NL

Het herdefiniëren van governance-benaderingen voor digitale transformatie in gevestigde bedrijven

Digital & IT

Steven IT Governance.jpg

Digitale transformatie staat hoog op de agenda van veel organisaties. Hoewel veel start-ups en ondernemers vaak erg succesvol zijn in het gebruik van digitale technologie voor groei en innovatie (bijvoorbeeld nieuwe, ‘groene’ online banken en e-commerce bedrijven), worden gevestigde bedrijven vaak geconfronteerd met uitdagingen in het succesvol exploreren en exploiteren van de mogelijkheden die voortvloeien uit digitalisering.

Aan de ene kant moeten gevestigde bedrijven vaak werken met de beperkingen van bestaande informatiesystemen en met IT governance-structuren die vooral lijken te focussen op bestaande operaties en de innovatie afremmen. Daar komt bij dat organisaties vaak georganiseerd zijn rond inflexibele organizational silos in business en IT en op die manier de vereiste flexibiliteit voor digitale transformatie beperken.

Aan de andere kant zien we gevestigde organisaties die de trends in de technologie (blockchain, het Internet of Things) blind volgen, maar uiteindelijk moeite hebben met het integreren van deze innovaties in het bestaande operatiesysteem. Een dergelijke hype-gerichte benadering leidt dan onder meer tot toenemende complexiteit en beveiligingszorgen en uiteindelijk vaak tot een situatie waarin de beloofde voordelen niet worden gerealiseerd.

Als gevolg daarvan lopen gevestigde organisaties vaak het risico niet mee te kunnen doen met de digitale transformatie die onze toenemend digitale economie sterk beïnvloedt. In actuele academische en praktijkgeoriënteerde tijdschriften, alsook in de consultancypraktijk, wordt deze uitdaging voor gevestigde organisaties als een nood aan bimodal IT of ambidextrous IT genoemd. Dit concept kan worden samengevat als de behoefte om tegelijkertijd de exploitatie van IT, gericht op het gebruiken van IT om efficiëntie, stabiliteit en veiligheid te stimuleren, en de exploratie van IT, gericht op het gebruiken van IT als hefboom voor (disruptieve) innovaties, te integreren.

Het is duidelijk dat digitale transformatie niet alleen effect heeft op producten, diensten en bedrijfsmodellen van organisaties, maar ook op de vereisten voor de interne organisatie. Hier vallen bijvoorbeeld nieuwe leiderschapsrollen, verantwoordelijkheden, governance-structuren en -processen onder. Hieronder vallen ook het herdefiniëren van de vereiste managementstructuren (bijvoorbeeld de organisatorische structuur rondom de huidige en toekomstige digitale assets, losstaande onderdelen, geïntegreerde onderdelen, ...), managementprocessen (bijvoorbeeld hoe het innovatieproces integreert in het bestaande operatiesysteem, ontwikkelingsbenaderingen… ) en menselijke aspecten (bijvoorbeeld: wat voor soort e-leadership vaardigheden zijn vereist om bi-modal IT governance te kunnen doorvoeren).

Met andere woorden: gevestigde organisaties zullen hun governance-benaderingen moeten herdefiniëren om de potentiële waarde van digitale transformatie te kunnen ontketenen.

New Call-to-action