NL

The ins and outs of the Blockchain - Meetup #7

Digital & IT

Blockchain.jpg

Op 21 april organiseerden de AMS-alumni van de masters in Business & IT  () een druk event over The Blockchain in samenwerking met Meetup Blockchain Vlaanderen. Zeven welbespraakte en internationale experten aanvaarden de uitdaging om de 115 aanwezigen in 2 trajecten in te lichten over de diverse aspecten van spannende innovaties en evoluties in en rond The Blockchain. Het event vond plaats in het Wetenschapspark van Universiteit Antwerpen, een stimulerend businesspark voor innovatieve ondernemingen.

The ins and outs of the Blockchain

Wat is The Blockchain?

Het event startte met een belangrijke vraag: Wat is The Blockchain?

“Vanuit een technisch standpunt, is het een uniek, publiek en transparant gedistribueerd register dat elke transactie bijhoudt en vooraf gedefinieerde acties toelaat op die transacties in een cryptografisch veilige omgeving,” aldus Koen Vingerhoets, KBC. Voor de businesskant betekent dit dat er een gedeeld platform is voor de samenwerking met partijen die je niet kent of niet volledig vertrouwt. Bekijk de presentatie van dit eerste deel.

Een tweede spreker was Jan Verelst, professor aan de Universiteit van Antwerpen en Antwerp Management School. He legde uit wat Normalized Systems kunnen bijdragen aan Blockchains. Normalized Systems kunnen helpen bij het beoordelen van de architectuur op vlak van koppelingen en fijnkorreligheid. Die factoren zijn essentieel om evolueerbaarheid te garanderen. Bekijk hier de presentatie van het tweede deel.

De laatste spreker van het eerste traject waren Willem Van de Wiele & Laure Tielemans (White & Case). Zij namen de juridische aspecten van The Blockchain onder de loep. De gedecentraliseerde en grensoverschrijdende natuur van Blockchains roept immers regelgevende problemen op. Een bijkomende verplichting wanner je werkt met The Blockchain is bijvoorbeeld dat je een Data Protection Officer moet aanstellen. Hij moet toezicht houden op de naleving, training verschaffen en mensen bewust maken van de werking van Blockchains. Een andere beoordeling die moet gebeuren is of er een impact is op de privacy. Bekijk hier de slides van hun presentatie.

 

Eerste ervaring met Blockchains

Casper Wind (Vecozo) opende het tweede traject met een presentatie over het in trek zijn van Blockchains in de gezondheidszorg in Nederland. Hij begon zijn presentatie door zijn eerste ervaring met Blockchains te delen, "wat, mooi gezegd, een ramp was". Daarna gaf hij een beeld over hoe Blockchains nu werkt binnen Vecozo, wat veel positiever was. Hij illustreerde Blockchains met Vecozo, een communicatiehub voor de gezondheidszorg. Kijk hier nog eens naar de slides van Casper.

De volgende presentatie werd verzorgd door Lucas Caesens en Bram Cappaert (Prophets). Zij gebruik Blockchains als een platform om academisch onderzoek te valideren: Nabu. Door Nabu te gebruiken, vindt er een transactie plaats die 100 procent transparant is tussen ‘vreemden’ zonder centrale autoriteit. Op die manier willen zij academisch onderzoek goedkoper en eerlijker maken: er is geen centrale autoriteit nodig die beslist of een paper al dan niet een peerreview krijgt; de belangrijkheid van een artikel wordt bepaald door zijn auteur, het aantal lezers, het aantal revisies en het aantal citaten. Kijk hier nog eens wat de heren presenteerden.

Daniel Peterson benadrukte de mogelijkheden Blockchains kunnen creëren in ontwikkelingslanden. Hij gaf veel voorbeelden over het gebruik hiervan in ontwikkelingslanden. Een daarvan was in de pers: het garandeert persvrijheid, anonimiteit en bronbetrouwbaarheid. Daarenboven is het mogelijk om het project anoniem te sponsoren. Kijk hier de slides over blockchains in ontwikkelingslanden. 

Vincent Hoek (i-Interim Rijk) was de hekkensluiter van het tweede traject en sprak in zijn presentatie over vertrouwen. He stelde dat de betrouwbare derde partij onder druk staat door Blockchains. Door een gedecentraliseerd systeem in te voeren, zijn zij immers niet langer nodig. De bedrijven in The Blockchain hebben gedeelde inhoud en toestemming. Bekijk hier de laatste slides.

Wij zijn ervan overtuigd dat alle aanwezigen veel hebben bijgeleerd over Blockchains en hun mogelijkheden, evenals hun juridische implicaties. Aangezien The Blockchain grensoverschrijdend is, zijn we blij om als managementschool bij te dragen aan de oprichting van een gemeenschap waarin nieuwe vormen van samenwerkingen worden gesmeed. Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, aarzel dan niet om lid te worden van “Blockchain Vlaanderen”.

 


Ontdek onze executive Leading Digital Transformation programma’s. Daarin leiden we executives op om de brug tussen Business en IT te kunnen leggen. 

Ontdek de opleidingen

New Call-to-action