar en dag doceert Johan De Cooman de module financieel management in de Master in het Publiek Management (MPM) aan AMS. Door de nood die bij overheidsorganisaties werd vastgesteld én de onrustwekkende berichtgevingen in de media, werd de behoefte gezien om deze expertise breder en

Expertise

september 7, 2017

By Antwerp Management School

Blended learning: van leerdoel naar optimale werkvorm

Public sector & Social profit Corporate

Ben je al bekend met blended learning, hét buzzwoord van het moderne onderwijs? Een term die zowel hip als vaag klinkt. Veel mensen associëren het daardoor ten onrechte met nieuwe technologie of docenten van het geitenwollensokkentype. In werkelijkheid gaat het over het maken van optimale

Interview

augustus 28, 2017

By Antwerp Management School

Waarom je als overheidsprofessional ook diep moet durven gaan

Public sector & Social profit

De publieke sector is zeer omvangrijk en betreft mensen uit veel verschillende functies en organisaties. Veel van deze professionals ervaren tijd tekort om de nodige verbreding of verdieping van hun job te vinden. Vaak merken mensen dat ze net dat beetje extra inzicht missen om hun