NL

Een toekomst met zelfrijdende auto's: niet alleen maar pluspunten

Sustainable Transformation

own car.png

Een toekomstbeeld waarin we gebruikmaken van zelfrijdende auto’s lijkt erg aantrekkelijk. We zijn flexibeler en we kunnen onze reistijd ook nog eens efficiënt gebruiken. Niemand hoeft nog een wagen te bezitten en toch geraken we op onze bestemmingen via versnipperde en individuele wegen. Vanwege de grote invloed van ons mobiliteitspatroon op ons werk- en persoonlijk leven, zou een dergelijk toekomstbeeld het leven inderdaad makkelijker maken. Je las erover in mijn vorige blog. Spijtig genoeg heeft het scenario niet alleen maar pluspunten. Dit zijn 7 problemen die in een toekomst met zelfrijdende auto’s naar voren komen.

1. Ongebreidelde mobiliteit
Waar veel gezinnen voorheen een, twee of drie wagens bezaten om aan hun mobiliteitsnoden te voorzien, hebben ze in het bovenstaande geval vier wagens nodig. Zelfs de jongste kinderen hebben er een ter beschikking, ondanks het feit dat ze te jong zijn om achter het stuur plaats te nemen. De alomtegenwoordigheid van de voertuigen, zorgt enerzijds voor vrijheid voor de ouders zodat ze samen kunnen koken en ontspannen aan hun avond kunnen beginnen, anderzijds kan dit er ook toe leiden dat de mobiliteitseisen van dit gezin stijgen. The sky is the limit. Wil je voetballen, muziekschool en de tekenacademie combineren? Dat kan, gewoon wat voertuigen reserveren. De ongebreidelde mobiliteit zal z'n intrede doen en voor we het weten, (over)bevolken deze dingen onze wegen.

"Als ongebreidelde mobiliteit zijn intrede doet, kan dit op zijn eigen manier ook voor (over)bevolking van de wegen zorgen."

2. Professionele mobiliteit
Wat met professionele verplaatsingen? Denk aan de vertegenwoordiger met z’n specifieke product, of de schrijnwerker met z’n toestellen en houtvoorraad. Dergelijke professionele verplaatsingen zijn gekenmerkt door hun specifieke noden. Indien ze alle verplaatsingen moeten regelen met het autonome voertuig moeten ze bepaalde logistieke regelingen treffen en plannen. Denk maar aan grondstoffen bestellen (zoals hout voor de schrijnwerker) en deze laten leveren op de juiste locatie. Of de noodzakelijke toestellen en gereedschappen. Dan hebben we het nog niet gehad over de verplaatsingen van de werknemers of de zelfstandige zelf.


"Het huidige politieke landschap toont weinig flexibiliteit op het vlak van veranderingen in mobiliteit en helemaal niet op het vlak van fiscale regelgeving."

3. Fiscale mobiliteit
Je kan veel slechte zaken opnoemen over de bedrijfsvoertuigen, maar in vele gevallen is het echt een noodzakelijk onderdeel van de job. Daardoor geniet de aankoop, onderhoud en eventuele verplaatsingen een fiscaal voordeel voor de onderneming. Wat met de fiscale aftrek van de professionele verplaatsingen als we deze gaan opdelen in verschillende transportstromen? Het huidige politieke landschap toont weinig flexibiliteit op het vlak van veranderingen in mobiliteit en helemaal niet op het vlak van fiscale regelgeving. Het is daarom primordiaal dat we het fiscaal stelsel flexibeler maken voor mobiliteitsoplossingen en zelfs voor verstoringen in mobiliteit.

4. Openbare mobiliteit
Welke plaats vervult het openbaar vervoer in dit toekomstbeeld, indien elk voertuig op afroep beter inspeelt op de individuele noden van de gebruiker? Het is niet individueler, het laat de gebruiker toe om de dag op een flexibele manier in te delen zonder in te boeten op het vlak van mobiliteitsvoorzieningen. De kans bestaat dat we zonder een gerichte overheidsregulering, evolueren naar een openbaar vervoersysteem dat enkel gericht is op mensen die de autonome formule niet kunnen betalen. Met alle gevolgen van dien, denk aan de flexibiliteit en vrijheid die zowel de ouders als de kinderen genoten in het toekomstbeeld.

5. Gedeelde mobiliteit
Het voorgestelde toekomstbeeld stapt af van eigenaarschap van de wagen, maar het is slechts een gedeeld systeem in een soort van back office. Het effectief gedeelde onderdeel van deze voertuigen krijgen we als eindconsument niet te zien. Op zich niet erg, maar de combinatie met de ongebreidelde mobiliteit, zorgt ervoor dat we een vorm van schijneigenaarschap verwerven over de autonome voertuigen. We leren niet om te gaan met schaarste in mobiliteit, maar leven juist op en genieten van de overdadigheid die dit systeem met zich meebrengt.

"De integratie van het zelfrijdende verkeer met niet-autonome voertuigen dient duidelijk gereguleerd te worden."

6. Overgangsmobiliteit
De afschaffing van eigenaarschap over privéwagens zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Daardoor zal de overgang van ons huidige mobiliteitssysteem naar die van het toekomstbeeld gepaard gaan met enkele hybride vormen. De integratie van het zelfrijdende verkeer met niet-autonome voertuigen dient duidelijk gereguleerd te worden.

7. Gelijkheid in mobiliteit
Gelijkheid in mobiliteit komt in het gedrang als er gesproken wordt over autonome en zelfrijdende wagens. Wie kan dit betalen en hoe zorgen we ervoor dat autonome voertuigen op een inclusieve manier op (de) weg geraken?

"Anticiperen op de toekomst en vooruitziende en gedurfde beslissingen nemen kan vandaag al."

Wake-upcall

Dit is geen pessimistische kijk op de toekomst, eerder een wake-up call. Vanuit mijn ervaring word ik regelmatig geconfronteerd met mensen die denken dat technologie al onze problemen gaat oplossen. Inderdaad, technologie zal de komende decennia onze wereld en onze gewoontes danig overhoop gooien en vaak ten goede. Maar voor we zo ver zijn, dienen de overheden samen met de private en publieke sector te weten dat wachten op deze technologie geen goed plan is. Anticiperen op de toekomst en vooruitziende en gedurfde beslissingen nemen kan vandaag al.

Wat spreekt jouw aan in autonome voertuigen en wat denk jij dat mogelijke obstakels zijn? Laat het me weten.

Contacteer Nils!