NL

Project Valerie: slim innoveren is… gericht marktonderzoek

Strategy & Innovation

Stijn van A..pngDe competitiviteit van technologiegedreven bedrijven hangt sterk af van de innovatie die ze kunnen brengen. Succesvolle innovatie is cruciaal om het voortbestaan van een bedrijf te garanderen. Om efficiënt nieuwe producten of diensten te ontwikkelen zijn klanteninzichten van onschatbare waarde. Bedrijven geven echter aan dat dit proces anders en beter kan. Daarom hebben we binnen Business Design & Innovatie een onderzoeksproject lopen dat specifiek hierop focust: Project Valerie.


Van Hoecke was een van de eerste bedrijven die deelnam aan het project en heeft het onlangs afgerond. We vroegen aan Stijn Van Avermaet, Marketing Manager, wat het project opgeleverd heeft.

Van Hoecke

Van Hoecke is marktleider in ladesystemen in de Benelux. Dat betekent echter niet dat ze op hun lauweren rusten: om hun representatie niet alleen te garanderen maar ook uit te breiden, moeten ze via innovatie nieuwe markten blijven aanboren. “We zitten op een verzadigd marktaandeel. Om te blijven groeien willen we nieuwe producten ontwikkelen vanuit een goede strategische aanpak,” vertelt Stijn.

“We zitten op een verzadigd marktaandeel. Om te blijven groeien willen we nieuwe producten ontwikkelen vanuit een goede strategische aanpak.” 

“We produceren in diverse houtsoorten maar we kregen het idee om met een andere grondstof te gaan werken, namelijk volkern. We hadden de indruk dat daar vanuit de zorgsector zeker vraag naar was.” Het was dus hoog tijd om de proef op de som te nemen. Dat deden ze dan ook, door deel te nemen aan Project Valerie. Doordat de conclusies van het gebruikersonderzoek anders uitvielen dan verwacht, werd het project stopgezet. Stijn blikt terug op een bewogen maar verrijkend leerproces.

Project Valerie

Vanuit Project Valerie deden de medewerkers van Van Hoecke onderzoek via verschillende methoden: stakeholder mapping, persona’s en kwalitatieve interviews. Volgens Stijn was de stakeholder mapping een hele openbaring, “we beseften dat we eigenlijk onbekend zijn met een heel groot deel van de marktnoden en dat we in het verleden te veel aannames hebben moeten doen." De meest verrassende uitkomst kwam uit het opstellen van de persona’s en de daaraan gekoppelde interviews naar voren: “Tegen onze verwachtingen in zagen we dat er geen latente behoefte was aan volkernlades in de zorgsector.” Het gevolg was de stopzetting van het project, maar Van Hoecke neemt als bedrijf waardevolle lessen mee uit het project.

“We beseften dat we eigenlijk onbekend zijn met een heel groot deel van de marktnoden en dat we in het verleden te veel aannames hebben moeten doen."

“We moeten echt outside in gaan werken,” merkt Stijn op, “alles beter gaan aanpakken vanuit customer validation. Te vaak produceerden we in het verleden al producten waarvan we achteraf beseften dat er geen echte vraag naar was.” Deze les in design thinking moet vooral toegepast worden met het oog op marktonderzoek volgens Stijn. “We hebben voornamelijk geleerd dat we alles goed moeten valideren en willen vanuit deze validatie ook werken naar value based pricing. We moeten doordacht omgaan met nieuwe producten in op zich al drukke productielijnen en een markt die al onder druk staat. Voor onze CEO, Peter Van Hoecke, was dat echt een eyeopener.”

De juiste persoon op de juiste plaats

Een groot deel van de onverwachte lessen die Stijn uit het project heeft getrokken hebben te maken met de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen in het proces. Hij noemde het ‘Availability is not a competence’: "mensen samen gooien op basis van hun beschikbaarheid helpt je niet per se verder als ze niet de juiste kennis of positie hebben.” Daarnaast ziet hij nu hoe belangrijk het is om vooraf doelen en scope duidelijk af te stellen.

"We zagen ineens dat bepaalde collega’s echt te weinig kennis van de markt hadden. Dat was een vervelend maar belangrijk inzicht.”

In Project Valerie is het belangrijk dat er verschillende mensen van verschillende afdelingen samenwerken om samen inzichten in hun klanten te krijgen. Volgens Stijn was dat bij hen weliswaar een moeizaam proces, maar zijn er daardoor heel wat zaken opgehelderd, waardoor ze organisatorisch positieve aanpassingen hebben kunnen maken. “We kregen de nodige inzichten om te beslissen om het product niet levensvatbaar te verklaren, maar ik denk dat we er vooral intern van geleerd hebben. We zagen ineens dat bepaalde collega’s echt te weinig kennis van de markt hadden. Dat was een vervelend maar belangrijk inzicht.”

"We hebben beseft dat we continu met innovatie bezig moeten zijn en niet alleen op productniveau.”

Om iedereen op de juiste plaats te krijgen moet je soms ook extern competente mensen aanspreken en vooral zorgen dat iedereen op een plaats zit waarop ze hun potentieel kunnen ontwikkelen. Bij Van Hoecke hebben ze onlangs een nieuw project opgestart om een innovatiemanager te installeren. “We hebben een groot marktaandeel, maar willen uiteraard nog nieuwe markten ontdekken en nieuwe producten ontwikkelen. We hebben meer innovatieprojecten met Antwerp Management School lopen en hebben beseft dat we continu met innovatie bezig moeten zijn en niet alleen op productniveau.”

Agentschap Innoveren en OndernemenProject Valerie kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Geïnteresseerd in dit project voor jouw bedrijf? Lees hiermeer over de doelen van Project Valerie.Geïnteresseerd in dit project voor jouw bedrijf? Lees hier meer over de doelen van Project Valerie en hier over de ervaring van Pronails met dit project.

Krijg advies op maat van Andries Reymer!