NL

"De transportsector heeft geen schuld aan de files"

Sustainable Transformation

Johan Boonen.png

Johan Boonen, projectmanager van Watertruck+ voor Expertisecentrum Smart Mobility, hoort deze uitspraak wel eens in de wereld van het (weg)transport. Johan: “De redenering gaat als volgt: vrachtwagens zijn er altijd, maar op piekmomenten komen er gewoon teveel auto’s bij. Daardoor ontstaan de files. Spreid het autovervoer en een groot deel van de files is opgelost.” In deze blogpost laat Johan zijn analyse er op los.

Als je de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum erbij haalt, klinkt het enigszins aannemelijk. Bovenstaande kaart geeft het gemiddelde aantal vrachtwagens weer tijdens de werkweken van oktober 2017. Met uitzondering van de R2 en enkele grenstrajecten (E34 naar Eindhoven, E17 naar Duinkerken, E40 naar Lille) is het aandeel vrachtwagens redelijk beperkt. Zelfs de notoire E313 blijft, met een aandeel tussen 10 en 30%, domein van de personenwagen. Op geen enkele invalsweg naar Brussel behaalt de vrachtwagen een aandeel van meer dan 10%.  Ook opgesplitst in dagdelen (0-12h, 12-24h) valt dezelfde trend op. Deze cijfers lijken de redenering van de transportbedrijven te staven; het zijn de forensen die het fileleed veroorzaken.

3 belangrijke kanttekeningen

  1. Ten eerste moeten we kijken naar de manier waarop de verkeerssamenstelling gemeten wordt. Het getoonde percentage is het aantal vrachtwagens ten opzichte van het totale aantal voertuigen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de klassieke omrekensleutel dat een vrachtwagen het equivalent van 2 personenwagens is. Indien je deze klassieke omrekensleutel zou hanteren, wordt de categorie 17-26% plots 29-41%. Dan krijg je een heel ander verhaal en een dat voor veel automobilisten nauwer aansluit bij hun eigen ervaringen.
  2. Ten tweede is er de beperkte categorisatie. Er wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen vrachtwagens en niet-vrachtwagens. Het snel toenemende aantal bestelwagens (< 3,5t) wordt meegerekend bij de personenwagens. Dit zorgt voor een onderschatting van de impact van vrachtvervoer op het wegennet.
  3. Ten slotte is er de impact van ongevallen of ladingverlies. Bij vrachtvervoer is het effect van een incident op de rest van de verkeersafwikkeling zwaarder dan bij personenwagens. 

Transportsector wel de schuld van de files?

vrachtverkeer.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenop deze kanttekeningen kan men zich de vraag stellen of de pieken wel veroorzaakt worden door het personenvervoer. Uit het indicatorenrapport van het Vlaams Verkeerscentrum 2016 blijkt dat het vrachtvervoer zich niet erg anders gedraagt dan het personenvervoer.

figuur 2.3.png

Met uitzondering van een groter aandeel voor woensdagen en donderdagen en een kleiner aandeel voor het vrachtvervoer op vrijdagen, verloopt het patroon redelijk gelijkaardig voor beide categorieën. Opvallend is wel dat het vrachtvervoer in de weekends stilvalt. Net in die periode is Vlaanderen grotendeels filevrij. Betekent dit dan eigenlijk niet dat de files te wijten zijn aan ons vrachtvervoer? Mocht je de stelling hierboven omkeren, zou je kunnen zeggen dat wanneer de vrachtwagens zich enkel zouden verplaatsen in de daluren op het wegennet, het fileprobleem opgelost zou zijn.

De realiteit is dat onze mobiliteit – de combinatie van personenvervoer en vrachtvervoer op een gedeelde infrastructuur – gedirigeerd wordt door onze opdrachtgevers. Niemand staat graag in de file, zeker de transportbedrijven niet. Werkgevers, scholen, verladers, ontvangers en magazijnen dicteren wie en wat waar en wanneer moet zijn – en dat is doorgaans van maandag tot vrijdag.

Verandering 

Het is in die optiek dat het recente betoog van staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude De Backer (Open-VLD) voor een gedifferentieerde kilometerheffing, waarbij ’s nachts rijden goedkoper zou worden dan overdag, bekeken moet worden. Op zich is dit geen slecht idee, maar het is niet voldoende om een echte gedragsverandering teweeg te brengen. Daarvoor ontbreken nog te veel puzzelstukken: een flexibilisering van rij- en rusttijden, betere en veilige parkeerplaatsen voor trucks en/of trailers, een échte 24-uurseconomie in onze havens en distributiecentra. Enkel als ook op die vlakken wetgevende en stimulerende maatregelen getroffen worden, kan ingespeeld worden op de goedkopere daluren en kan een transportbedrijf (beperkt) aan spitsmijding doen.

Benieuwd welke opportuniteiten voor transport Johan wél ziet?

Contacteer Johan!