NL

Overheid en burger

Public & Social Profit sector

Overheid7.jpgIn de werksessie 'Overheid en burger' op het symposium Overheid of Overhead werd de veranderende rol van de burger besproken. De burger denkt en doet mee met de overheid, maar door de complexiteit van onze maatschappij is dat sneller gezegd dan gedaan. Het samenspel van de massa burgers en de overheid loopt vaak veel te stroef. De zin of onzin van de participatie van de burger vormde de rode draad in de discussies. Dit onderwerp werd behandeld aan de hand van een viertal subthema’s door Wouter Van Dooren en Sofie Rogiest.

Burgerparticipatie

“Radicaal digitaal?” door Carla Blomme, ombudsvrouw stad Antwerpen

"Het werd al snel duidelijk dat radicaal digitaal geen optie is in onze maatschappij."

Een van de thema’s was de digitalisering van de overheidsfuncties. Deelneemster Hilde: “Het werd al snel duidelijk dat radicaal digitaal geen optie is in onze maatschappij.” De overheid heeft immers als taak om elke burger te bereiken, ook de minder digitale burger. Zij hebben evenveel recht op informatie als de anderen. Basisdienstverlening is nodig om voor iedereen toegankelijk te zijn volgens het gelijkheidsbeginsel.

“Burgers aan de macht” door Elke Tweepenninckx

Wat als de burger niet stemde op partijen maar op ideeën? Dat was de centrale vraag bij Elke Tweepenninckx. Problemen die hierbij naar boven kwamen, waren hoe ze alle burgers bij dat proces kunnen betrekken en hoe radicale ideeën gebufferd kunnen worden.

“Participatie: een maat voor niets?” door Prof. Dr. Sofie Rogiest

“Burgerparticipatie is ontstaan vanuit de nood van de burger om gehoord te worden.” Burgerparticipatie is niet enkel in het voordeel van de burger zelf, maar ook van de overheid: op die manier krijgen ze feedback op beslissingen én krijgen ze waardevolle input. Een onderscheid tussen de burger te laten adviseren of daadwerkelijke te laten beslissen lijkt nodig. Bij deze discussie werd ook het punt aangehaald of het wel nodig is om elke burger te laten participeren aangezien hij niet altijd kennis van zaken heeft.

“Beleidsparticipatie kan werken!” door Prof. Dr. Wouter Van Dooren

Beleidsparticipatie is een goed systeem, maar er is een representativiteitsprobleem van individuele burgers. Bovendien worden participatietrajecten vaak te laat opgestart in het beleidsproces wat makkelijker leidt tot conflicten tussen overheid en burger. Het beleid in de overheid zou verder ook meer moeten vertrekken vanuit de leefwereld van de burger.

Een complex probleem

Deelneemster Marjolijn: “In deze sessie was de tijd te kort om alle facetten van burgerparticipatie te belichten. Participatie is een breed en hot topic waardoor er veel discussie over mogelijk is. Het is geen probleem dat tijdens een voormiddagje, ondanks alle expertise, kan worden opgelost. We merken dat overheden nog lerende zijn als het gaat over deze nieuwe verbindingen tussen overheid en burger.”

Benieuwd naar álle sessies van het overheidsymposium? Lees ze hier!