NL

"De Leader Gathering ontwikkelt leiders tot storytellers en geeft hen een bredere toekomstvisie"

Human Resources

TuymansLuc_schilderij.jpg

“Als je je eens een uur voor het schilderij ‘München’ van Luc Tuymans over identiteit en twijfel in het Koninklijk Atheneum Antwerpen zet, dan is jouw leiderschapsvisie veranderd. Dat komt door de ruimte, waarover ik eerder ook geschreven heb. Als je voelt wat er maatschappelijk leeft dan is dit schilderij echt spot on. Er zijn nog nooit zo veel muren gebouwd als nu, omdat we een gevoel van controleverlies hebben.”

We communiceerden eerder al over verschillende losse sessies en sprekers van de Leader Gathering, maar wat is nu de opzet achter het event? Een ding is zeker: Koen Marichal is gepassioneerd over de Gathering. 

Nood aan leiderschap

Gebrek aan vertrouwen is een heet hangijzer in veel organisaties, maar ook in de maatschappij. Het vertrouwen erodeert algemeen. Intercultureel onderzoek toont aan dat mensen elkaar jaar na jaar minder vertrouwen. Ook het vertrouwen in instellingen daalt. In de Verenigde Staten is het vertrouwen in de kerk zeer sterk gedaald; van 65% naar 41% tussen 1973 en 2016, in justitie van 45% naar 36%, in de banken van 60% naar 27%, in scholen van 58% naar 30%, in de journalistiek van 39% naar 20%, in de politiek van 42% naar 9% en het vertrouwen in de medische sector daalde van 80% naar 29%. Het enige instituut dat aan vertrouwen wint is het leger: van 58% naar 73% (gallup.com).

“De nood aan leiderschap is manifest, en tezelfdertijd zijn we nog nooit zo kritisch geweest over onze leiders."


De nood aan leiderschap is manifest, en tezelfdertijd zijn we nog nooit zo kritisch geweest over onze leiders. Dit heeft voor een deel te maken met een te clichématige kijk op leiderschap: het moet allemaal van boven komen. Wij bieden een meer eigentijdse, complete kijk, die past in het netwerktijdperk: gedeeld leiderschap. Met de Leader Gathering willen we dit debat ook maatschappelijk aankaarten.

We willen de leiders die zelf al stappen gezet hebben inspireren en elkaar laten ontmoeten. Een tweede doelgroep zijn degenen die de beweging naar nieuw leiderschap mee in gang zetten: consultants, HR-managers en dergelijke. We mikken tenslotte ook op organisatieleiders die hun agenda rond leiderschap willen vormgeven. Ik hoop dat zij na de Gathering naar huis gaan met een concrete actie, competentie, contactpersoon of een sterk idee om te gaan uitwerken.

Er is op 21 oktober een plenair stuk met de hoofdsprekers en er zijn 2 reeksen met 8 dynamische sessies. Die sessies gaan onder andere in op persoonlijk leiderschap, teamleiderschap en CEO leiderschap. Alle sessies zijn interactief, maar in de vorm van lezingen, labo’s, toonmomenten of bijvoorbeeld team up sessies. Zo worden er ook opdrachten gegeven en gereflecteerd. In de sessie ‘Stem van Leiderschap’ gaat het over hoe je gebruik maakt van je stem in leiderschap, zelfs op vrij letterlijke manier.

Maatschappelijk bewustzijn is belangrijk als leider en organisatie vandaag. Dit is ook een rode draad in alle programma’s van Antwerp Management School en het is ook de betrachting van deze Gathering. me Vandaar de samenwerking met het Koninklijk Atheneum. Deze school, nog opgericht door Napoleon, staat vandaag met twee voeten in de stedelijke realiteit van diversiteit, polarisatie, vluchtelingenstroom. De samenwerking gaat verder dan het ter beschikking stellen van een inspirerende ruimte. We zoeken de wederzijdse bevruchting, maar ook confrontatie tussen hun leefwereld en deze van pakweg een doorsnee bank, IT-bedrijf, ziekenhuis of productieomgeving creëert. Zo ontstaat een ideale plek om open en onbevangen leiderschap te onderzoeken en ontwikkelen.

Verschillende invalshoeken

We zetten in op veel diverse invalshoeken: de mindset van de nieuwe leidinggevenden, de kunst van storytelling en teaming, duurzaam ondernemen, zelforganiserende teams, identiteitsontwikkeling, verdiepende dialoog, omgaan met diversiteit enzovoort. Maar er zijn ook de plenaire inspiratiemomenten.

Ik kijk zeer uit naar Adrienne Axler, Zij is CEO die van Tsjechië gevlucht is naar België, opgeklommen bij Sodexo en nu werkzaam in Duitsland. Zij is heel bewust en persoonlijk manier met leiderschap bezig, met specifiek aandacht voor de rol van vrouwen in leiderschap Tijdens de Gathering gaat ze in gesprek met Karin Heremans van het Atheneum die bij voorbeeld volop kunst inzet als taal om polarisering te overbruggen.

Ik ben ontzettend blij met Ish Ait Hamou. Hij verpersoonlijkt het nodige leiderschap. Hij zegt: ‘Ik ben geen danser, regisseur, schrijver of choreograaf: ik ben een storyteller.’ Dat is een essentiële boodschap in leiderschap vandaag: niet zozeer je rol of positie telt, wel je verhaal en hoe je dat verhaal brengt. Er is ook nog Mario Fleurinck  een echte visionair, ondernemer pur sang, en Jesse Segers, leiderschapsprof die zullen zorgen voor de persoonlijke slotbeschouwingen.

“Ik wil laten zien dat we verder staan en dat er een complexere visie op leiderschap van vandaag is”


We zijn vijf jaar bezig als expertisecentrum. Het is de eerste Gathering, omdat we nu ver genoeg staan en ervaring genoeg hebben om het alternatief in leiderschap te tonen. Met deze Gathering willen we trendsetter zijn en op dat vlak heb ik ook wel een internationale missie. Ik lees en zie namelijk vandaag nog veel gedachten over leiderschap die jaren geleden ook al te horen waren. Ik wil laten zien dat we verder staan en er een complexere visie op leiderschap van vandaag is. Ik hoop dat het event voor veel nieuwe verbindingen zorgt. Voor ons als experts, voor het Atheneum en voor kleine en grote leiders die elkaar anders niet zouden treffen.

Geïnspireerd? Lees meer artikelen over Leiderschap!